Zachowanie i preferencje konsumentów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowanie i preferencje konsumentów - strona 1 Zachowanie i preferencje konsumentów - strona 2 Zachowanie i preferencje konsumentów - strona 3

Fragment notatki:


ZACHOWANIE KONSUMENTÓW Teoria zachowania konsumenta to kluczowy problem w mikroekonomii. Składa się z ona z trzech podstawowych elementów: 1.Preferencji konsumentów; odpowiada ona na pytanie dlaczego konsumenci preferują jeden towar nad innymi. 2. Ograniczenia budżetowe. Badamy wpływ cen na wybór konsumenta dysponującego ograniczonym budżetem. 3.Wybór konsumentów. Łączymy tutaj dwa pierwsze elementy. Wiedząc, że konsumenci maja określone preferencje i ograniczony budżet badamy w jaki sposób dokonują oni doboru kombinacji dóbr i usług, które zmaksymalizują ich satysfakcje. Oczywiście, że kombinacja dóbr i usług zależy przede wszystkim od cen na różne dobra i usługi. Zrozumienie wyborów dokonywanych przez konsumentów pozwoli nam zrozumieć koncepcje popytu czyli stopnia w jakim ilość nabywanego dobra zależy od jego ceny. PREFERENCJE KONSUMENTÓW Każdy konsument stoi wobec wyboru spośród wielkiej liczby dóbr i usług dostępnych na rynku. Używamy tutaj pojęcia koszyka rynkowego (market basket) na oznaczenie listy różnych towarów jakie są nam niezbędne do życia (żywność, odzież, mieszkanie itp.) W jaki sposób ludzie wypełniają swój koszyk i od czego zależy jego zawartość? Tab. 5.1 pokazuje nam różne kombinacje koszyka. Używane jednostki są umowne i w przypadku żywności może chodzić o gramy, litry, opakowania itp. w przypadku odzieży może chodzić o ilość sztuk każdego rodzaju ubrania, ilość par butów, itp. Jest to arbitralny sposób ustalania ilości. Aby wyjaśnić teorie zachowania konsumentów musimy odpowiedzieć na pytanie dlaczego konsumenci wola ten koszyk a nie inny. Tab.5.1 Alternatywne koszyki rynkowe Rodzaje koszyka rynkowego Żywność Odzież A 20 30 B 10 50 D 40 20 E 30 40 G 10 20 H 10 40 Dlaczego w tym zestawieniu pominęliśmy literę C i F? KILKA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ ODNOŚNIE PREFERENCJI KONSUMENTA Chodzi o 3 podstawowe założenia: Pełność. Zakładamy że preferencje są zupełne, konsument może porównać i uszeregować dowolne kombinacje koszyków. Może w przypadku koszyków A i B woleć A wobec B lub B nad A lub pozostać obojętnym. „Obojętny” oznacza tu, że będzie jednakowo zadowolony z każdego koszyka. Pomijamy tutaj kwestie kosztu. Konsument może preferować stek nad hamburgerem ale kupi hamburgera bowiem jest on tańszy. Przenaszalność (transitivity). Jeśli MB jest preferowany nad Cadillacem , a Cadillac nad Fordem to MB jest także preferowany od Forda. Chodzi o zasadę konsekwencji. Więcej góruje nad mniej ( More is better than less). Konsument zawsze woli więcej danego dobra niż mniej. Konsument nigdy nie jest w pełni usatysfakcjonowany i zawsze woli więcej, nawet odrobinę więcej, niż mniej. Niektórzy ekonomiści używają terminu „nonsatiation”.

(…)

… powinien by
Wykres 5.3 : Mapa obojętności
Wykres 5.4 : Krzywe obojętności nie mogą się przecinać. KRAŃCOWA STOPA SUBSTYTUCJI
Przedstawia ja wykres 5.5
Konsumenci zawsze stają wobec konieczności wyboru (trade-off). Kształt krzywej obojętności mówi nam w jaki sposób konsument jest skłonny zastąpić jedno dobro innym. Patrząc na wykres 5.5 widzimy, że poczynając w punkcie A i przesuwając się do punktu B konsument…
…. Więcej góruje nad mniej ( More is better than less). Konsument zawsze woli więcej danego dobra niż mniej. Konsument nigdy nie jest w pełni usatysfakcjonowany i zawsze woli więcej, nawet odrobinę więcej, niż mniej. Niektórzy ekonomiści używają terminu „nonsatiation”.
KRZYWE OBOJETNOŚCI
Używamy tych krzywych dla graficznego zobrazowania preferencji konsumentów. Krzywą obojętności stanowi całkowita kombinacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz