Uniwersytet Warszawski - strona 369

Wykład - wpływ globalizacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

SPECYFICZNE CECHY DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ WPŁYW NA PROCES GLOBALIZACJI Nierzeczowy - czynnościowy charakter usług - niemożność tworzenia zasobu (buforu) i produkowania „na skład”. Usługi reprezentują tylko strumienie dóbr ekonomicznych A) „Niewidzialny import/eksport”. Brak transgranicznego fizycz...

Międzynarodowy obrót usług - test wiedzy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

TEST #1 Kogo powszechnie uznaje się za autorów tzw. teorii trzech sektorów: Fisher, Clark, Fourastie Hill, Stern, Hoekeman Sampson, Snape, Breuss Jakie usługi w krajach OECD odznaczają się najniższym stopniem globalizacji: Handel, usługi finansowe Usługi transportowe, telekomunikacja, nieruch...

Międzynarodowy obrót usług - Test

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 84
Wyświetleń: 595

TEST #2 Strategia biznesowa organizacji procesu produkcji i świadczenia usług, która zapewnia elastyczny dostęp do wyspecjalizowanych zasobów w skali globalnej to: Insourcing Networking Homesourcing Knowledge process outsourcing: Określa outsourcing

Międzynarodowy obrót usług - Test wiedzy - projekt budowy CUK

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

TEST #3 Na przestrzeni ostatniej dekady koszty działania służb finansowo-księgowych obniżyły się prawie o: 50% 70% 20% Główny cel stawiany centrom usług wspólnych to: Wdrażanie nowych technologii Redukcja kosztów Zatrudnienie nowych pracowników Centra Usług Księgowych tworzone są dla jednos...

Wykład - transakcje międzynarodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

USŁUGI: CHARAKTERYSTYKA I TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE 1. Wprowadzenie. Niedoceniane i kontrowersyjne usługi Gospodarka światowa jest, i to od dość dawna, gospodarką usługową. W połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia z sektora usług pochodziło około 52-55% światowego PKB (World Bank 1986, s....

Międzynarodowy obrót usług - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 147
Wyświetleń: 840

1.Kto jest autorem definicji usług dominującej w literaturze fachowej?(„usługę można określić jako zmianę funkcjonowania osoby lub dobra będącego własnością określonego podmiotu gospodarczego, która ma miejsce wskutek działania innego podmiotu, pod warunkiem wszakże udzielenia na to pozwolenia w...

Wykład - Geneza i poczatki Panstwa Wegierskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mitologia węgierska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Justyna Gembala Geneza i początki Państwa Węgierskiego Państwo Węgierskie było w rozwoju dziejowym tworem zmiennym i niejednolitym. Rozróżnia się Węgry „historyczne” i Węgry „współczesne”. Węgry historyczne były wielonarodowościowym zl...

Wykład - Słówka "sport"

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język angielski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Słówka 3 unit Aerobik Aerobics Ankieta Questionnaire Biegać Running Budynki Buildings Cieśla Carpenter Co myślisz o.. How about Co robisz w czasie przerwy na lunch? What I do in my lunch break? Cyfrowy Digital Czas na lunch Lunch time Czasami Sometimes Czy mógłbyś Can you Czyn...

Wykład - słówka Boże Narodzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język angielski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Again Znowu All Całkiem/Wszyscy Animal Zwierze Another Kolejny Appears Pojawić się Better Lepszy Candle Świeca Care Troszczyć się/ Interesować się Carol Kolęda Celebrate Świętować/Obchodzić Chance Szansa Change Zmienić Cry Płakać Every years Co roku Everyone Wszyscy/Każdy ...

Wykład - słówka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język angielski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Słówka Akwarium Tank Bagażnik Boot Bezużyteczny Useless Bilety Tickets Biurko Desk Brudny Dirty Budzić się Wake up Buty Shoes Być Be Chodzić Walk Czas Time Czyścić Clean Czytać Read Danie Course Drukarka Printer Dziecko Child Ekscytujący Exciting Fryzjer Haidresse...