Emocje i Motywacja - wykład 9

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1988
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Emocje i Motywacja - wykład 9 - strona 1 Emocje i Motywacja - wykład 9 - strona 2 Emocje i Motywacja - wykład 9 - strona 3

Fragment notatki:

Ponadto w notatce zostały zawarte informacje o tym jakie są formy potrzeb poznawczych człowieka, jak wygląda anatomia funkcjonalna motywów, co to jest emocja i z jakich składników składa się emocja

Wykład 9 Charakterystyczne cechy myślenia Freuda:
- ujmował osobowość w kategoriach topograficznych (człowiek to maszyna złożona z trzech części, każda z nich ma inny cel, elementy te są więc sprzeczne i człowiek traci zaufanie, motywy są ukryte i nieświadome, niespójność występuje do końca życia)
ID: kieruje się zasadą przyjemności
EGO: kieruje się zasadą realizmu
SUPEREGO: kieruje się zasadą doskonałości
Zasady te są sprzeczne.
Ego nie walczy z id, jest jego służącym, nie ma własnych interesów poza interesem id. Superego jako element moralny zabrania, naciska na ego za pomocą poczucia winy i lęku. Freud nigdy nie twierdził, że trzeba się pozbyć superego, ale faktem jest, że to superego jest źródłem nerwic.
- traktował życie psychiczne jako fluktuację energii psychicznej
- wg niego wszystkie stany psychiczne są wynikiem starcia dwóch sił: zewnętrznej- wpływów środowiska, które są przypadkowe, i wewnętrznej- biologicznej energii id
przymus/popędy  CZŁOWIEK  przypadek/środowisko
Los człowieka jest więc tragiczny, Freud w żadnej kwestii nie był optymistą.
TEORIA POPĘDÓW FREUDA: wyróżniamy dwa równoległe popędy:
POPĘD ŻYCIA (EROS) POPĘD ŚMIERCI (TANATOS)
wiąże się z agresją, pojawił się po II wojnie światowej, Freud nie
dokończył opracowywać tego zagadnienia
popędy samozachowawcze popędy seksualne
(odżywianie, wypoczynek) -zachowanie gatunku
Przejawy: sadyzm, masochizm
Popędy życia nie są mniej ważne niż popędy seksualne, ale Freud się nimi nie zajmował uznając je za mniej szkodliwe. PRZEMIESZCZENIE - przeniesienie energii popędu z jednego obiektu na drugi; przedmioty są niedostępne lub nieakceptowane społecznie; miejsce ma rozwój (popęd konserwatywny i regresywny nie dają możliwości rozwoju)
KATEKSJA obiektu - zdolność kumulowania energii, zachodzi między osobą a obiektem/osobą; wybór obiektu- lokacja nadziei
ANTYKATEKSJA - id nie ma tej zdolności
Oba te procesy są nieświadome, a zwycięża ten, który jest silniejszy w danym momencie.
KONCEPCJA ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO
Założenie: w różnych okresach życia człowieka energia libido znajduje się w różnych obszarach ciała
Fazy:
- ORALNA: (pierwszy rok życia), energia libido umiejscowiona w okolicy ust (funkcja ssania u dziecka- ssanie kciuka, kształtowanie nawyku ssania smoczka, rola karmienia piersią; dziecko wszystko wkłada do ust);


(…)

… czegoś do siebie, nadmiernego uwalniania czegoś- filantropii.
W dzisiejszych czasach jest nieco inaczej, sprawę komplikuje zmiana warunków (pieluszki „Pampers”)
- FALLICZNA: (4-6 rok życia), libido skierowane na organy płciowe, przyjemność daje drażnienie ich, sam kontakt z nimi (masturbacja rozwojowa)
- kompleks Edypa- kompleks Elektry (rozwiązanie poprzez proces identyfikacji z rodzicem tej samej płci).
Zaburzenie- w relacjach interpersonalnych, przenoszenie miłości z rodzica na inne obiekty
- LATENCJI: libido jest uśpione aż do dojrzewania płciowego
- GENITALNA: energia libido wraca w okolice narządów płciowych (ciekawość seksualna)
MECHANIZMY OBRONNE OSOBOWOŚCI: pojęcia wprowadzone przez Freuda, obecnie mówi się nawet i kilkudziesięciu mechanizmach obronnych; są nieświadome i mają nas chronić…
… INFORMACJI  teoria dysonansu poznawczego Festingera, np. zjawisko obronności percepcyjnej
3. POTRZEBA ORGANIZACJI, ŁADU, STRUKTURY
4. POTRZEBA SENSU (nadanie sensu, znaczenia przedmiotom/sytuacjom)
AUTONOMIA FUNKCJONALNA MOTYWÓW
Allport
Potrzeba wytwarza motyw, a człowiek uczy się schematu, później potrzeba jest usunięta, ale motyw zostaje, przykład: człowiek, który łowi ryby, aby wyżywić rodzinę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz