Planowanie produkcji- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2527
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie produkcji- opracowanie - strona 1 Planowanie produkcji- opracowanie - strona 2 Planowanie produkcji- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Planowanie produkcji.
Uwarunkowania planowania produkcji w przedsiębiorstwie.
Możliwość dobrego zorganizowania i sprawnego funkcjonowania procesu planowania produkcji zależy od wielu czynników składających się ogólnie na zabezpieczenie procesu planowania. Uwarunkowania planowania produkcji tworzą:
hierarchia planowania produkcji - podział na poziomy i horyzonty planowania produkcji, zasady łączenia i podziału planów oraz sprawdzania jednych planów innymi (wzajemna weryfikacja planów):
plan sprzedaży i produkcji;
główny plan produkcji (plan ilościowo - asortymentowy produkcji);
plan zapotrzebowania zasobów produkcyjnych;
główny harmonogram produkcji;
wstępny plan zapotrzebowania potencjału produkcyjnego;
bieżący plan zadań i obciążeń produkcyjnych;
bilansowanie zadań produkcyjnych ze zdolnością produkcyjną;
struktura organizacyjna planowania, zakresy obowiązków i okresy planowania;
procesy i instrukcje planowania, formuły i zależności obliczeniowe, formularze i wzorce planów, arkusze planistyczne;
normatywy planowania produkcji;
system informacyjny i informatyczny planowania produkcji, baza danych planistycznych.
W zależności od sposobu organizacji przepływu produkcji w przedsiębiorstwie, planowanie produkcji dotyczy pojedynczych stanowisk i gniazd produkcyjnych, linii produkcyjnych, procesów produkcji podstawowej i pomocniczej, jednostek organizacyjnych - oddziału, wydziału i zakładu produkcyjnego.
Planowanie produkcji jest to ustalenie asortymentu i ilości przewidywanych do wyprodukowania wyrobów gotowych i rozłożenie ich wytworzenia w czasie, w sposób, który zapewni realizację planu sprzedaży, przy równoczesnym osiągnięciu zakładanego poziomu obsługi klienta, zysku i produktywności.
W szerszym znaczeniu planowanie produkcji obejmuje również planowanie potencjału produkcyjnego niezbędnego do wytworzenia planowanych ilości produktów w zaplanowanych terminach.
Każdorazowa weryfikacja planów produkcji obejmuje porównanie wielkości planowanej produkcji rozłożonej w czasie (obciążeń produkcyjnych) z dostępnym w tych samych okresach czasu potencjałem produkcyjnym, dla sprawdzenia realności opracowanych planów produkcji.
Różnorodny może być też zakres przedmiotowy planowania produkcji, w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i produkcji obejmuje planowanie:
produkcji i sprzedaży w wartościach zagregowanych;
wykonania wyrobów gotowych;
wykonania poszczególnych elementów - części, podzespołów;
procesu wytwarzania i marszruty produkcyjnej, poszczególnych operacji produkcyjnych (w tym pracy i zadań);


(…)

…, materiałach i warunkach technicznych realizacji produkcji;
projektowanie procesów technologicznych wytwarzania - obejmuje szczegółowe określenie operacji produkcyjnych i ich uszeregowanie w marszrutę produkcyjną oraz określenie metod, wymagań dla maszyn i urządzeń, norm czasowych wykonania produktu;
projektowanie organizacji procesu produkcyjnego - obejmuje przydział operacji produkcyjnych do stanowisk…
… zapasu bezpieczeństwa po szczycie popytu w I kwartale wymaga dostarczenia do sieci dystrybucji dodatkowo 80 lodówek. Aktualnie prowadzony końcowy etap negocjacji handlowych dla kontraktu realizowanego w lipcu, wymaga utworzenia zapasu celowego w II kwartale, na poziomie 160 lodówek. Z informacji otrzymanej z działu obsługi klienta wynika, że niezrealizowane zamówienia z poprzedniego kwartału wynoszą 35 lodówek, a wymagany zapas końcowy II kwartału na potrzeby III kwartału powinien być nie niższy niż 250 lodówek.
Pozycja zarządzania popytem
wartość
Plan ilościowo - asortymentowy produkcji
1 500
Zweryfikowany popyt (prognoza) rynku
+ 200
Potrzeby sieci serwisowej + 250
Istniejący zapas
- 120
Potrzeby sieci dystrybucji
+ 80
Kontrakt - negocjacje handlowe - zapas celowy
+ 160
Zaległe, niezrealizowane…
… statystycznych (średnia, odchylenie standardowe) i jest przewidywalny. Ten wariant produkcji jest stosowany najczęściej dla produkcji wyrobów codziennego użytku, np. mleko, proszek do prania, kosmetyki. Schemat przepływu wyrobów dla wariantu planowania produkcji na magazyn przedstawia rysunek.
Zapamiętaj: Zadaniem planowania produkcji na magazyn jest zapewnienie produkcji w takich ilościach i terminach…
… - części, podzespołów;
procesu wytwarzania i marszruty produkcyjnej, poszczególnych operacji produkcyjnych (w tym pracy i zadań);
zapasów produkcji w toku i zapasów wyrobów gotowych (w tym magazynowania na wydziałach produkcyjnych);
obciążeń komórek produkcyjnych - w tym: ludzi, maszyn i urządzeń, powierzchni produkcyjnych;
remontów maszyn i urządzeń produkcyjnych, przeglądów, procesów czyszczenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz