Projektowanie systemów produkcyjnych - Plan generalny przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2688
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projektowanie systemów produkcyjnych - Plan generalny przedsiębiorstwa - strona 1 Projektowanie systemów produkcyjnych - Plan generalny przedsiębiorstwa - strona 2 Projektowanie systemów produkcyjnych - Plan generalny przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO SYSTEM · System produkcyjny stanowi celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny, energetyczny i informacyjny eksploatowany przez człowieka i służy produkowaniu określonych produktów (wyrobów lub usług) w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów
Systemem produkcyjnym jest więc przedsiębiorstwo jako podstawowy podmiot gospodarczy, którego zadaniem jest produkcja określonych dóbr i świadczenie usług. Zarządzanie produkcją i usługami musi być postrzegane w pięciu aspektach (tzw. 5 P) zapewniających sprawność działalności organizacji. Produkt - traktowany jako wyrób lub usługa jest materialnym wyrazem działalności produkcyjnej lub usługowej,
Nie wystarcza, że konsument potrzebuje danego produktu, organizacja musi być w stanie go wykonać.
Przedsiębiorstwo składające się z zakładów, obiektów, wyposażenia i infrastruktury musi być w stanie sprostać potrzebom produktu, rynku i pracowników.
Procesy organizowania produkcji i pracy,
Decyzję o wytwarzaniu wyrobu lub świadczeniu usług podejmuje się po zespoleniu technicznych i organizacyjnych wymagań stawianych przez produkt. Programy dotyczące planowania alokacji i wykorzystania zasobów: harmonogramy zaopatrzenia w surowce,
harmonogramy wytwarzania wyrobów lub świadczenia usług,
harmonogram magazynowania i transportu
Personel - produkcja i świadczenie usług od początku do końca uzależnione są od ludzi. Zasady przewidywania działalności produkcyjnej i usługowej
Organizacja przestrzeni produkcyjnej i usługowej Planowanie i projektowanie wyrobu-usługi Pierwsza decyzja w projektowaniu systemu operacji polega na zaplanowaniu, co będzie się wytwarzać. Planowanie wyrobów i usług jest zadaniem strategicznym z dziedziny marketingu, finansów, zasobów ludzkich i operacji. Etap prac badawczych: opracowania koncepcji wyrobu-usługi; Etap wyboru: spośród koncepcji wysuniętych w wyniku badań wybiera się te, które są technicznie możliwe, mają potencjał rynkowy i są zgodne ze strategią organizacji; Etap projektowania: opracowania specyfikacji projektowych wyrobu-usługi;
ostateczne specyfikacje powinny być optymalne z punktu widzenia niezawodności, jakości i kosztu „ Ile” - Planowanie zdolności produkcyjnej wyrobów lub usług jest złożonym procesem, obejmującym następujące etapy
Przewidywanie przyszłego popytu z uwzględnieniem — w miarę możliwości prawdopodobnego wpływu nowej techniki, konkurencji i innych czynników
przełożenie tych przewidywań na rzeczywiste zapotrzebowanie zdolności produkcyjnej w jednostkach naturalnych,


(…)

… konkretnych składników: Jakie użyć rodzaje urządzeń ?
Czy użyć urządzeń specjalizowanych (związanych z danym wyrobem), czy ogólnego przeznaczenia (umożliwiających ich wykorzystanie do produkcji innych wyrobów)? W jakim stopniu należy zastąpić maszynami pracę ludzką przy realizacji i automatycznej kontroli produkcji?
„Gdzie ?” - Planowanie lokalizacji · Wybór lokalizacji zakładu produkcyjnego jest jedną…
… modernizacji i rekonstrukcji oddziałów i obiektów.
Etap I - Zarys planu generalnego wraz z zarysem budynków i budowli, dróg i sieci energetycznych,
Plan ten stanowi propozycję technologiczno-organizacyjną dla dalszego projektowania architektonicznego
Etap II Zagospodarowanie poszczególnych hal i budynków przez wrysowanie powierzchni zarezerwowanych dla poszczególnych oddziałów, linii. Etap III Szczegółowe…
…. W trakcie planowania należy zapewnić przestrzeń dla: · obiektów produkcyjnych,
· obiektów nieprodukcyjnych, jak magazyny i warsztaty konserwacyjno - naprawcze, obiektów pomocniczych, jak biura, szatnie, poczekalnie, stołówki i parkingi. Cechy dobrego rozmieszczenia zakładu
1. Przepływ w linii prostej
2. Przemieszczanie na minimalne odległości
3. Pierwsze operacje w pobliżu przyjmowania
4. Ostatnie operacje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz