Czynności procesu transportowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 3913
Wyświetleń: 15645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Czynności procesu transportowego - omówienie - strona 1  Czynności procesu transportowego - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Czynności procesu transportowego.
Proces transportowy jest to ciąg kolejno następujących po sobie czynności związanych z dostarczeniem towaru do odbiorcy w jak najsprawniejszy sposób.
Czynności organizacyjne przed przewozem.
Doradztwo - dotyczy niektórych czynności, np. opakowanie i zabezpieczenie ładunku, wybór sposobu przeładunku.
Kalkulacje - dotyczące przyjęcia zlecenia. Potrzebna jest zna-jomość kosztów, taryf dla danej przesyłki i środków transportu.
Negocjowanie wysokości stawek z przewoźnikami.
Zawieranie umów z przewoźnikami, klientami (umowa spedycji).
Organizacja procesu przemieszczania ładunku - dobór jednostki ładunkowej, środków transportu, wytyczenie trasy przewozu, ustalenie terminu podstawienia środków transportu - konieczna jest znajomość przewoźników i ich taboru, tras (przepustowości dróg, przejść granicznych).
Zamówienie środka transportu (np. zabukowanie statku).
Ubezpieczenie ładunku.
Organizacja prac ładunkowych, np. sprawdzenie dostępności i czasu przygotowania ładunku, wyznaczenie terminu przygotowania (kompletacji) towaru do transportu.
Sporządzenie dokumentów przewozowych.
Udzielanie zleceń na wykonanie kontroli ilości, jakości oraz innych usług, np. magazynowanie, przeładunek, odprawy celne.
Kontaktowanie się z uczestnikami procesu transportowego i handlowego - spedytor informuje zleceniodawcę o możliwościach przewozowych, o postępach w realizacji zlecenia, brakujących dokumentach, uszkodzeniach.
Zgłoszenie towaru do odprawy celnej. Zlecanie spedytorom-korespondentom w innych krajach obsługi wysyłanych do nich towarów.
II Czynności wykonawcze w trakcie procesu przewozowego.
Kompletowanie ładunku.
Znakowanie przesyłki.
Składowanie przejściowe.
Zabezpieczenie celne i przedstawienie ładunku do odprawy celnej.
Dojazd, podstawienie środka transportu pod załadunek.
Załadunek (sprawdzenie zabezpieczenia ładunku, sprawdzenie zgodności ładunku z dokumentami przewozowymi).
Przewóz ładunku.
Tryb dostawy „Just in time”.
Monitoring przebiegu procesu transportowego (bieżący kontakt ze wszystkimi uczestnikami procesu transp. a w szczególności z kierowcą.
Awizacja przesyłki (weryfikacja ilościowa i jakościowa oraz przyjęcie przesyłki).
Rozładunek, składowanie przejściowe.
Powrót taboru.
(!) Przeładunek, przepakowywanie, sortowanie, segregacja w portach morskich, rzecznych, lotniczych, punktach odprawy celnej.
III Czynności wykonawcze po przewozie.


(…)

…-jomość kosztów, taryf dla danej przesyłki i środków transportu.
Negocjowanie wysokości stawek z przewoźnikami.
Zawieranie umów z przewoźnikami, klientami (umowa spedycji).
Organizacja procesu przemieszczania ładunku - dobór jednostki ładunkowej, środków transportu, wytyczenie trasy przewozu, ustalenie terminu podstawienia środków transportu - konieczna jest znajomość przewoźników i ich taboru, tras…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz