Popyt indywidualny a popyt rynkowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Popyt indywidualny a popyt rynkowy - strona 1

Fragment notatki:


POPYT INDYWIDUALNY A POPYT RYNKOWY W tym wykładzie pokażemy w jaki sposób popyt na określone dobro zależy od ceny tego dobra, ceny innych dóbr oraz poziomu dochodów. Analiza ta obejmuje 6 etapów: Określenie krzywej popytu indywidualnego konsumenta.
Dokładniejsze określenie wpływu zmiany ceny na wielkość popytu.
Sposób agregacji krzywych popytu indywidualnego w jedną krzywą popytu rynkowego.
Sposób wykorzystania krzywej popytu rynkowego dla określenia korzyści z konsumpcji dóbr.
Zewnętrzne czynniki sieci tj. sposób uzależnienia popytu danej osoby od popytu innych osób.
Metody pozyskiwania danych empirycznych dla potrzeb analizy ekonomicznej.
POPYT INDYWIDUALNY Rozpocznijmy od zbadania wpływu zmian cen żywności i odzieży na wielkość konsumpcji tych dóbr. Przedstawia to graficznie wykres 7.1.
Początkowa cena żywności jest $ 1 , a odzieży $2, a dochód konsumenta $20. Koszyk B na wykresie 7.1 (a) stanowi wybór maksymalizujący użyteczność. W punkcie tym leżącym na krzywej U2 konsument nabywa 12 jednostek żywności i 4 jednostki odzieży.
W części (b) wykresu 7.1 możemy zobaczyć relacje między ceną a ilością zakupywanej żywności. Na osi X odkładamy ilość konsumowanej żywności, tak jak w części (a), jednakże na osi Y przedstawiamy teraz cenę konsumowanej żywności. Punkt G w części (b) wykresu 7.1 odpowiada punktowi B w części (a) wykresu 7.1. konsument zakupuje 12 jednostek żywności po $1 za jednostkę.
Załóżmy że cena żywności wzrasta do $2 za jednostkę. Linia budżetu w części (a) przesunie się mocno do wewnątrz punktu przecięcia stając się dwukrotnie bardziej nachylona niż poprzednio. Stało się tak pod wpływem wyższej relatywnej ceny żywności względem ceny odzieży. Konsument uzyskuje teraz nowy punkt maksymalnej użyteczności w A leżący na krzywej obojętności U1. W tym punkcie konsument zakupi 4 jednostki żywności oraz 6 jednostek odzieży. Odpowiada to punktowi E w części (b) wykresu 7.1.
Co się stanie jeśli cena żywności spadnie do 50 centów za jednostkę? Ponieważ linia budżetu skręci teraz w prawo ( na zewnątrz) konsument osiągnie wyższy poziom użyteczności związany z krzywą obojętności U3 w części (a) wykresu 7.1, wybierając koszyk D czyli 20 jednostek żywności i 5 jednostek odzieży. Odpowiada to punktowi H w części (b) wykresu 7.1.
Możemy rozpatrywać wszystkie inne możliwe zmiany cen żywności. Na wykresie 7.1 (a) krzywa cena- konsumpcja określa możliwe kombinacje maksymalizacji użyteczności z konsumpcji żywności i odzieży związane z każdym możliwym poziomem cen żywności. Zauważymy ze w miarę spadku ceny żywności rośnie nabywana jej ilość. Zależność ta występuje prawie zawsze. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz