Emocje i Motywacja - wykład 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1960
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Emocje i Motywacja - wykład 8 - strona 1 Emocje i Motywacja - wykład 8 - strona 2 Emocje i Motywacja - wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:

Temat wykładu brzmiał zachowanie a wartości. W notatce zostały poruszone następujące zagadnienia: absolutacja wartości, pustka egzystencjalna, postawa prowizoryczna, postawa fatalistyczna, postawa kolektywistyczna, fanatyzm, psychoanaliza, struktura osobowości Junga, motywatory, postladerowcy, zarzuty przeciwko postladerowcom. Ponadto w notatce zostały zawarte informacje o tym jak zachowanie może wiązać się z wartościami, jak wygląda motywacja wg Adlera.

Wykład 8 Poznanie przez doświadczanie => fenomenologia
Absolut kojarzy się z religią, ale Frankl o religii nic nie mówił, wg niego życie to zadanie, a w jego teorii najważniejsze są wartości. JAK ZACHOWANIE MOŻE WIĄZAĆ SIĘ Z WARTOŚCIAMI?
 poprzez działanie (wartości kreatywne)- człowiek pracuje, wytwarza dzieła i w ten sposób realizuje wartości, np. wolontariat. Frankl nie uważa, że to najważniejszy sposób, czasem nie można działać.
 poprzez przeżywanie (kontemplowanie) wartości. W naszej kulturze nie jest to cenione.
 poprzez postawę (wartości postawy)- człowiek utożsamia się z wartością, jest nosicielem wartości, podejmuje szereg wartościowych działań (wszystkie są nastawione na tę wartość), jest skłonny poświęcić się w imię wartości (skierować cierpienie ku wartości). To najwyższe dokonanie moralne.
Ta koncepcja obiecuje szukanie sensu, ale nie znalezienie szczęścia.
Cierpienie:
- konsekwencja realizacji wartości
- w nim istota człowieczeństwa (specyfika ludzka)
- zawsze jest sensowne, jeśli nie jest bezowocne
A co w przypadku nieuleczalnych chorób? Przecież one niczemu dobremu nie służą. Frankl mówi, że cierpienie można poświęcić jakiejś intencji, trzeba się z nim pogodzić (nadawanie sensu cierpieniu => logoterapia Frankla). Powstaje pytanie- czy powiedzieć cierpiącemu, że umrze?
Wola sensu przejawia się w dwóch patologicznych postawach:
1. ABSOLUTYZACJA WARTOŚCI (nadanie statusu absolutu): człowiek tak bardzo związany jest z wartością powszednią, że w razie jej utraty nie jest w stanie się z tym pogodzić, np. pieniądze
2. PUSTKA EGZYSTENCJALNA: człowiek nie potrafi odpowiedzieć na pytanie o sens życia, pustka wynika z nie znalezienia tego sensu, co jest przyczyną nerwicy noogennej, a człowiek funkcjonuje wtedy na niższych formach motywacji. Kolejne dwie postawy Frankl nazwał patologiami ducha czasu- są to błędne postawy wobec życia: odrzucenie odpowiedzialności za siebie i swoje zachowanie, przyczyną lęku jest poczucie niepewności, zagrożenia z zewnątrz:
3. POSTAWA PROWIZORYCZNA: czasy są wyjątkowe (wyjątkowo ciężkie), dlatego nie należy się przejmować wartościami, będę się przejmować, jak czasy będą inne..
4. FATALISTYCZNA: istotą życia jest walka przeciwko innym, a wartości to komplikują, człowiek nie wierzy, że można być moralnym
5. KOLEKTYWISTYCZNA: człowiek wstępuje do grupy i nie ocenia, przyjmuje wartości grupy
6. FANATYZM: wartości grupy odniesienia jako absolutne, jedynie słuszne  walka wartości, podział na my - oni
P S Y C H O A N A L I Z A - PSYCHOLOGIA GŁĘBI
psychologia kulturalistyczna: HORNEY, SULLIVAN, FROMM
psychologia


(…)

… niższości = kompleks niższości
 mechanizm rozwoju  zaburzenie
(małe dziecko czuje się (ktoś wciąż musi sobie i innym
mniejsze i bezwolne; wcale coś udowadniać, wgłębi jest bardzo niepewny
nie oznacza, że im go więcej siebie, to nie radzenie sobie z „przerośniętym”
tym lepiej) poczuciem niższości)
Potrzebna jest siła, aby zintegrować te trzy elementy. Cel jest nieosiągalny, ale nie liczy się efekt, a samo działanie.
Postadlerowcy
1. Sprzeczne oceny psychoanalizy
2. Teoria rozbudowana, powikłana  zniekształcenia, problemy z interpretacją
3. Freud był niekonsekwentny, trudno znaleźć u niego myśl przewodnią
4. Oddzielenie pojęć od teorii, np. superego, archetyp
Zarzuty:
- błędy w metodologii (Freud uogólniał jednostkowe fakty, nie dowodził stawianych tez)
- błędy merytoryczne (trudności te sprawiają, że tezy do dziś nie zostały zweryfikowane)
- pesymistyczny obraz człowieka jako jednostki ubezwłasnowolnionej, będącej między instynktami a społeczeństwem
- panseksualizm- seks i seksualność mają u Freuda różne znaczenie, małe dziecko kieruje się zasadą przyjemności
- koncepcja człowieka pochodzi w całości ze sfery patologii, każdy człowiek jest chory, Freud również nie prowadził badań na ludziach normalnych i dzieciach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz