Misje i plany - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Misje i plany - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Według P. Druckera przy formułowaniu misji trzeba wziąć pod uwagę trzy kompleksy spraw:
- okazje, jakie stwarza otoczenie, z więc ujawniające się potrze­by, które organizacja mogłaby zaspokajać;
- kompetencje, czyli sposób i stopień, w jakim organizacja może te potrzeby zaspokajać, biorąc pod uwagę stan jej zasobów ludzkich, technicznych i finansowych;
- zaangażowanie, które wynika ze stopnia zgodności z potrze­bami i wzorami kulturowymi członków organizacji, a istotą jej działalności.
W literaturze z zakresu zarządzania wskazuje się na trzy typy otoczenia: stabilne (stałe), zmienne i burzliwe.
Planowanie oznacza wytyczanie celów organizacji i określanie sposobu ich najlepszej realizacji.
Podejmowanie decyzji jest częścią procesu planowania obejmującą wybór trybu działania spośród zestawu dostępnych możliwości.
Rodzaje planów organizacji:
Plan strategiczny - ogólny plan zawierający decyzje dotyczące alokacji zasobów oraz priorytetów i działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych.
Plan taktyczny - plan skierowany na osiągnięcie celów taktycznych, opracowany dla realizacji elementów planu strategicznego,
Plan operacyjny - plan nastawiony na wykonanie planów taktycznych dla osiągnięcia celów operacyjnych.
Ramy czasowe planowania:
Plan długookresowy - obejmujący okres wieloletni,
Plan średniookresowy - obejmujący na ogół okres od roku do pięciu lat,
Plan krótkookresowy - obejmujący na ogół jeden rok lub jeszcze krótszy okres.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz