Idealny indeks kosztów utrzymania

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Idealny indeks kosztów utrzymania - strona 1

Fragment notatki:


IDEALNY INDEKS KOSZTÓW UTRZYMANIA 1995 (Sarah ) 2005 ( Rachel) Cena za książkę $ 20.00 $ 100.00 Ilość książek 15 6 Cena żywności $2.00 /funt $ 2.20 /funt Ilość funtów żywności 100 300 Wydatki razem: $ 500.00 $ 1,260.00 $ 1,260.00= 300 Ibs żywności x $2.20/funt + 6 książek x$100.00/ książkę. Idealnym uaktualnieniem kosztów utrzymania dla Rachel byłaby więc kwota $ 760.00 ($ 1.260.00 - $ 500.00 ) zas idealny indeks kosztów utrzymania powinien wynieść: $ 1,260.00/ $ 5oo.oo= 2.52 Jeśli indeks dla roku 1995 = 100 to indeks w roku 2005 wyniesie 252 co oznacza 152% wzrostu kosztów utrzymania. Idealny indeks kosztów utrzymania oznacza koszt osiągnięcia danego poziomu użyteczności w bieżących (2005) cenach w odniesieniu do tego samego poziomu użyteczności w cenach bazowego roku (1995). INDEKS LASPEYRES'A Niestety tak sformułowany indeks kosztów utrzymania wymagałby olbrzymiej ilości informacji. Praktycznie indeksy cenowe oparte są na faktycznych zakupach, nie zaś na preferencjach. Przykładem takiego indeksu jest Indeks Laspeyres'a. Indeks Laspeyres'a daje odpowiedź na następujące pytanie: ile wynosi suma pieniędzy w roku bieżącym aby zakupić ten sam koszyk dóbr i usług jaki nabyto w roku bazowym podzielona przez sumę wydatkowaną w roku bazowym? Jeśli Rachel miałaby uzyskać ten sam koszyk co wcześniej Sarah, tj. zakupić 100 funtów żywności i 15 książek musiałaby dysponować budżetem w wysokości $ 1,720.00 (100x2.20 + 15x100). Spowodowałoby to wzrost jej „dyskrecyjnego” budżetu z $1,220.00 do $ 1 ,720.00. 100x1,720/500=344 INDEKS PAASCHE'GO Jest to inny indeks używany do obliczania kosztów utrzymania. W przeciwieństwie do indeksu Lapseyres'a który koncentruje się na koszcie zakupu koszyka w roku bazowym, indeks Paasche'go koncentruje się na cenie koszyka w roku bieżącym. Odpowiada na następujące pytanie: jaka musi być suma pieniędzy aby zakupić koszyk w roku bieżącym podzielona przez koszt zakupu tego samego koszyka w roku bazowym? Różnice w obydwu indeksach: - Indeks Laspeyres'a : suma pieniędzy w w cenach roku bieżącego potrzebna na zakup koszyka w roku bazowym podzielona przez koszt zakupu tego samego koszyka po cenach roku bazowego. - Indeks Paasche'go: suma pieniędzy po cenach roku bieżącego potrzebna na zakup koszyka w roku bieżącym podzielona przez koszt zakupu tego koszyka w roku bazowym. Obydwa indeksy są tym samym co nazywamy indeksami sztywnej wagi ( fixe-weight indexes). Obydwa maja swoje wady: indeks Laspeyres'a nadszacowuje koszt utrzymania zas indeks Paasche'go niedoszacowuje ponieważ zakłada, że konsumenci kupuja koszyk roku bieżącego także w roku bazowym. Ale zawartość koszyków może ulec zmianie. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz