Uniwersytet Szczeciński - strona 39

Metoda geometryczna - opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Jan Zawadzki
 • Badania operacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

METODA GEOMETRYCZNA rozwiązywania problemów decyzyjnych WARUNKI pozwalające z niej korzystać : 1.) jeżeli są co najmniej 3 zmienne decyzyjne, 2.) model liniowy, 3.) model o parametrach stałych ( deterministyczny). Rozwiązywanie prze...

Metoda Simplex - założenie metody

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Jan Zawadzki
 • Badania operacyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2149

Metoda Simplex - metoda uniwersalna rozwiązywania parametrów liniowych Założenie metody: • n m ( liczba niewiadomych liczba równań) • rząd macierzy A = m Spośród n wektorów tylko m jest liniowo niezależna. Kiedy wektor spoza bazy można wyróżnić jedną kombinację wektorów bazowych. Istota me...

Przykładowe pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Jan Zawadzki
 • Badania operacyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1743

Istota teorii podejmowania optymalnej decyzji Badania operacyjne= Teoria Podejmowania decyzji optymalnych. Przedmiotem badań operacyjnych jest budowa i rozwiązywanie matematycznych

Zasady budowy i interpretacja programów dualnych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Jan Zawadzki
 • Badania operacyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2107

Zasady budowy i interpretacja programów dualnych Dlaczego tworzy się programy dualne? - buduje się je do zadań standardowych aby łatwiej je rozwiązać, - ze względu na interpretację ekonomiczną, Zasady tworzenia programów dualnych: Zasada nr 1 - Wyrazy wolne programu pierwotnego staja się parame...

Finanse - pojęcie i rodzaje

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

Pojęcie Finansów FINANSE to ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z działalnością gospodarczą i społeczną człowieka. Przedmiotem nauki finansów są przede wszystkim zjawiska związane z tworzeniem pieniądza przez bank centralny i kreowaniem pieniądza przez banki komercyjne, bo dopiero te ...

Zasady ewidencji operacji gospodarczych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1785

pojęcie i rodzaje operacji gospodarczych Operacja gospodarcza - zdarzenie gospodarcze , które powoduje zmiany w składnikach bilansu (bilans - zestawienie wielkości równoważących się.) Operacje gospodarcze - są zdarzeniami, które ma...

Dochód publiczny - opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

Przyczyny gromadzenia dochodów publicznych -Przyjęcie założenia o obiektywnej konieczności istnienia władz publicznych rodzi określone konsekwencje w płaszczyźnie ekonomicznej i społecznej -wg. Opinii Owsiaka, Pańśtwo nie jest w stanie ''wytwarzać'' dochodów, natomiast dochody te są niezbędne do ...

Kolejność operacji na zaliczenie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

OPERACJA Wn Ma Faktura VAT płatna wekslem za zakupione kompy 210 weksel 300fakt 210fakt 291 weks Przyjęcie komp do eksploatacji 010 300 Umorzenie i amortyzacja za ubiegły msc 010 x 15/12 400 060 Likw śr trwał. A.wart pocz. B dotych umorz 060 b 761a-b 010a Rachun opł gotówką za oprog...

Polityka finansowa państwa - Polityka pieniężna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1022

Polityka finansowa państwa 1) Polityka pieniężna - Polityka pieniężna (inaczej polityka monetarna ) - systematyczne działania mające na celu zapewnienie stabilności cen . Politykę pieniężną p aństwa prowadzi bank centralny lub inna instytucja rządowa upoważniona do realizacji tej funkcji. Oddziałuj...

Akty prawne o środowiskowych uwarunkowaniach

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

AKTY PRAWNE ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych poziomow hałasu w srodowisku Dziennik UStaw Nr 120, Poz. 826 w celu okreslenie danego oddzialywania w kategoriach ilosciowych, badz jakosciowych, nalezy przeprowadzic prognozowania jego wartosci dla wc...