Uniwersytet Szczeciński - strona 40

Nazewnictwo chemiczne w układzie międzynarodowym

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

NAZEWNICTWO CHEMICZNE W UKLADZIE MIEDZYNARODOWYM Zgodnie z nomenklatura stosowana przez CHemical Abstracts Service CAS w USA W krajach europejskich- EINECS- lista istniejacych substancji chemicznych) REAKTYWNOSC- charakteryzowane sa przede wszystkim wlasciwosci chemiczne;zachowanie sie substancj...

QS Initial tableau

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Jan Zawadzki
 • Badania operacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

Initial tableau ┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │ │ │ X1 │X2 │S1 │S2 │ │ B(i) │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┤ │──────│ │ Basis│C(j) │200.0│300.0│ 0│ 0│B(i) │A(i,j)│ Ă═════ě═════ě═════ě═════ě═════ě═════ě═════ě══════Á │ S1 │ 0│8.000│5.000│1.000│ 0│40.00│ 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ S2 ...

Pytania i odpowiedzi-Oznaczanie chlorków w wodzie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1232

chlorki pochodza z gruntu pokladow naturalnych soli z zanieczyszczen sciekami przemyslowymi i wodami kopalnianymi oraz z przemian metabolicznych org żywych. max stezenie w wodzie pitnej 250 mg na dm3 a

Polityka fiskalna - Polityka pieniężna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

Polityka pieniężna - Polityka pieniężna   (inaczej   polityka monetarna ) - systematyczne działania mające na celu zapewnienie stabilności   cen . Politykę pieniężną   państwa   prowadzi   bank centralny   lub inna instytucja rządowa upoważniona do realizacji tej funkcji. Oddziałuje ona na poziom p...

Polityka pieniężna i fiskalna - polityka podatkowa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1148

Polityka pieniężna - (monetarna) jej zadaniem jest regulowanie wewnętrznej wartości pieniądza, czyli jego krajowej siły nabywczej. Bank centralny wpływa na krajową stopę procentową i w zależności od prowadzonej strategii kurs wymiany waluty krajowej względem innych walut. Bank centralny - jest niet...

Finanse i rachunkowość - na zaliczenie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1036

Przyczyny gromadzenia dochodów publicznych -Przyjęcie założenia o obiektywnej konieczności istnienia władz publicznych rodzi określone konsekwencje w płaszczyźnie ekonomicznej i społecznej -wg. Opinii Owsiaka, Pańśtwo nie jest w stanie ''wytwarzać'' dochodów, natomiast dochody te są niezbędne do ...

Przedmiot i funkcje systemu zarządzania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Artur Rzempała
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

Cel, przedmiot i funkcje systemu zarządzania produkcją i usługami Definiowanie pojęcia zarządzanie: Zarządzanie określono jako sztukę realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi. Zarządzanie jako „dokładne poznanie tego, czego się oczekuje od ludzi, a następnie dopilnowanie, by wykonali to...

Kontrolowanie - funkcje kontroli

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Artur Rzempała
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1267

Kontrolowanie Funkcje kontrolowania informacyjna - dostarcza niezbędnych informacji do podejmowania nowych decyzji; profilaktyczna - gdyż w wyniku realizacji wniosków pokontrolnych zapobiega występowaniu przejawów kolejnych odchyleń w przyszłej działalności; instruktażowo-doradcza - inicjuje ki...

Planowanie jako funkcja zarządzania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Artur Rzempała
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

Planowanie jako funkcja zarządzania Potrzeba planowania zwiększona złożoność technologii, węższa specjalizacja, większe nakłady inwestycyjne, większa niepewność działania, dostosowywanie podaży do wymagań rynku, szybkie reagowanie na potrzeby klientów. Definicja procesu planowania Planowanie...

Proces i program produkcyjny

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Artur Rzempała
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1561

Proces produkcyjny Mianem procesu produkcyjnego określa się całokształt czynności w wyniku których z materiałów powstaje gotowy produkt o określonej wartości użytkowej. Proces produkcyjny najczęściej składa się z wielu różnych działań, więc aby móc właściwie organizować jego przebieg, należy podz...