Makroekonomia - inflacja 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - inflacja 2 - strona 1 Makroekonomia - inflacja 2 - strona 2 Makroekonomia - inflacja 2 - strona 3

Fragment notatki:

CPI a PPI a HICP
CPI (ang. Consumer Price Index) - wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W Polsce
obliczany i publikowany jest raz w miesiącu przez Główny Urząd statystyczny (GUS) na podstawie zmiany
wartości cen koszyka towarów nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe. CPI obliczany jest jako
średnia ważona zmiany cen tych towarów i usług. Do obliczenia wskaźnika się badania: cen detalicznych
towarów i usług na rynku, wydatków gospodarstw domowych w celu określenia systemu wag. Najczęściej
używaną miarą inflacji jest zmiana cen rok do roku (r/r). Wyrażona jest w procentach.
PPI (ang. Producer Price Index) - wskaźnik inflacji producenckiej. Obrazuje zmiany cen hurtowych
oferowanych przez krajowych producentów. Indeks ten nie jest tak istotny dla inwestorów jak inflacja
producencka (CPI), jednak pełni prognostyczną. Zmiana wartości wskaźnika PPI może przepowiadać w
niedługim czasie zmianę CPI.
HICP (inflacja bazowa HICP, ang. Harmonised Index of Consumer Proces) - zharmonizowany indeks cen
konsumpcyjnych wprowadzony przez Komisję Europejską. Zgodnie z traktatem z Maastricht, wskaźnik
HICP jest podstawą do oceny wzrostu cen w krajach Unii.
Wskaźnik HICP obliczany jest jednakowo we wszystkich krajach Unii. Obliczany jest na podstawie
obserwacji zmian cen konsumpcyjnych odpowiednich reprezentantów towarów i usług oraz przy
zastosowaniu systemu wag, zgodnie ze strukturą spożycia indywidualnego w gospodarstwach domowych
według danych sprzed 2 lat.Różnice między HICP a CPI sprowadzają się do różnicy w składzie koszyka.
Skład koszyka CPI wyznaczany jest według metodologii stosowanej od dawna przez GUS i bazuje na
wynikach badań budżetów domowych prowadzonych przez GUS. Koszyk HICP jest wyznaczany według
ujednoliconej metodologii Eurostatu.
Inflacja bazowa (1)
CPI odzwierciedla wszystkie zmiany w wartości koszyka konsumpcyjnego. Niektóre zmiany
mają jednak charakter tymczasowy, jednorazowy lub przejściowy - np. zmiany światowych
cen ropy, zmiany cen żywności wskutek innych, niż zwykle, plonów.

Opieranie wnioskowania o procesach inflacyjnych na miarach inflacji uwzględniających
wszystkie tego typu wahnięcia może być w niektórych sytuacjach ryzykowne. NP. silny wzrost
inflacji w 2004 r. wynikł przede wszystkim ze wzrostu cen żywności. Bazując jedynie na
zmianach inflacji CPI można by stwierdzić, że inflacja wymknęła się spod kontroli: od lipca
2003 r. do lipca 2004 r., czyli w ciągu jedynie roku, wzrosła z 0,8% r/r aż do 4,6% r/r. Wzrost


(…)

… i RPP. Pozostałe miary mają znaczenie uzupełniające.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen kontrolowanych: Z koszyka CPI usuwane są produkty, których ceny w
znacznej części stanowi podatek akcyzowy (paliwa, napoje alkoholowe), są ustalane przez samorządy
(komunikacja miejska) oraz są na nie górne limity wzrostu lub inne regulacje (energia elektryczna). Obecnie z
koszyka CPI wyłączane są napoje alkoholowe…


długookresowe dodatnie saldo bilansu handlowego (nadwyżka eksportu nad importem)

monopolizacja gospodarki (monopoliści wzrost kosztów produkcji mogą przenosić na cenę)

zadłużenie głównych przedsiębiorstw w danym sektorze

wielkowartościowe spekulacje walutowe

dodruk banknotów niemających pokrycia (ingerencja państwa w politykę emisyjną banku centralnego)
stosowanie przez
oprocentowanie pieniędzy
nieograniczona działalność kredytową banków komercyjnych (tzw. „bankowa kreacja pieniądza”)
stosowanie polityki luzowania ilościowego
import inflacji (wzrost cen artykułów importowanych)
recesja gospodarcza (obniżenie wydajności pracy)

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz