Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 7

Filozofia - ćwiczenia 5

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr Mariola Paruzel
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1995

Ćwiczenia dotyczyły stoicyzmu. Zagadnienia jakie zostały opisane w notatce są następujące: historia Zenona, prawda wg stoików, znaczenie logiki dla stoików, myślenie i rozumowanie wg stoików, stoicka koncepcja relacji, dialektyka, sądy, sylogizmy hipotetyczne i dysjunktywne, retoryka u stoika, fizy...

Filozofia - ćwiczenia 6

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr Mariola Paruzel
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2107

Ćwiczenia dotyczyły pitagorejczyków. Zagadnienia jakie zostały opisane w notatce są następujące: Epikur z Samos, Arystyp z Cyreny, egzystencja, przyjemność, przyjaźń wg Epikura, przerażenie śmiercią wg Epikura, Pirron z Elidy, główne idee racjonalizmu kartezjańskiego, rozwój filozofii Kartezjusza, ...

Filozofia - ćwiczenia 7

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr Mariola Paruzel
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1806

Ćwiczenia dotyczyły pitagorejczyków. Zagadnienia jakie zostały opisane w notatce są następujące: związek pitagorejski, odkrycia pitagorejczyków, poznanie kulistości Ziemi, kim był Pitagoras, matematyka a pitagorejczycy, dusza wg pitagorejczyków,...

Wprowadzenie do psychologii - streszczenie 1

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Mendecka
 • Wprowadzenie do psychologii
Pobrań: 1351
Wyświetleń: 7483

Jest to streszczenie książki: Wiesław Łukaszewski "Wielkie pytania psychologii". Streszczenie składa się z 3 stron zapisanych w formacie docx. Na streszczenie składa się 10 pytań wraz z odpowiedziami na te pytania. Pytania pojawiające się w streszczeniu są następujące: czy psychologia moż...

Procesy poznawcze - streszczenie 1

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Maria Zając
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 798
Wyświetleń: 7945

Ponadto w notatce pojawiają się informacje o tym czym jest cynność automatyczna a czym jest czynność kontrolowana, jakie są teorie uwagi selektywnej, jak przebiega proces warunkowania, czym są bodźce dyskryminacyjne a czym bodźce wygaszeniowe. GOTOWOŚĆ PERCEPCYJNA - Bruner rozdział I AKT KATEGORYZ...

Psychologia sądowa - Opracowane pojęcia 1

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Leszek Woszczek
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3864

Opracowanie składa się z 7 stron zapisanych w formacie docx. Notatka składa się z 14 pytań-zagadnień, na których zostały udzielone odpowiedzi. Pytania są następujące: omówienie etapów przesłuchania jako czynności procesowej (etap czynności wstępnych, etap zapoznawczo - orientacyjny, etap zeznania s...

Wybrane metody diagnozy psychologicznej - ćwiczenia 2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Justyna Trepka-Starosta
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2485

Ponadto notatka zawiera również 4 tabele, w których wymienione i opisane zostały: typy obserwacji, rodzaje wywiadu, rodzaje dokumentów, podstawowe błędy popełnianie podczas badania ĆWICZENIA NR 2 Wywiad i obserwacja - pierwotna forma metody diagnozy. Obserwacja Naiwna (potoczna) - w jej czasie sta...

Psychopatologia - wykład 3

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Justyna Trepka-Starosta
 • Psychopatologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3073

Cały materiał składa się z 6 zeskanowanych stron pisanych komputerowo. W notatce opisane zostały następujące zagadnienia: płodowy zespół alkoholowy, zespół Downa, zespół Pradera-Williego, zespół Angelmana, zespół Williamsa, zespół Digeorge'a,...

Psychopatologia - wykład 8

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Justyna Trepka-Starosta
 • Psychopatologia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2758

Cały materiał składa się z 9 zeskanowanych stron pisanych komputerowo. Temat wykłądu brzmiał: Charakterystyka rodzin ze specyficznymi problemami - uzależnienie i współuzależnienie. W notatce opisane zostały następujące zagadnienia: pseud...

Psychopatologia - wykład 10

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Justyna Trepka-Starosta
 • Psychopatologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2114

Cały materiał składa się z 6 zeskanowanych stron pisanych odręcznie. Temat wykładu brzmiał: dysfunkcje i zaburzenia seksualne. W notatce opisane zostały następujące zagadnienia: identyfikacja z płcią, zaburzenia identyfikacji płciowej, zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie,