Uniwersytet Szczeciński - strona 42

Ceny realne i ceny nominalne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Ignacy Chrzanowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 4186

Ceny realne i ceny nominalne: - ceną nominalną, nazywaną czasem ceną w dolarach bieżących jest cena absolutna w danym okresie czasu. np. funt masła kosztował $ 0.87 w 1970 roku, $ 1.88 w 1980 roku, $ 3.40 w 2007 roku. Czy oznacza to, że masło podr...

Elastyczność - pojęcie i wzory

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Ignacy Chrzanowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 910

Kiedy elastyczność jest mniejsza od 1 ( (…) … będzie także stopniowy. POPYT I TRWAŁOŚĆ (durability): w tym przypadku popyt jest bardziej elastyczny w krótkim okresie czasu w porównaniu z długim okresem dlatego, ze zasoby dóbr trwałych (samochody, lodówki, telewizory czy

Model podaży i popytu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Ignacy Chrzanowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1295

Prosty model podaży i popytu (supply and demand) to najistotniejsza część mikroekonomii. Bez właściwego zrozumienia mechanizmów podaży i popytu (możemy przestawić słowa w tym określeniu) nie można przejść do następnych elementów składających się na treść wykładu z mikroekonomii. Model podaży i p...

Mikroekonomia a makroekonomia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Ignacy Chrzanowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

Treść nauki mikroekonomii a treść makroekonomii Mikroekonomia zajmuje się podejmowaniem decyzji ekonomicznych przez poszczególnych ludzi i przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w określonych sferach działalności gospodarczej. Makroekonomia bada zachowanie całej gospodarki. Traktuje o takich zjawis...

Wizualizacja danych - sprawozdanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Joanna Duda
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

J. Duda. Notatka składa się z 3 stron. WIZUALIZACJA DANYCH Wizualizacja - jest to ogólna nazwa graficznych metod tworzenia, analizy i przekazywania informacji . Za pomocą środków wizualnych ludzie wymieniają się zarówno ideami abstra...

Definicja robota - sprawozdanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Kaszycki
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

L. Kaszycki. Notatka składa się z 3 stron. Definicja robota Robot jajo urządzenie techniczne przeznaczone do realizacji niektórych funkcji manipulacyjnych i lokomocyjnych człowieka, mające określony poziom energetyczny, informacyjny i inteligencji maszynowej (autonomii działania w pewnym środowis...

Programowalny Sterownik Logiczny - sprawozdanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Kaszycki
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1407

L. Kaszycki. Notatka składa się z 4 stron. Sprawozdanie z przedmiotu Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych STEROWNIKI PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) ( ang. Programmable Logic Controller ) - uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą maszyny l...

Elementy składowe podstawowego procesu wytwarzania.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 980

Proces produkcyjny jest to zbiór świadomych czynności zmierzających do przekształcenia surowców w produkty o jak największej wartości użytkowej. Wśród nich należy wymienić: Czynności zasadnicze - dokonywane na surowcu, wpływające na zmianę właściwości oraz jego postać Czynności pomocnicze - prze...

Procesy połączenia nierozłącznego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1022

Połączenia nierozłączne   w połączeniu takim elementy są złączone na stałe. Próba ich rozłączenia zawsze wiąże się ze zniszczeniem elementu łączącego oraz często samych elementów łączonych. Połączenia nierozłączne dzielą się na: połączenia spawane Złącze spawane jest połączeniem materiałów pow...

Ewidencja materiałów i towarów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1190

Ewidencja materiałów i towarów Istotnym elementem zasobów przedsiębiorstwa są materiały i towary. Prawidłowe gospodarowanie nimi wywiera wpływ na racjonalne kształtowanie przychodów, rozchodów oraz zapasów. Głównym źródłem zaopatrzenia jednostki w materiały i towary są zakupy u dostawców. Są one ...