Koszyki rynkowe a linia budżetu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszyki rynkowe a linia budżetu - strona 1 Koszyki rynkowe a linia budżetu - strona 2 Koszyki rynkowe a linia budżetu - strona 3

Fragment notatki:


Tab. 5.2 Koszyki rynkowe a linia budżetu. W skrajnych przypadkach (koszyk A i G) może wydać całe $80.00 na jeden typ towaru, tj. albo żywność albo ubranie. W pozostałych trzech przypadkach (koszyki B, D i E) może zakupić kombinację obydwu rodzajów towaru.
Ponieważ rezygnując z 1 jednostki odzieży może zaoszczędzić $2.00, relacja pomiędzy ilością odzieży i żywności będzie taka sama wzdłuż linii budżetu , która będzie określona równaniem F+2C= $80.00. Wykres 5.9 Linia budżetu. (slide no. 28) Punkt przecięcia (intercept) linii budżetu jest określony koszykiem A. Przesuwając się w dół wzdłuż linii budżetu będzie wydawała coraz mniej na odzież a coraz więcej na żywność. Przekształcając równanie 5.1 (slide no. 27) możemy obliczyć jaką ilość odzieży należy poświęcić aby zakupić więcej żywności: I= PfF+PcC (5.1); dzielimy obydwie strony przez Pc i wyłączamy C : C= (I/Pc)- (Pf/Pc)xF (5.2)
Równanie 5.2 jest równaniem linii prostej o pionowym punkcie przecięcia ( I/Pc ) i nachyleniu- ( Pf/Pc ).
Nachylenie linii budżetu jest stosunkiem pomiędzy cenami obydwu towarów ze znakiem ujemnym ("-"). Wpływ zmian w dochodzie i cenach na linię budżetu. Przedstawia go wykres 5.10. Zmiany w dochodach i cenach występują ciągle. Jak wpływają one na linię budżetu?
Z równania 5.2 na slide no. 30 wynika, że zmiana w dochodach zmienia punkt przecięcia linii budżetu z osią Y . Nie zmienia jednak jej nachylenia , ponieważ nie następuje zmiana cen.
Z wykresu 5.10 widać, że wzrost dochodu z $80 do $160 spowoduje przesunięcie się linii budżetu z linii L1 do L2. Należy jednak zauważyć, że obydwie linie budżetu są do siebie równoległe. Oznacza to, że p. Kowalska może teraz podwoić swoje zakupy, tak żywności jak i odzieży. Gdyby jej dochód spadł o połowę do $40 , linia budżetu przesunęłaby się do L3. Wykres 5.10 Wpływ zmian w dochodzie na linię budżetu. (slide no. 30) Zmiany cen. Aby wyjaśnić wpływ cen na zmianę linii budżetu wykorzystujemy równanie: C= (I/Pc)- (Pf/Pc)xF Jeśli cena żywności spadnie z $1.00 do $0.50, pionowy punkt przecięcia linii budżetu z osią Y pozostanie niezmieniony, ale zmieni się nachylenie krzywej, z -Pf/Pc, tj. $1/$2 (1/2) na $0.50/$2.00, czyli -$ 1/4. Na wykresie 5.11 przedstawia to linia budżetu L2, którą uzyskujemy obracając L1 w prawo z punktu przecięcia C. Taka rotacja linii budżetu ma sens, ponieważ zmiana ceny nie będzie miała żadnego wpływu na osobę, która konsumuje tylko odzież. Jednakże osoba, która konsumuje znaczną ilość żywności odczuje wzrost swojej siły nabywczej, ponieważ cena żywności spadła o połowę. Z drugiej jednak strony, jeśli cena żywności wzrośnie do $2.00 za jednostkę, linia budżetu przesunie się do osi L3, ponieważ siła nabywcza danej osoby ulegnie zmniejszeniu. Ponownie, osoba konsumująca samą odzież nie odczuje zmiany cen żywności.

(…)

… dostosowanie swego spożycia (slide no. 37) F wobec spożycia C tak, aby MRS była równa współczynnikowi cen. W języku ekonomicznym oznacza to, że krańcowa korzyść, czyli korzyść związana ze spożyciem dodatkowej jednostki żywności równa będzie kosztowi krańcowemu tej dodatkowej jednostki żywności.
W punkcie A na wykresie 5.12 MRS wynosi 1/2 (nachylenie krzywej obojętności), co oznacza, że konsument skłonny…
….
Aby osiągnąć ten cel, koszyk musi spełnić dwa (2) warunki:
1.Musi być on umiejscowiony na linii budżetu.
2. Musi dać konsumentowi najlepszą kombinację dóbr i usług.
Tak postawiona sprawa sprowadza problem maksymalizacji zadowolenia konsumenta do wyboru właściwego punktu na linii budżetu. Wykres 5.12 ilustruje sposób rozwiązania tego problemu.
Trzy (3) krzywe obojętności: U1, U2 i U3 obrazują preferencje konsumenta wobec żywności i odzieży. Jak pamiętamy, krzywa najbardziej wysunięta w prawo, daje najwyższy poziom satysfakcji klienta. Punkt B na krzywej obojętności U1 nie jest wyborem preferowanym z powodu realokacji dochodów, w wyniku której wydajemy więcej na żywność i mniej na odzież. Przesuwając się do punktu A konsument
(Wykres 5.12) Maksymalizacja zadowolenia klienta.
(slide no. 36) osiągnie większe zadowolenie, gdyż znajdzie się na krzywej obojętności U2. Punkt D na krzywej obojętności U3 dałby największą satysfakcję, ale nie może on być zakupiony z uwagi na niewystarczający dochód. Punktem, który maksymalizuje satysfakcję konsumenta jest A, który jest tangensem między tą krzywą a linią budżetu. W punkcie A nachylenie linii budżetu jest dokładnie takie samo jak nachylenie krzywej obojętności U3…
…. Ponieważ MRS (-∆C/∆F) ma nachylenie ujemne stwierdzamy, że maksymalne zadowolenie przy ograniczeniach budżetowych, osiągane jest w punkcie gdzie:
MRS= Pf/Pc (5.3)
Jest to istotne stwierdzenie. Oznacza ono, że maksimum satysfakcji nastąpi wówczas, gdy krańcowa stopa substytucji F względem C będzie równa współczynnikowi ceny obydwu tych artykułów. Konsument osiągnie maksimum swojego zadowolenia poprzez…
… racjonalne decyzje co do ilości pojazdów, jakie należy wyprodukować w każdej grupie. General Motors przeprowadził podobne analizy rynku. Wykazały one, że rodziny z dziećmi preferowały minivany nad sedanami i samochodami sportowymi, zaś ludzie mieszkający na wsi woleli pick- ups i 4x4.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz