Zarządzanie międzynarodowe - wykład 14

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie międzynarodowe - wykład 14 - strona 1 Zarządzanie międzynarodowe - wykład 14 - strona 2

Fragment notatki:

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 14, (sem V)
OFFSHORING
To delokalizacja, czyli przeniesienie miejsca realizacji funkcji biznesowych poza granice kraju odbiorcy.
Koncepcja offshoringu łączy się z outsourcingiem. W rezultacie wyróżnia się dwa modele działalności offshoringowej: Intra-firm offshoring
Offshore outsourcing
Pojęcie outsourcingu i offshoringu
Miejsce wytworzenia
Realizacja funkcji wewnątrz lub zewnątrz firmy
wewnątrz
Na zewnątrz
Kraj macierzysty
Funkcje realizowane własnymi siłami w kraju macierzystym
Funkcje zlecane podmiotom zewnętrznym w kraju macierzystym (outsourcing)
Kraj zagraniczny offshoring
Funkcje realizowane przez własną filię zagraniczną
(Intra-firm offshoring lub captive offshoring)
Funkcje zlecane podmiotom zewnętrznym za granicą
(Offshore outsourcing lub offsourcing)
Intra-firm (captive) offshoring czyli offshoring na uwięzi; przeniesienie operacji biznesowych do własnego przedsiębiorstwa zlokalizowanego za granicą. Wiąże się bezpośrednio z aktywnością korporacji transnarodowych (KTN) na rynkach międzynarodowych. Oznacza angażowanie się przez KTN w bezpośrednie inwestycje zagraniczne celem utworzenia centrum usługowego lub jednostki produkcyjnej w innym kraju.
Offshore outsourcing (offsourcing) wiąże się z poszukiwaniami partnerów zewnętrznych za granicą dla rywalizacji operacji biznesowych danego przedsiębiorstwa. Nie dochodzi do bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) - usługi świadczone są przez podmiot już istniejący, niezależny od zleceniodawcy. Wykorzystywane są poddostawcy z zagranicy.
Uwarunkowania wyboru między Intra-firm offshoring a Offshore outsourcing:
Offshore outsourcing Charakterystyka procesów, które mają być relokowane. Procesy zrutynizowane i wystandaryzowane a tym samym łatwe do opisania np. poprzez standardy techniczne Intra-firm offshoring
wymagania w zakresie zachowania kontroli nad procesem determinowane: wysokimi kosztami transakcyjnymi związanymi z danym procesem, koniecznością ochrony wiedzy i informacji dotyczących procesu, ścisłymi powiązaniami procesu z kluczową kompetencją przedsiębiorstwa
Wysoki poziom wewnętrznych interakcji między różnymi procesami
Brak firm lokalnych mogących realizować proces
Cechy kraju, gdzie usługa ma być relokowana: słabe prawo ochrony własności intelektualnej, niedopasowanie kulturowe kraju inwestującego i lokaty
Wysokie efekty skali oraz wartość dodana możliwa do uzyskania w wyniku realizacji procesu

(…)

… w wyniku realizacji procesu
Offshoring to przeniesienie procesów biznesowych, produkcyjnych lub usługowych realizowanych w danym przedsiębiorstwie do podmiotu własnego lub zewnętrznego w innym kraju.
Determinanty wyboru:
Chęć obniżki kosztów realizacji danego procesu biznesowego
Dostęp do wykwalifikowanych pracowników
Szybko rosnący rynek
Operowanie bliżej klientów
Offshoring - pojęcia powiązane:

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz