Konosament

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3122
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konosament - strona 1 Konosament - strona 2 Konosament - strona 3

Fragment notatki:

  Konosament   Jest podstawowym dokumentem w transporcie morskim – jest to dokument  przewozowy.   Funkcje konosamentu:   a)Jest potwierdzeniem przyjęcia ładunku do przewozu;   b)Jest papierem towarowym uprawniającym do dysponowania ładunkiem;   c)Stwierdza zawarcie umowy o przewóz i jej warunki.       Rodzaje konosamentów (1) - ze względu na rodzaj żeglugi:    Konosament liniowy  wystawiany dla przewozów w warunkach zapewnianych  przez żeglugi okrętowe, utrzymujące stałe połączenie w określonych relacjach.  Zawierają bardzo rozbudowaną treść, gdyż armator zamieszcza (na odwrocie)  szczegółowe warunki przewozu.    Konosament czarterowy  stosowany w żegludze nieregularnej, wystawiane są w  oparciu o oddzielną umowę o przewóz zwaną charterem. Mają stosunkowo  nieskomplikowaną treść, ponieważ stosuje się do nich w całej rozciągłości  warunki charteru, które dla uniknięcia nieporozumienia powinny być do takiego  konosamentu dołączone.         Rodzaje konosamentów (2) – ze względu na sposób przyjęcia towarów do  przewozu:    Konosament na towary załadowane  (on board lub shipped), który jest  pokwitowaniem przyjęcia towaru do przewozu na określony statek.    Konosament na towary przyjęte do załadunku  (received for shipment)  stwierdzający przyjęcie towaru przez przewoźnika w celu późniejszego  załadowania na statek. Uważa się, że ma być on załadowany na pierwszy  odchodzący w danym kierunku statek.         Rodzaje konosamentów (3) – ze względu na możliwość przenoszenia tytułu  własności do towaru:    Konosament imienny  podaje nazwę odbiorcy – tylko on może odebrać towar w  porcie przeznaczenia. Konosament imienny może być przeniesiony na osoby  trzecie w drodze cesji, chociaż w praktyce bywają odstępowane nieprawidłowo w  drodze indosu.  Konosament na zlecenie  przenoszony w drodze indosu.  Konosament na okaziciela  przenoszony poprzez wręczenie.       Rodzaje konosamentów (4) – ze względu na klauzule restrykcyjne:    Czysty  (clean) nie zawiera klauzul stwierdzających wadliwy stan towaru lub  opakowania.    Brudny  (dirty) zawiera klauzule restrykcyjne stwierdzające zły stan towaru lub  opakowania.       Rodzaje konosamentów (5) – ze względu na organizację przewozu:    Zwykły  – przewóz odbywa się jednym statkiem.    Przeładunkowy  – przewóz odbywa się z przeładunkiem z tym, że armator  zobowiązuje się przeładować towar na swój koszt.    Bezpośredni  – następuje zmiana przewoźnika, także w sytuacji, gdy zmiana ta  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz