Planowanie jako funkcja zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie jako funkcja zarządzania - strona 1 Planowanie jako funkcja zarządzania - strona 2

Fragment notatki:


Planowanie jako funkcja zarządzania Potrzeba planowania zwiększona złożoność technologii,
węższa specjalizacja,
większe nakłady inwestycyjne,
większa niepewność działania,
dostosowywanie podaży do wymagań rynku,
szybkie reagowanie na potrzeby klientów. Definicja procesu planowania Planowanie jest procesem ustalania i projektowania sposobów realizacji przyszłych działań, opartym na identyfikacji i analizie obecnych oraz przewidywaniu przyszłych warunków. Cechy procesu planowania dotyczy przyszłości, celów i sposobów realizacji przyszłych działań,
odnosi się do realnego działania; jest myślową operacją poprzedzającą i przygotowującą przyszłe działania,
opiera się na analizie aktualnych i przyszłych (przewidywanych, prognozowanych) warunków. Definicja planu Optymalny (wystarczająco dobry) projekt prowadzenia przyszłych działań, wybrany spośród wielu alternatywnych możliwości, respektujący obecne i przyszłe warunki działania. Pytania procesu planowania po co? (do czego zmierza organizacja, jakie są cele, jakiego rodzaju cele zamierza osiągnąć, jaka jest hierarchia i struktura celów), kiedy? (jaki jest horyzont czasowy, w jakich terminach i w jakiej kolejności organizacja zamierza osiągnąć cele), czym? (jakich zasobów rzeczowych, finansowych, informacyjnych pod względem rodzaju, jakości i struktury potrzebuje organizacja), kim? (jakich zasobów ludzkich pod względem poziomu oraz struktury kwalifikacji potrzebuje organizacja), ile? (w jakich ilościach i w jakich proporcjach potrzebne są organizacji do przyszłego działania zasoby), czym? (jakich technologii, metod i technik zamierza użyć organizacja w swej przyszłej działalności), Rodzaje planów (kryterium rzeczowe) całościowe, Dotyczą celów i sposobów funkcjonowania całej organizacji. odcinkowe, Odnoszą się do celów i sposobów prowadzenia działalności w dających się racjonalnie wyodrębnić obszarach (funkcjonalnych, terytorialnych, przedmiotowych). kompleksowe. Obejmują nie całość działalności organizacji, lecz kilka wzajemnie uzależnionych (powiązanych) obszarów działania (np. plan poprawy jakości). Rodzaje planów (kryterium czasowe) strategiczne; długookresowe, Ogólny plan organizacji zawierający decyzje dotyczące alokacji zasobów, priorytetów i działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych. taktyczne; średniookresowe, Plan skierowany na osiągnięcie celów taktycznych, opracowany dla realizacji elementów planu strategicznego. Służy do realizacji zadań a nie do ich stawiania. operacyjne; krótkookresowe. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz