Spedycja i tranport intermodalny

note /search

Misje i plany - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Spedycja i tranport intermodalny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

Według P. Druckera przy formułowaniu misji trzeba wziąć pod uwagę trzy kompleksy spraw: - okazje, jakie stwarza otoczenie, z więc ujawniające się potrze­by, które organizacja mogłaby zaspokajać; - kompetencje, czyli sposób i stopień, w jakim organizacja może te potrzeby zaspokajać, biorąc pod uwag...

Czynności procesu transportowego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Spedycja i tranport intermodalny
Pobrań: 4256
Wyświetleń: 16478

Czynności procesu transportowego. Proces transportowy jest to ciąg kolejno następujących po sobie czynności związanych z dostarczeniem towaru do odbiorcy w jak najsprawniejszy sposób. Czynności organizacyjne przed przewozem. Doradztwo - dotyczy niektórych czynności, np. opakowanie i zabezpieczeni...

środki transportu poszczególnych gałęzi transportu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Spedycja i tranport intermodalny
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1204

Środki transportu poszczególnych gałęzi transportu. Transport samochodowy: a) pojazdy samochodowe np. samochody osobowe, ciężarowe (uniwersalne, specjalizowane (cysterny, chłodnie, komunalne), specjalne (strażackie, warsztatowo-naprawcze)), autob...

Dokumenty transportowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Spedycja i tranport intermodalny
Pobrań: 1645
Wyświetleń: 5019

Dokumenty transportowe - podział, krótka charakterystyka. Do przewożonego towaru muszą być dołączone dokumenty, które potwierdzają jego rodzaj, ilość, pochodzenie, status celny, itd. Niezależnie od rodzaju transportu są to zwykle: -listy przewozowe -faktura sprzedaży lub pro forma -dokumenty celne...

Funkcje w jakich może występować spedytor - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Spedycja i tranport intermodalny
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1890

Funkcje w jakich może występować spedytor. -FUNKCJA TRANSPORTOWO-WYKONAWCZA - funkcja ta zachodzi, jeżeli spedytor sam dokonuje (zajmuje się) np. przeładunku, magazyno-wania, liczenia, ważenia, konsolidacji i dekonsolidacji towarów itp. -FUNKCJA TRANSPORTOWO-BANKOWA - np. w przypadku regulowania p...

Infrastruktura transportu i pojęcie spedycji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Spedycja i tranport intermodalny
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1099

Infrastruktura transportu. LINIOWA -drogi (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, lokalne, gminne), pasy terenu do ruchu, ścieżki rowerowe; -drogi szynowe (np. magistralne, pierwszorzędne, 1-, 2-,wielotorowe); -drogi lotnicze (korytarze powie...

Klasyfikacja spedycji i przewozy calopojazdowe i drobnicowe - omówien...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Spedycja i tranport intermodalny
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3885

Klasyfikacja spedycji. Rodzaj użytego środka transportu - spedycja samochodowa, kolejowa, morska, wodna, śródlądowa, lotnicza; -miejsce wykonywania usług spedycyjnych - spedycja miejska, wiejska, portowa, dworcowa, graniczna, targowo-wystawowa; -liczba kolejno użytych środków transportu - spedycj...

Kryteria podziału transportu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Spedycja i tranport intermodalny
Pobrań: 826
Wyświetleń: 4865

Kryteria podziału transportu. Ze względu na przedmiot transportu wyróżnia się: - transport pasażerski; - transport towarowy z uwagi na środowisko, w którym odbywa się transport - transport lądowy: * naziemny: szynowy (kolejowy) i bezszynowy (samochodowy) * nadziemny (np. napowietrzna kolej lino...

Pojęcie transportu intermodalnego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Spedycja i tranport intermodalny
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1722

Pojęcie transportu intermodalnego, kombinowanego. Transport intermodalny jest to przewóz ładunków w jednej i tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe na całej trasie od nadawcy do odbiorcy, bez przeładunku samych towarów, przy użyciu różnych gałęzi transportu. Transport kombinowany: to transpo...

Pojęcie transportu intermodalnego - zakres obowiązków - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Spedycja i tranport intermodalny
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

Zakres obowiązków i podział formuł INCOTERMS 2000. INCOTERMS 2000 określają zakres obowiązków i wzajemnych zobowiązań pomiędzy firmami zaangażowanymi w proces transportowy, a tym samym podział kosztów, obowiązków i ryzyka związanego z dostawą towaru od nadawcy do odbiorcy. Ze względu na zastosowan...