Uniwersytet Warszawski - strona 367

Wykład - Zagraniczna i międzynarodowa polityka handlowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasz Puślecki
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 826

Zagraniczna i międzynarodowa polityka handlowa POLITYKA HANDLOWA A ZAGRANICZNA POLITYKA EKONOMICZNA ZAGRANICZNA POLITYKA EKONOMICZNA to świadome oddziaływanie państwa na stosunki gospodarcze z zagranicą. Sprowadzające się do: wytyczenia określonych celów w tej dziedzinie wyboru i zastosowania ok...

Wykład - Międzynarodowy przepływy czynników produkcji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasz Puślecki
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 700

Międzynarodowy przepływy czynników produkcji (przedsiębiorstwa międzynarodowe, międzynarodowy obrót kapitału, transfer technologii, międzynarodowy przepływ siły roboczej). PRZEDSIĘBIORSTWO MIĘDZYNARODOWE Elementy w teorii przedsiębiorstw międzynarodowych motyw lokalizacji motyw internalizacji + ...

Wykład - Wzrost i rozwój gospodarczy krajów rozwijających się

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasz Puślecki
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 525

Wzrost i rozwój gospodarczy krajów rozwijających się. Dwie strony zależności ekonomicznej krajów rozwijających się: wewnętrzne: jednostronna surowcowa struktura, zależność od kapitału obcego, rynku światowego i odpływ wykwalifikowanej kadry, -przechwytywanie dochodów przez kapitał obcy w procesie ...

Wykład - Teoria handlu międzynarodowego i jej ewolucja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasz Puślecki
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1043

Teoria handlu międzynarodowego i jej ewolucja. Korzyści z wymiany międzynarodowej Ukształtowanie się teorii wartości międzynarodowych; teoria kosztów komparatywnych MERKANTYLIZM XVI/XVII - XVIII w. źródło bogactwa - zasoby kruszców szlachet...

Wykład - Ceny w handlu międzynarodowym

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasz Puślecki
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 553

Ceny w handlu międzynarodowym (popyt, podaż, terms of trade). CENA ŚWIATOWA - wyrażona w pieniądzu światowym wartość towarów uczestniczących w wymianie międzynarodowej (­warunek konieczny) KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN ŚWIATOWYCH masowy charakter...

Wykład - Liberalizm i protekcjonizm w teorii handlu międzyn

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasz Puślecki
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1715

Liberalizm i protekcjonizm w teorii handlu międzyn. Wzrost handlu kontrolowanego. TRADYCYJNE I NOWE ARGUMENTY NA RZECZ PROTEKCJONIZMU HANDLOWEGO Współczesny protekcjonizm handlowy określany jest często mianem neoprotekcjonizmu. Od tradycyjnego, gdzie dominowały bariery celne, odróżniają go uciekają...

Wykład - Międzynarodowe stosunki finansowe i współczesny międzynarodow...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasz Puślecki
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1162

Międzynarodowe stosunki finansowe i współczesny międzynarodowy system walutowy. PIENIĄDZ ŚWIATOWY I MECHANIZM ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH Waluty międzynarodowe - wszystkie rodzaje pieniądza powszechnie i w długim okresie używane we wzajemnych rozliczeniach przez kraje trzecie, z których żaden nie j...

Wykład - Wzrost gospodarczy i ewolucja handlu międzynarodowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasz Puślecki
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455

Wzrost gospodarczy i ewolucja handlu międzynarodowego Integracja gospodarcza w Europie i na świecie. UNIA EUROPEJSKA EKONOMICZNE I POLITYCZNE PRZYCZYNY POWSTANIA ORAZ CELE DZIAŁANIA WE Ekonomiczne: spodziewane zwiększenie rynków zbytu , lepsze wykorzystanie czynników produkcji wszystkich krajów c...

Wykład - Atos Original

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

\ ATOS GLOBAL WORKPLACE SERVICES. DZIAŁALNOŚĆ W POLSCE 1. Atos Origin (AO) jest znaczącym na europejskim rynku dostawcą usług IT - w 2005 r. roczne obroty firmy wyniosły 5.5 mld euro, co plasowało ją w pierwszej piątce dostawców usług IT na świecie (wraz z IBM Global Services, EDS, Capgemini i Acc...