Dokumenty transportowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1435
Wyświetleń: 4662
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Dokumenty transportowe - omówienie - strona 1  Dokumenty transportowe - omówienie - strona 2  Dokumenty transportowe - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Dokumenty transportowe - podział, krótka charakterystyka.
Do przewożonego towaru muszą być dołączone dokumenty, które potwierdzają jego rodzaj, ilość, pochodzenie, status celny, itd. Niezależnie od rodzaju transportu są to zwykle:
-listy przewozowe -faktura sprzedaży lub pro forma -dokumenty celne, o ile jest to konieczne Transport samochodowy: CMR - Międzynarodowy samochodowy list przewozowy - stwierdza fakt zawarcia umowy o przewóz. Jest zobowiązaniem przewoźnika do dostarczenia przyjętej przesyłki wymienionemu w liście odbiorcy w określonym miejscu i czasie. CMR - wystawia się w jęz. polskim i jęz. angielskim.
karnet TIR - to dokument wprowadzony w myśl postanowień Konwencji Celnej TIR. Wg tej konwencji odprawa celna odbywa się dwukrotnie: w kraju załadunku i w kraju przeznaczenia. Na poszczególnych granicach sprawdzane są jedynie plomby celne (musi być odpowiednia konstrukcja nadwozia). Karnet TIR składa się z manifestu, czyli spisu towarów i z kopii które pozostają na poszczególnych granicach celnych.
Transport kolejowy: CIM - Międzynarodowy kolejowy list przewozowy - stwierdza fakt zawarcia z przedsiębiorstwem kolejowym umowy o przewóz. Umowę uważa się za zawartą w chwili przyjęcia przez kolej przesyłki i umieszczenia stempla datownika stacji nadania na liście. CIM wystawia nadawca w języku kraju nadania z tłumaczeniem na jeden z trzech języków: angielski, niemiecki lub francuski.
SMGS - Międzynarodowy kolejowy list przewozowy stosowany obecnie w komunikacji kolejowej z krajami byłego ZSRR, Mongolią i krajami socjalistycznymi Dalekiego Wschodu. SMGS wystawia nadawca w języku kraju nadania oraz w językach chińskim lub rosyjskim.
Transport lotniczy: AWB - Międzynarodowy Lotniczy List Przewozowy - stwierdza zawarcie umowy o przewóz w transporcie lotniczym. AWB wystawiany jest przez przewoźnika w języku angielskim i oznaczony jest 11-cyfrowym numerem, gdzie pierwsze trzy cyfry oznaczają przewoźnika (np. 080 - LOT, 020 - Lufthansa, 125 - British Airways).
MAWB - spedytor, wysyłając przesyłki do różnych klientów w to samo miejsce przeznaczenia - przygotowuje MAWB. Wskazuje w nim siebie jako wysyłającego, a odbiorcę - swojego partnera spedycyjnego w porcie przeznaczenia.
HAWB - spedytorski lotniczy list przewozowy - zawiera spis pojedynczych przesyłek skonsolidowanych dla potrzeb transportu, w którym wyszczególniona jest cena za przewóz wg stawki oferowanej klientowi przez spedytora. HAWB jest listem przewozowym w którym, nadawcą jest wysyłający towar, a adresatem - odbiorca towaru.
Transport morski:
KONOSAMENT (bill of lading) - jest to list przewozowy stosowany w transporcie morskim. - jest potwierdzeniem przyjęcia ładunku do przewozu,

(…)

… towaru, - stwierdza zawarcie umowy o przewóz i precyzuje jego warunki.
W tym dokumencie określa się miejsce nadania przesyłki, wszelkie informacje potrzebne przewoźnikowi do wykonania usługi oraz warunki umowy przewozu. Odgrywa on rolę kwitu na towary przekazywane przewoźnikowi przez załadowcę i w pewnych sytuacjach jest poświadczeniem tytułu własności towarów. rodzaje konosamentu: Ze względu na rodzaj…
… ładunkowej sporządzany jest tzw. „sztauplan”, czyli szczegółowy plan rozłożenia ładunku na statku. czarter - to pisemna umowa, na podstawie której odbywa się przewóz ładunków w żegludze nieregularnej. Czarter jest każdorazowo negocjowany. nota gotowości - to dokument stwierdzający przybycie statku nieregularnego do portu załadunku (wyładunku) oraz jego gotowość do wykonania czynności przeładunkowych. kwit sternika - stwierdza przyjęcie i załadowanie towaru na pokład statku. Zawiera dane dotyczące rodzaju i ilości załadowanego towar, nazwę statku, port załadunku i port przeznaczenia oraz datę zakończenia załadunku.
manifest ładunkowy - to zestawienie zawierające spis towarów przewożonych na statku wg partii konosamentowych. Żegluga śródlądowa: konosament żeglugi śródlądowej - międzynarodowy żeglugowy list…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz