Wykład - Stan obecny i perspektywy rozwojowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Stan obecny i perspektywy rozwojowe  - strona 1 Wykład - Stan obecny i perspektywy rozwojowe  - strona 2 Wykład - Stan obecny i perspektywy rozwojowe  - strona 3

Fragment notatki:

Ewa Banachowicz
Director Management Consulting, Deloitte
CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH. STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJOWE
1. Centra usług wspólnych. Problemy definicyjne
Biznes w skali globalnej to nic innego jak tylko codzienne mierzenie się z globalnymi trendami rynkowymi i zdywersyfikowanymi potrzebami klientów w różnych częściach świata. Korporacje działające w międzynarodowej skali realizują własną potrzebę wzrostu wchłaniając inne jednostki oraz łącząc się z mniejszymi i większymi firmami. Taka różnorodność strukturalna i wielość linii biznesowych zlokalizowanych w różnych krajach pociąga za sobą brak standaryzacji i unifikacji systemów i procesów. W reakcji na tę różnorodność i związane z nią trudności operacyjne, coraz więcej międzynarodowych firm aktywnie szuka możliwości wyodrębniania i przeniesienia do tańszych lokalizacji funkcji wsparcia swojej zasadniczej działalności. Najczęściej chodzi tu o procesy informatyczne, księgowe, czy obsługę back-office. W ostatnich latach zakres i stopień skomplikowania działalności wydzielanej i powierzanej jednostkom zewnętrznym znacznie się poszerza. W pierwszej połowie lat dwutysięcznych uwidoczniła się tendencja do łączenia i przenoszenia procesów mocno wyspecjalizowanych i tworzenia tzw. centrów kompetencji. Zatrudnieni w takich centrach specjaliści opracowują jednostkowe projekty dla poszczególnych grup lokalizacji czy pojedynczych lokalizacji. Dobrym przykładem jest tu realizacja funkcji personalnej poprzez centrum kompetencji dotyczące wynagrodzeń, wykonujące przeglądy wynagrodzeń, monitoring polityki wynagrodzeń, masowe zmiany wynagrodzeń, ważenie stanowisk itp. Zróżnicowane formaty danych finansowych, różne systemy księgowe w różnych krajach, odmiennie zorganizowane procesy księgowe czy różne momenty zamykania ksiąg - wszystko to przysparza firmom trudności w uzyskaniu wiarygodnej, odpowiednio zagregowanej informacji w krótkim czasie. Aby je pozyskiwać, a jednocześnie obniżyć koszty obsługi procesów wsparcia korporacje tworzą centra usług wspólnych (CUW; ang. shared services center - SSC), czyli wyodrębnione jednostki obsługujące powierzone im procesy wsparcia, posiadające dedykowane zasoby i działające jako niezależny biznes. Zauważmy jednak w tym miejscu, że centrum usług wspólnych nie jest po prostu innym słowem na „centralizację”, „reengineering” lub „outsourcing”, chociaż zawiera w sobie elementy każdego z tych procesów. Doprecyzowując, możemy określić, że CUW jest:
niezależną, wyodrębnioną organizacją realizującą i funkcje wsparcia korporacji, nastawioną na satysfakcję klienta i ciągłe doskonalenie;
organizacją stosującą zoptymalizowane i wystandaryzowane procesy, wyodrębnione dla funkcji wsparcia, mające poprawić obsługę procesów biznesowych;


(…)

… z wynikami badań, najpowszechniej przenoszone do centrów usług wspólnych procesy obejmują podstawową finansową obsługę transakcji, usługi informatyczne i obsługę kadrową. Od roku 2003 zaznacza się także istotny wzrost udziału procesów administracyjnych, zarządzania nieruchomościami i zarządzania personelem.
Tabela 1
Procesy włączane w zakres usług wspólnych (wg częstotliwości wskazań)
Usługa
% wskazań…

prawie 30%
Zarządzanie nieruchomościami
prawie 30%
Zasoby ludzkie
ponad 20%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Deloitte.
2.3. Struktura SSC i podział zadań między centrami
Nie ma uniwersalnego projektu czy struktury centrum usług wspólnych. Organizacja takiej jednostki może być zdecentralizowana, scentralizowana lub mieszana (wykres 1). Większość tworzonych obecnie CUW ma strukturę…
…. Do najczęściej deklarowanych przyczyn tak dynamicznego przenoszenia funkcji wsparcia poza firmę należą: szukanie oszczędności kosztowych;
poprawa i standaryzacja jakości;
poprawienie czasu dostępu do rynku;
usprawnianie i przygotowanie technicznych możliwości realizacji procesów;
wspólna strategia dla realizacji procesów wsparcia dotyczących różnych krajów;
przewidywalność kosztowa;
ekspertyza sektorowa.
2…
… (workflow)
około 50%
Automatyczne zarządzanie środkami pieniężnymi /skrytka
prawie 50%
Samoobsługa pracowników
ponad 45%
Karty zaopatrzenia
ponad 45%
E-zaopatrzenie
ponad 40%
Automatyczne dopasowywanie trójstronne (3-way matching)
ponad 40%
Call center
ponad 40%
Hurtownia danych
40%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Deloitte.
2.11. SSC a ustawa Sarbanesa-Oxleya (SOX)
Usługi wspólne pełnią ważną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz