Wykład - Capgemini Nowocień

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład  - Capgemini Nowocień - strona 1 Wykład  - Capgemini Nowocień - strona 2 Wykład  - Capgemini Nowocień - strona 3

Fragment notatki:

Joanna Nowocień Manager, Capgemini
OUTSOURCING W DZIAŁALNOŚCI CAPGEMINI NA PRZYKŁADZIE CENTRUM BPO I ITO W POLSCE
1. Metodologia „Rightshore”™ a działalność outsourcingowa Capgemini
Nieustannie zmieniające się otoczenie biznesowe, w jakim działają obecnie przedsiębiorstwa, utrudnia zdobywanie przewagi rynkowej. Budowanie i utrzymanie pozycji lidera wiąże się często z koniecznością koncentracji wszystkich zasobów firmy na jej strategicznych działaniach. Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, która polega na przekazaniu partnerowi zewnętrznemu (outsourcerowi) zadań lub funkcji niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością danej firmy (takich jak np. IT, finanse, zasoby ludzkie). Outsourcing pozwala firmom na elastyczne dostosowywanie się do zmian rynkowych oraz koncentracji na podstawowej działalności, a tym samym specjalizacji w wybranej dziedzinie przy jednoczesnej optymalizacji kosztów (dzięki wykorzystaniu przez outsourcera ekonomii skali i niższym kosztom świadczenia usług w miejscu, skąd są dostarczane). Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i wykorzystując koncepcję „Rightshore”™, Capgemini umożliwia swoim klientom wydzielanie i przekazywanie wybranych procesów (takich jak informatyka, finanse i księgowość czy zarządzanie zasobami ludzkimi) pod opiekę swoich ekspertów. Firma oferuje szeroki zakres usług outsourcingowych - od tradycyjnych projektów skoncentrowanych na uzyskaniu szybkich rezultatów w postaci redukcji kosztów, aż po długofalowe przedsięwzięcia typu „tranformational outsourcing”. Do podstawowych zadań centrów usług i działalności outsourcingowej Capgemini należą:
zarządzanie aplikacjami czyli świadczenie usług obejmujących analizę obszaru aplikacyjnego, implementację systemów i wsparcie techniczne klienta w zakresie tychże aplikacji. Usługi te przynoszą wymierne korzyści finansowe w postaci istotnej redukcji kosztów, jak również poprawy produktywności systemów;
zarządzanie infrastrukturą (Infrastructure Management, IM) - globalna sieć Centrów Usług Zarządzania Infrastrukturą (IMSC) zapewnia szybki zwrot z inwestycji, angażując najbardziej odpowiednią technologię (niezależną od jej dostawcy), kadry o najwyższych kwalifikacjach i wykorzystując efekt skali; outsourcing procesów biznesowych (BPO), który polega na przekazaniu do zewnętrznego dostawcy jednego lub kilku procesów pomocniczych, zwykle bazujących na systemach informatycznych. BPO obejmuje szeroki zakres procesów biznesowych począwszy od zakupów, poprzez finanse i księgowość, działy obsługi klienta, na wynagrodzeniach i zarządzaniu zasobami ludzkimi kończąc. Metodologia „Rightshore”TM umożliwia dostarczanie usług przez odpowiednie zasoby, w odpowiedniej lokalizacji i w ramach zdefiniowanego budżetu. Usługi - stosownie do specyficznych wymagań klientów - świadczone mogą być „

(…)

… oraz zarządzanie łańcuchem dostaw; Stany Zjednoczone (Dallas) - centrum usług obsługujące początkowo wyłącznie firmy z branży energetycznej, a od lat dwutysięcznych rozszerzające wachlarz swoich usług również na inne sektory; Kanada (Toronto) - centrum dla klientów amerykańskich preferujących bliskie lokalizacje oraz dla firm, które ze względu na uregulowania prawne nie mogą być obsługiwane z innych regionów…
…, który usprawnia metodyczne podejście do jakości i efektywności kosztów oraz podnosi poziom satysfakcji klientów.
Centrum BPO w Krakowie specjalizuje się w obsłudze zarówno procesów finansowo- księgowych jak i zarządzaniu łańcuchem dostaw. W ramach finansów i księgowości obsługiwane są następujące procesy:
zobowiązania: księgowanie faktur, przygotowywanie i monitorowanie płatności, audytowanie zaksięgowanych…
… z dokumentami źródłowymi, pierwszy poziom wsparcia dla klienta odnośnie aplikacji do obsługi wydatków służbowych.
W zakresie zarządzania łańcuchem dostaw Centrum przygotowuje zakup materiałów i towarów, administruje bazą dostawców, sprawuje kontrolę nad zapasami, kataloguje materiały i towary oraz przygotowuje analizy rynkowe.
2.2. Centrum outsourcingu procesów informatycznych (ITO)
Centrum ITO prowadzi swoją…
… z infrastruktury IT i poszukiwanie rozwiązań mających na celu zapobieganie występowaniu takich zdarzeń w przyszłości;
zarządzanie wiedzą (Knowledge Management) - przegląd, aktualizacja i kompletowanie rozwiązań w zakresie know-how, tworzenie baz danych dotyczących takich rozwiązań; zarządzanie zmianami (Change Management) - wdrożenie zmiany rekomendowanej w wyniku analizy problemu i zatwierdzonej przez odpowiedni…
… działalność w oparciu o zespół ponad 350 specjalistów operujących ośmioma językami. Świadczą oni usługi zdalnego wsparcia technicznego i informatycznego dla wielu międzynarodowych korporacji, takich jak m.in. TXU (Texas Utilities) - wiodącej firmy amerykańskiej z branży energetycznej, SigmaKalon - jednego z największych producentów farb i lakierów na świecie, towarzystwa klasyfikacyjnego i ubezpieczeniowego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz