Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 5

Uszkodzenia słuchu-notatki z wykładów

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Irena Polewczyk
 • Logopedia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 5418

3-stronicowa notatka w formacie doc. Notatka obejmuje materiał z przedmiotu logopedia (dr Irena Polewczyk) - uszkodzenia słuchu. W treści można zapoznać się z takimi zagadnieniami jak: uszkodzenie słuchu ? rodzaje, wczesna diagnoza, przyczyny, terapia, rodzaje uszkodzeń słuchu, stopnie upośledzenia ...

ĆWICZENIA ORTOFONICZNE - notatki z wykładów i literatury

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Irena Polewczyk
 • Logopedia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 6538

7 stron notatki z książek i wykładów z logopedii w formacie doc (dr Irena Polewczyk). Notatka może być przydatna jako przygotowanie do egzaminu z logopedii u dr Polewczyk. Zagadnienia omówione w notatce: ćwiczenia ortofoniczne, rodzaje, przykłady, jak przeprowadzać ćwiczenia ortofoniczne, rodzaje ćw...

Dyslalia, jąkanie - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Irena Polewczyk
 • Logopedia
Pobrań: 714
Wyświetleń: 7511

W pliku: przygotowanie do egzaminu, notatki z wykładów. Wykłady z logopedii prowadzi dr Irena Polewczyk. Notatka zawiera opracowanie tematu dyslalii i jąkania. Wykłady z logopedii na 17 stron tesktu w formacie doc. W treści notatki można natrafić na następujące zagadnienia: co to jest dyslalia, defi...

Polski system oswiaty-notatki z wykładów

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Sabina Koczoń-Zurek
 • Pedagogika
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4277

W treści notatki można znaleźć między innymi: prawne podstawy systemu oświaty, organy zajmujące się oświatą, MEN, Ministerstwo Nauk i Szkolnictwa Wyższego, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, charakterystyka edukacji przedszkolnej, kształcenie obowiązkowe, klasa zerowa, szkoła podstawowa, gimnazjum, ...

Metodyka nauczania matematyki - notatki z wykładów i ćwiczeń

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Barbara Majkut-Czarnota
 • Metodyka edukacji matematycznej
Pobrań: 455
Wyświetleń: 6888

notatki z wykładów, do egzaminu z metodyki nauczania matematyki - przedmiot prowadzi Barbara Majkut-Czarnota. Omówione zostały szczegółowo następujące zagadnienia: kształtowanie pojęcia ułamka jako liczby, dodawanie i odejmowanie ułamków, kształtowanie pojęć mnożenia i dzielenia w zakresie 20. Wewną...

Emocje i Motywacja - wykład 11

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Irena Pilch
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3136

Tematem wykładu była regulacja emocji. W notatce zostały poruszone następujące zagadnienia: standardy emocjonalne, samoregulacja emocji na przykładzie lęku, radzenie sobie z lękiem, samokontrola emocjonalna, rozwój emocji w ontogenezie, wywoływanie emocji, rozwój regulacji emocji, powstawanie nawyk...

Emocje i Motywacja - wykład 10

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Irena Pilch
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 392
Wyświetleń: 4487

Tematem wykładu były koncepcje emocji. W notatce zostały poruszone następujące zagadnienia: teoria Jamesa-Langego, teoria Cannona-Barda, teoria Magdy-Arnold, dwuczynnikowa teoria Schachtera-Singera, zjawisko hipermnezji, teoria Josepha LeDoux, aleksytymia, nastrój.Ponadto w notatce zostały zawarte ...

Metody aktywizujące-notatki z wykładów

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Agata Cabała
 • Metodyka nauczania dzieci
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2975

W treści notatki można natrafić na następujące tematy: wewnętrzny podział metod aktywizujących, metody integracyjne, metody definiowania pojęć, hierarchizacja, metoda twórczego rozwiązywania problemów, metoda uczenia się we współpracy, diagnostyczne, dyskysyjne, rozwijające twórcze myślenie, metody...

Przyczynowa klasyfikacja zaburzeń mowy I. Styczek - notatki z literatu...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Irena Polewczyk
 • Logopedia
Pobrań: 581
Wyświetleń: 10269

Tematem opracowania jest Przyczynowa klasyfikacja zaburzeń mowy Ireny Styczek. W treści notatki można trafić na takie zagadnienia jak: etiologiczna klasyfikacja zaburzeń mowy Ireny Styczek, zaburzenia zewnątrzpochodne (egzogenne), zaburzenia wewnątrzpochodne (endogenne), jakie czynniki powodują zab...

Pomiar dydaktyczny-praca samodzielna, zaliczeniowa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Barbara Majkut-Czarnota
 • Metodyka edukacji matematycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 3157

Sprawdzian zawiera pytania i polecenia dotyczące ułamków - obliczanie ułamków, dodawanie ułamków, zaznaczanie na osi liczbowej, geometryczne przedstawienie ułamków. Notatka zawiera pomocnicze obrazki i grafiki. POMIAR DYDAKTYCZNY SPRAWDZIAN D...