Mikroekonomia a makroekonomia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia a makroekonomia - strona 1 Mikroekonomia a makroekonomia - strona 2

Fragment notatki:


Treść nauki mikroekonomii a treść makroekonomii Mikroekonomia zajmuje się podejmowaniem decyzji ekonomicznych przez poszczególnych ludzi i przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w określonych sferach działalności gospodarczej. Makroekonomia bada zachowanie całej gospodarki. Traktuje o takich zjawiskach jak zatrudnienie, dochody, ceny, stopy procentowe, zawsze z globalnego punktu widzenia. co stanowi mikroekonomię: rynki i ceny, podaż i popyt, zachowanie konsumentów, popyt indywidualny i rynkowy, matematyczne wyrażenie teorii popytu, zachowanie konsumentów a niepewność rynkowa, produkcja (one variable input and two variable inputs), koszty produkcji, matematyczny wyraz kosztów produkcji, maksymalizacja zysku i konkurencyjna podaż, analiza rynków konkurencyjnych, rynek: monopol i monopson, konkurencja monopolistyczna i oligopole, teoria gier, rynki czynników produkcji, inwestycje, wartość czasu i rynki kapitałowe, zaburzenia rynkowe i rola państwa, rynki wobec asymetrycznej informacji, koszty zewnętrzne a dobra publiczne - Mikroekonomia bada zachowanie pojedynczych podmiotów gospodarczych (economic units): konsumenci indywidualni, pracownicy, inwestorzy, właściciele ziemscy, przedsiębiorstwa. - Mikroekonomia wyjaśnia jak i dlaczego jednostki te podejmują decyzje ekonomiczne, np. jak konsumenci podejmują decyzje zakupu i w jaki sposób na dokonywane przez nich wybory wpływają zmiany cen i dochodów. - Ale inna ważna rola mikroekonomii jest wyjaśnienie sposobu w jaki podmioty (jednostki) ekonomiczne współuczestniczą w procesie tworzenia większych jednostek: rynków i dziedzin gospodarki. - Mikroekonomia pozwala nam zrozumieć np. w jaki sposób rozwinął się amerykański przemysł samochodowy, jakie czynniki kształtują ceny na jego wyroby i jakie są rozmiary produkcji tego przemysłu. - Badając współdziałanie producentów i konsumentów mikroekonomia pokazuje jak funkcjonują i ewoluują przemysły i rynki, dlaczego odróżniają się od siebie oraz w jaki sposób wpływa na nie polityka państwa i ogólna sytuacja ekonomiczna. ex PLN 4.50 = € 1.00 PLN 4.50 = € 1.10 im € 1.00 = PLN 4.50 € 1.00 = PLN 4.15 RYNEK - Istnieje wiele definicji rynku. Jedna z nich brzmi następująco: „ Rynek stanowi zbiór kupujących i sprzedających, którzy poprzez ich faktyczne i potencjalne współdziałanie określają cenę pojedynczego towaru lub grupy towarów”. Na rynku komputerów nabywcami są przedsiębiorstwa, instytucje, gospodarstwa domowe, studenci. Sprzedawcami są: HP, Dell, Apple, itp. - Rynek nie jest tym samym co przemysł. W istocie przemysł stanowi stronę podażową rynku. - Rynek może być konkurencyjny bądź niekonkurencyjny, kiedy proces ustalania cen jest zakłócony istnieniem monopolu lub oligopolu (ropa naftowa).

(…)

… jest również istotna z punktu widzenia decyzji z polityki publicznej (np. bezpieczeństwo i zdrowie konsumentów: zabawki). Czy rząd powinien dopuścić do fuzji i wchłonięcia konkurencyjnych firm? Odpowiedź jest możliwa tylko przy istnieniu precyzyjnej definicji rynku.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz