Wykład - Globalizacja a offshoring

Nasza ocena:

3
Pobrań: 868
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Globalizacja a offshoring - strona 1 Wykład - Globalizacja a offshoring - strona 2 Wykład - Globalizacja a offshoring - strona 3

Fragment notatki:

GLOBALIZACJA A OFFSHORING USŁUG SEKTORA IT
1. Wprowadzenie
Przyspieszony proces globalizacji gospodarki światowej i wykorzystanie rewolucji informacyjnej ICT w działalności gospodarczej spowodowały, że coraz więcej usług sektora IT i obsługi biznesu może być wytwarzanych w różnych miejscach na świecie.
Siły sprawcze globalizacji, które powodowały przenoszenie produkcji z krajów bogatych do krajów biednych w poszukiwaniu lokalizacji o niższych kosztach dla osiągania większych zysków, oddziałują podobnie w kierunku przenoszenia usług IT. Przenoszenia usług informacyjnych za granicę jest dzisiaj łatwe, gdyż przekazywane są przez media elektroniczne dzięki cyfrowej postaci produktu i globalnej sieci informacyjnej oraz większej swobodzie lokalizacji. Outsourcing usług biznesowych jest szerokim procesem gdyż dotyczy przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki i towarzyszy mu przenoszenie miejsc pracy wysoko kwalifikowanej.
Obecnie coraz więcej firm decyduje się na wydzielenie i przeniesienie usług informacyjnych za granicę (outsourcing/offshoring) w oparciu o rachunek korzyści i przyjęte strategie poprawy konkurencyjności. Outsourcing usług biznesowych staje się jednym z ważnych elementów kompleksowego zarządzania współczesnym biznesem. Globalna konkurencja powoduje, że coraz więcej firm wykorzystuje offshoring usług, jako drogę zmniejszenia kosztów i skoncentrowania się na kluczowej z punktu widzenia przyszłości dziedzinach. Rośnie też znaczenie outsourcingu w sferze prac badawczych i rozwojowych (B+R) i przenoszenie ich do krajów o niższych kosztach o dużych zasobach talentu i kwalifikacji siły roboczej jako sposobu na przyspieszenie innowacji i obniżenie kosztów badań.
Na outsourcing usług informacyjnych można spojrzeć z różnych punktów widzenia: ekonomicznego, technologicznego czy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Można też badać wpływ offshoringu na przemiany na globalnych rynkach usług i pogłębienie procesu globalizacji. Aczkolwiek zjawisko wydzielania i przenoszenia usług informacyjnych ma swoje źródło w decyzjach przedsiębiorstw i zmianach ich organizacji w ramach globalnego biznesu, to jego reperkusje są makroekonomiczne. Outsourcing i przenoszenie usług IT z krajów o wysokich kosztach pracy do krajów o niskich kosztach pracy otworzyły nowe możliwości rozwoju wielu państw słabiej rozwiniętych. Offshoringowi usług IT towarzyszy napływ inwestycji zagranicznych, wzrost eksportu usług, wzrost zatrudnienia specjalistów sfery IT i wzrost dochodu narodowego w tych krajach. Jest to zjawisko stosunkowo nowe, lecz nabiera znaczenia i może mieć duże implikacje dla przedsiębiorstw i gospodarek wielu krajów. Rewolucja informacyjna ICT pozwoliła włączyć się wielu nowym krajom w procesy globalizacji przez świadczenie zaawansowanych usług IT na globalne rynki. Niektóre kraje rozwijające są bardzo dobrze przygotowane do tego etapu globalizacji. Otwarcie Indii i Chin na procesy globalizacji, z ich ogromnym potencjałem wysoko wykształconych specjalistów w tych dziedzinach, spowodowało istotne zmiany w globalnej podaży pracy w sektorze usług informacyjnych. Kraje Europy Środkowo -Wschodniej także mają swój udział we wzroście podaży specjalistów w tej dziedzinie.


(…)

…, McKinsey 2005.
Financial Times” z 20.VII.2004.
Outsourcing in Eastern Europe, „The Economist” z 3.XII.2005.
W latach 2000-2004 płace najszybciej rosły na Węgrzech o 15% rocznie, w Czechach i Słowacji o około 11%, a w Polsce o 3%.
Podczas gdy udział Indii przeszło 12%, Irlandii - 8,6%, a innych krajów azjatyckich około 4%. Zob. The overlooking potential for outsourcing in Eastern Europe, McKinsey…
… możliwości świadczenia usług IT i włączenie krajowych przedsiębiorstw w globalne sieci obsługi klientów i biznesu. Firmy zagraniczne przeniosły do Indii początkowo usługi związane z obsługą klienta (głównie call center). Następnie przenosiły bardziej skomplikowane usług biznesowe, np. rachunkowość, usługi biurowe i administracyjne. Ostatnio zaś przenoszone są najbardziej zaawansowane formy outsourcingu usług informacyjnych w postaci ośrodków badawczo-rozwojowych oraz usług architektonicznych, medycznych, usług inżynieryjnych, reklama i marketing. Bardzo pomocne w rozwoju indyjskiego sektora usług IT okazało się doświadczenie specjalistów, którzy wcześniej emigrowali (wielu z nich pracowało w Dolinie Krzemowej w USA i innych instytutach badawczych wielkich amerykańskich korporacji…
… miejscem ich lokalizacji. Doświadczenia tego kraju świadczą o tym, że kraje słabiej rozwinięte mogą wykorzystać szansę jaką daje obecna faza globalizacji i odnieść duże korzyści z tego tytułu. 5.2. Europa Środkowa i Wschodnia jako nearshoring dla Europy Zachodniej Europa Środkowa i Wschodnia ma bardzo duży potencjał w świadczeniu usług IT na globalne rynki. Potencjał ten jest na razie tylko w niewielkim…
… na wykorzystanie globalnych zasobów i zdolności wytwórczych w sektorze informacyjnym i prowadzi do pogłębienia integracji między firmami na świecie i wzrostu globalnych współzależności.
Literatura
A NASSCOM & McKinsey Study. India Strategy Summit 2005, NASSCOM, McKinsey 2005.
A survey of higher education, „The Economist” z 10.IX.2005.
A Survey of Outsourcing, „The Economist” z 11.XI.2004.
Amiti M., Wei S., Fear…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz