Uniwersytet Szczeciński - strona 41

Projektowanie systemów produkcyjnych - Plan generalny przedsiębiorstwa...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Artur Rzempała
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2366

PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO SYSTEM · System produkcyjny stanowi celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny, energetyczny i informacyjny eksploatowany przez człowieka i służy produkowaniu określonych produktów (wyrobów lub usług) w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów Systemem produkcyjnym j...

Organizowanie - pojęcie i rola

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Artur Rzempała
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1127

Organizowanie Pojęcie organizowania w ujęciu dynamicznym - przez organizowanie rozumie się ciąg celowych działań składających się na proces organizowania (znaczenie czynnościowe), w ujęciu statycznym - przez organizowanie rozumie się zespół ludzi wraz z niezbędnymi środkami służącymi do osiągnięc...

Idealny indeks kosztów utrzymania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Ignacy Chrzanowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

IDEALNY INDEKS KOSZTÓW UTRZYMANIA 1995 (Sarah ) 2005 ( Rachel) Cena za książkę $ 20.00 $ 100.00 Ilość książek 15 6 Cena żywności $2.00 /funt $ 2.20 /funt Ilość funtów żywności 100 300 Wydatki razem: $ 500.00 $ 1,260.00 $ 1,260.00= 300 Ibs żywności x $2.20/funt + 6 książek x$100.00/ książkę. Ideal...

Koszyki rynkowe a linia budżetu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Ignacy Chrzanowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1106

Tab. 5.2 Koszyki rynkowe a linia budżetu. W skrajnych przypadkach (koszyk A i G) może wydać całe $80.00 na jeden typ towaru, tj. albo żywność albo ubranie. W pozostałych trzech przypadkach (koszyki B, D i E) może zakupić kombinację obydwu rodzajów towaru. Ponieważ rezygnując z 1 jednostki odzież...

Krzywa popytu indywidualnego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Ignacy Chrzanowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1099

KRZYWA POPYTU INDYWIDUALNEGO Odnosi ona ilość zakupywanego towaru do jego ceny. Jest to dokładnie to co chcą wiedzieć producenci i centra handlowe. Krzywa popytu indywidualnego posiada dwie istotne cechy: Poziom użyteczności wzrasta w miarę posuwanie się wzdłuż krzywej. Im niższa cena tym wyższy...

Popyt indywidualny a popyt rynkowy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Ignacy Chrzanowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1764

POPYT INDYWIDUALNY A POPYT RYNKOWY W tym wykładzie pokażemy w jaki sposób popyt na określone dobro zależy od ceny tego dobra, ceny innych dóbr oraz poziomu dochodów. Analiza ta obejmuje 6 etapów: Określenie krzywej popytu indywidualnego konsumenta. Dokładniejsze określenie wpływu zmiany ceny na ...

Substytuty i funkcja użyteczności

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Ignacy Chrzanowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1883

IDEALNE SUBSTYTUTY A IDEALNE DOBRA UZUPEŁNIAJĄCE (KOMPLEMENTARNE) Krzysztof jest zawsze skłonny zastąpić szklankę soku jabłkowego szklanką soku pomarańczowego. Są to dla niego doskonałe substytuty. Krzywe obojętności przyjmą kształt linii opada...

Użyteczność krańcowa a wybór konsumenta

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Ignacy Chrzanowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

Wykres. 5.18 ujawnione preferencje rekreacji Slajd no.52 cont. Linia budżetu Roberty w pierwotnym układzie była l1. Jej koszyk rynkowy A dawał jej 10 godz. Korzystania z klubu i zostawial 60$ na inne rozrywki. Nowa sytuacja zmieniła jej linię budżetu w l2-przerywana. Mogła by więc wciąż optować z...

Wybór konsumenta - opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Ignacy Chrzanowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

WYBÓR KONSUMENTA -Jak stwierdziliśmy wcześniej konsument dąży do maksymalizacji swego zadowolenia z koszyka rynkowego. - Aby osiągnąc ten cel koszyk musi spełnic dwa(2) warunki: Musi on być umiejscowiony na linii budżetu Musi dac konsumentowi najlepszą kombinacje dóbr i usług. - Tak postawiona sp...

Zachowanie i preferencje konsumentów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Ignacy Chrzanowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

ZACHOWANIE KONSUMENTÓW Teoria zachowania konsumenta to kluczowy problem w mikroekonomii. Składa się z ona z trzech podstawowych elementów: 1.Preferencji konsumentów; odpowiada ona na pytanie dlaczego konsumenci preferują jeden towar nad innymi. 2. Ograniczenia budżetowe. Badamy wpływ cen na wybór...