Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 6

Emocje i Motywacja - wykład 2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Irena Pilch
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2394

Tematem wykładu była motywacja. W notatce zostały poruszone następujące zagadnienia: motyw, instynkt, popęd, potrzeba, dążenie, teoria instynktów społecznych, aspekty instynktu, wrodzony mechanizm wyzwalający, wyzwalacz, socjobiologia, teoria uczenia się. Ponadto w notatce zostały zawarte informacj...

Emocje i Motywacja - wykład 3

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Irena Pilch
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2653

Tematem wykładu był popęd. W notatce zostały poruszone następujące zagadnienia: popęd wtórny, popęd wg Millera, strach, koncepcje oparte na teorii homeostazy, rodzaje homeostazy, heterostaza, homeostaza w koncepcjach psychologicznych, argumenty świadczące na istnienie i na nieistnienie homeostazy. ...

Emocje i Motywacja - wykład 5

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Irena Pilch
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1561

Tematem wykładu były koncepcje poznawcze. W notatce zostały poruszone następujące zagadnienia: teoria dysonansu poznawczego Festingera, dysonans, dysonans podecyzyjny, dysonans w sytuacjach wymuszania uległości, strategia maksymalizacji subiektywnie oczekiwanej użyteczności, koncepcje oparte na teo...

Emocje i Motywacja - wykład 6

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Irena Pilch
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2072

Temat wykładu brzmiał klasyfikacja potrzeb. W notatce zostały poruszone następujące zagadnienia: teoria potrzeb Maslowa, piramida potrzeb Maslowa, potrzeby wielopostaciowe, natura jednostki, samorealizacja, samoaktualizacja. Ponadto w notatce zostały zawarte informacje o tym jak wygląda klasyfikacj...

Emocje i Motywacja - wykład 7

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Irena Pilch
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1631

Temat wykładu brzmiał motywy samorealizacji. W notatce zostały poruszone następujące zagadnienia: teorie Goldsteina, Rogersa, socjalizacja wg Rogersa, potrzeby związane ze struktura "ja", "ja" wg Sullivana, Horneya, Reykowskiego. Metakliniczna koncepcja osoby Frankla, formy szuk...

Emocje i Motywacja - wykład 8

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Irena Pilch
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1792

Temat wykładu brzmiał zachowanie a wartości. W notatce zostały poruszone następujące zagadnienia: absolutacja wartości, pustka egzystencjalna, postawa prowizoryczna, postawa fatalistyczna, postawa kolektywistyczna, fanatyzm, psychoanaliza, struktura osobowości Junga, motywatory, postladerowcy, zarz...

Emocje i Motywacja - wykład 9

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Irena Pilch
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1946

Ponadto w notatce zostały zawarte informacje o tym jakie są formy potrzeb poznawczych człowieka, jak wygląda anatomia funkcjonalna motywów, co to jest emocja i z jakich składników składa się emocja Wykład 9 Charakterystyczne cechy myślenia Freuda: - ujmował osobowość w kategoriach topograficznych...

Filozofia - ćwiczenia 1

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr Mariola Paruzel
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1911

Zagadnienia jakie zostały opisane w notatce są następujące: Arystyp z Cyreny, cnota, Anaksagoras, homoiomeria, Arystoteles, dandys starożytności, teoria złożeń bytowych, substancja, forma i materia w substancji, akt - możność, przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne bytu

Filozofia - ćwiczenia 2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr Mariola Paruzel
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1743

Referat składa się z 2 stron, zapisanych w formacie docx. Temat referatu brzmi: Sofiści - Protagoras. Zagadnienia jakie zostały opisane w referacie są następujące: charakterystyka ruchu sofistycznego, krytyka sofistów przez Platona i Arystotelesa, zainteresowanie filozofii sofistów, krótka biografi...

Filozofia - ćwiczenia 3

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr Mariola Paruzel
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2044

Ćwiczenia dotyczyły Sokratesa. Zagadnienia jakie zostały opisane w notatce są następujące: krótka biografia Sokratesa, poglądy Sokratesa, cnota jako dobro bezwzględne, cnota jako wiedza, poglądy logiczne, metoda elenktyczna, metoda majeutyczna Sokrates urodził się w Atenach i w Atenach spędził cał...