Emocje i Motywacja - wykład 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Emocje i Motywacja - wykład 7 - strona 1 Emocje i Motywacja - wykład 7 - strona 2 Emocje i Motywacja - wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:

Temat wykładu brzmiał motywy samorealizacji. W notatce zostały poruszone następujące zagadnienia: teorie Goldsteina, Rogersa, socjalizacja wg Rogersa, potrzeby związane ze struktura "ja", "ja" wg Sullivana, Horneya, Reykowskiego. Metakliniczna koncepcja osoby Frankla, formy szukania sense.

Wykład 7 MOTYWY SAMOREALIZACJI W INNYCH KONCEPCJACH:
K. Goldstein uważał, że samorealizacja jest jedynym motywem, jaki istnieje i zawiera wszystkie pozostałe; to suma motywów, tendencja do rozwijania się- zjawisko powszechne, ale cele samorealizacji są różne. W niesprzyjającym środowisku nasze reakcje mogą być niezgodne z samorealizacją.
C. Rogers
1) „JA”- struktura odzwierciedlająca istotne cechy nasze i naszych relacji
2) ORGANIZM- umiejscowienie wszelkiego doświadczenia; człowiek, jednostka, indywiduum rozumiane jako całość psychofizyczna  pojęcie organizmalne (organizmiczne)
Ideałem byłaby równość „ja” i organizmu, ale jest niemożliwa wskutek wychowania, a w „ja” zawarte są tylko niektóre informacje
3) POLE FENOMENOLOGICZNE- każdy z nas jest całkowicie subiektywną, osobną jednostką, ma własne odczucia i wrażenia. W skład pola wchodzą bodźce, które działają w tej chwili (interpretacja) oraz te, które działały kiedyś (interpretacja + pamięć).
Obiektywna rzeczywistość jest niedostępna, każdy funkcjonuje w swoim polu i nie jesteśmy w stanie zajrzeć do czyjegoś.
Organizm jako całość dąży do samorealizacji (rozwoju), to motyw naczelny, a w jego ramach działają wszystkie inne.
Socjalizacja to wg Rogersa negatywny proces. Organizm mógłby się rozwijać, gdyby ktoś znał całość doświadczeń, ale „ja” nie jest równoważne z organizmem, to „ja” wybiórcze. Przyczyną „psucia” w strukturze osobowości jest rozbieżność między „ja” a organizmem- warunkowa akceptacja dziecka (krytykowanie, pouczanie, karanie, „kocham cię, ale.. np. musisz być grzeczna”). Niepożądane zachowania są spychane w podświadomość, następuje budowanie fałszywego „ja”, a małe dziecko nie potrafi ocenić, czy rodzice mają rację. Potrzeby: uznania i szacunku do siebie dodatkowo wpływają na tę rozbieżność, są one nabyte, ale powszechne. Bezwarunkowa akceptacja w wychowaniu jest rozwiązaniem, ale to bardzo trudne, bo nie można akceptować każdego zachowania dziecka. Jest to natomiast możliwe w terapii (=> terapia rogeriańska, rogersowska)
Potrzeby związane ze strukturą „ja”:
JA to reprezentacja własnej osoby, centrum świadomości, źródło zachowań obronnych i podnoszących samoocenę. Rodzaje JA:
- realne
- idealne: zwykle towarzyszy „ja” realnemu jako brak
- rozszerzone: zawiera mnie jako element + osoby, wartości, które cenię), np. poświęcenie dla kogoś własnego życia
Rogers mówił o ciągłej obronie, selekcji i zniekształcaniu informacji,
Poziomy:
1 - zafałszowana struktura JA jako rezultat warunkowej akceptacji
2 - doświadczenia niezgodne z JA budzą lęk
3 - próby utrzymania obrazu JA, aby uniknąć lęku


(…)

… się na JA rzeczywistym, pojawia się wtedy kontrast, więc JA rzeczywiste to same wady, skutkiem jest nadmierny krytycyzm i samoponiżanie
c) skupia się na różnicy między JA idealnym a JA rzeczywistym
Reprezentatywny dla psychologii poznawczej Reykowski twierdził, że JA:
- umożliwia rozróżnienie „ja” od „nie ja”, co daje poczucie sprawstwa
- umieszczamy je w systemie wartości, stwarza motywację do zmiany na korzyść…
… („w tej sytuacji …, ale ostatecznie to ja decyduję”), człowieczeństwo można zachować właśnie poprzez ustosunkowanie się; kiedy sytuacja wydaje się być „bez wyjścia” okazuje się, że jednak coś zrobić można
Redukcjonizm (biologizm, psychologizm, socjologizm) uniemożliwiają pełne poznanie człowieka, np. socjobiologia sprowadza człowieka do roli zwierzęcia
2 PRAWA ANTROPOLOGII PRZESTRZENNEJ („dowód”, że redukcjonizm jest w przypadku człowieka nie sensowny)
1. CZŁOWIEK Zjawisko poddane rzutowaniu poza swój
wymiar na wymiar niższy daje obrazy
wzajemnie sprzeczne, ale prawdziwe
SOCJOLOGIA
PSYCHOLOGIA
2. Różne zjawiska poddane rzutowaniu
poza swój wymiar na wymiar niższy
mogą dawać obrazy identyczne i one nic
nie mówią o istocie zjawiska, którego są
cieniem
 Relacje między warstwami wyglądają następująco…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz