Wykład - pytania i odpowiedzi na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - pytania i odpowiedzi na egzamin - strona 1 Wykład - pytania i odpowiedzi na egzamin - strona 2 Wykład - pytania i odpowiedzi na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Misala: 1.footloose services to inaczej określenie  a) usług, które nierozerwalnie łączą sie z towarem i tylko w ten sposób mogą byc transportowane np. koncert nagrany na płycie CD  b) usług mających miejsce przy jednoczesnym przemieszczaniu się usługodawcy i usługobiorcy świadczonych na terenie kraju trzeciego np. organizacja imprezy sportowej.  c) usług, które realizowane są wyłącznie w kraju macierzystym usługodawcy i/ lub oferenta usług np. usługi turystyczne Zimny: 2. Które BIZ nie służą bezpośredni produkcji usług:  a) umowy menadżerskie i umowy o partnerstwie  b) te. które ulokowane są w krajach stwarzających lepsze uwarunkowania prawne i podatkowe  c) te, które tworzone są na zasadzie franczyzy 3.Największy udział (procentowy)  w handlu usługami wg. podziału stworzonego przez WTO ma:  a) obecność handlowa za granicą, czyli tworzenie BIZ  b) handel transgraniczny  c) konsumpcja za granicą Kuźnar 4. Źródłem na temat mnd. handlu usługami jest:  a) FATS- handel usługami fili zagranicznych- dane zbierane przez WTO  b) GATS-  układ Ogólny w Sprawie Handlu Usługami, stworzony jeszcze przez GATT  c) IMF- Międzynarodowy Fundusz Walutowy publikujący bilanse płatnicze państw 5. Offshore outsourcing to:  a) zakup usług od podmiotu za granicą niepowiązanego z nabywcą  b) zlecenie i produkcja usługi następuje w ramach korporacji  c) usługa opuszcza firmę i "wykorzystana" w kraju zostaje później odsprzedana za granicę.
MISALA
6. Kto jest autorem definicji usług dominującej w literaturze
fachowej?(„usługę można określić jako zmianę funkcjonowania osoby lub dobra
będącego własnością określonego podmiotu gospodarczego, która ma miejsce
wskutek działania innego podmiotu, pod warunkiem wszakże udzielenia na to
pozwolenia w postaci odpowiedniego porozumienia tejże osoby lub tego drugiego
podmiotu”) a. R.M.Stern b. T.P.Hill c. A.G.B.Fisher d. C.Clark
7. Do którego rodzaju usług według podziału GATS należy zaliczyć
usługi marketingowe? a. Świadczenie usług przez granice narodowe
b. Zagraniczna konsumpcja usług
c. Obecność handlowa
d. Obecność poza granicami kraju określonych osób
ZIMNY
8. Który kraj jako jedyny rejestruje handel zagraniczny filii KTN dla
usług?
a. Wielka Brytania b. Japonia c. Niemcy d. Stany Zjednoczone
9. Dokończ cytat z „The Economist”- „usługi to coś, co można
kupić i sprzedać, ale…” a. nie można zobaczyć
b. nie można sobie upuścić na nogę
c.

(…)


Umiejętność zarządzania relacjami z klientami, dostawcami, firmami, etc.
Jej indywidualność i oryginalność na rynku światowych usług
P. Panczyj, T. Gondek
Jakie czynniki zostały wzięte pod uwagę przy ocenie atrakcyjności miasta?
Zasoby ludzkie, infrastruktura, jakość życia, otoczenie biznesowe
Lokalizacja, determinanty historyczne, walory turystyczne, ilość obcokrajowców w regionie
Realizowane projekty…
… działania CUK
d) budowa i testowanie CUK
1-c, 2-b, 3-d,4-a
PANCZYJ&GONDEK
122. W czym możemy doszukiwać się genezy outsourcingu procesów finansowych w Aglomeracji Wrocławskiej?
a) w stworzeniu najnowocześniejszego call-center obsługującego klientów banków zachodnich
b) w utworzeniu specjalnej strefy bankowo-ekonomicznej, ukierunkowanej na inwestycje z dziedziny finansów
c)w utworzeniu kilku prężnych…
… techniczne
umiejetnosci techniczne, wiedza biznesowa i zdolnosci interpersonalne
entuzjazm
170. Indyjski bestdeller „Noc w call center” opowiada o:
a. o zamknietym w call center dziennikarzu amerykanskim
b. o mlodych pracownikach, czyje zycie jest pozbawione sensu i snu
c. o rozmowach nocnych w call center
P. Panczyj, T. Gondek
171. Geneza outsourcingu procesow finansowych w Aglomeracji Wroclawskiej…
….  Wrocław to miasto:
a) z dobrą infrastrukturą
b) o największym zaufaniu do ludzi obcych
c) gdzie znajduje się Europejski Instytut Technologiczny
Krzysztof Rybiński
70.       Pojęcie outsourcing vendor odnosi się do:
A.  firmy rezygnującej z wykonywania części produkcji, usług, procesów biznesowych własnymi siłami i przekazującej wykonywanie ich innemu podmiotowi
B. firmy przyjmującej do wykonania procesy…
…)
a)General Motors
b)BHP Billiton
c)Thomson
Misala:
148. Usługi świadczone przy międzynarodowych przepływach zarówno usługodawców jak i usługobiorców zwane są inaczej:
a. usługami kontaktowymi
b. usługami samoistnymi
c. usługami niewiązanymi w przestrzeni
Zimny:
149. Wg klasyfikacji stworzonej przez WTO najmniejsze znaczenie w mnd. transakcjach usługowych ma:
a. przepływ osób fizycznych
b. konsumpcja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz