Wybrane metody diagnozy psychologicznej - ćwiczenia 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2996
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybrane metody diagnozy psychologicznej - ćwiczenia 2 - strona 1

Fragment notatki:

Ponadto notatka zawiera również 4 tabele, w których wymienione i opisane zostały: typy obserwacji, rodzaje wywiadu, rodzaje dokumentów, podstawowe błędy popełnianie podczas badania

ĆWICZENIA NR 2
Wywiad i obserwacja - pierwotna forma metody diagnozy.
Obserwacja Naiwna (potoczna) - w jej czasie stawiamy hipotezy, jest swobodna
Hipotezy
Wykonanie obserwacji systematycznej - zwracamy uwagę na konkretny problem
Obserwacja Skategoryzowana Obserwacja Nieskategoryzowana
Z wysokim Z ograniczonym Z wysokim stopniem Z ograniczonym
Stopniem Stopniem uczestnictwa stopniem uczestnictwa
Uczestnictwa uczestnictwa
Jawna ukryta jawna ukryta jawna ukryta jawna ukryta
Wiąże się z zebraniem danych ilościowych Wiąże się z zebraniem danych jakościowych
Skategoryzowana obserwacja jest dokładniejsza.
SCHEMAT DIAGNOZY ROZWINIĘTEJ
Diagnoza identyfikacyjna
Diagnoza podłoża Diagnoza znaczenia Diagnoza fazy
Diagnoza prognostyczna
Diagnoza identyfikacyjna - przyporządkowuje do typu lub gatunku
Diagnoza podłoża - wyjaśnia łańcuch uwarunkowań przyczynowych
Diagnoza fazy - określa etap rozwoju stanu rzeczy podlegającego rozpoznaniu
Diagnoza znaczenia - określa rolę badanego zjawiska dla pewnego szerszego kompleksu zjawisk
Diagnoza prognostyczna - przewidywanie tego, jak badane zjawisko może, lub powinno się rozwinąć, na podstawie wyprowadzenia wniosków z poprzednich etapów
Typy obserwacji:
Bezpośredni - pośredni
Analiza faktów obserwowanych przez badającego; spontaniczne; bez udziału badającego
Analiza faktów, spostrzeżeń, dokonanych przez kogoś innego; istnieje ryzyko braku weryfikacji
Kontrolowana - niekontrolowana
Oparta o uprzednio przygotowane narzędzie, np. skale, kwestionariusze, etc.
Swobodna, daje ogólną wiedzę o obiekcie; bez użycia narzędzi
Jawna - ukryta
Badani są poinformowanie o obserwacji
Badani nie posiadają żadnych informacji na temat obserwacji
Neutralna naturalna - uczestnicząca
W naturalnym środowisku; badacz jest organizatorem obserwowanych zdarzeń
Obserwator jest członkiem badanej grupy
Potoczna - naukowa
Występująca w życiu codziennym; spontaniczna; bez stawiania celu obserwacji
Spełnia wszelkie wymogi; służy planowemu poznaniu rzeczywistości
WYWIAD
Rodzaje wywiadu:
Jawny
Wiąże się ze świadomością respondenta o tym, że jest osobą badaną i wyraża na to zgodę
Ukryty
Respondent nie wie, że jest poddany badaniu
Nieformalny
Respondent wie, że jest poddany badaniu, ale nie zna jego celu lub zna cel zafałszowany


(…)

… się ze świadomością respondenta o tym, że jest osobą badaną i wyraża na to zgodę
Ukryty
Respondent nie wie, że jest poddany badaniu
Nieformalny
Respondent wie, że jest poddany badaniu, ale nie zna jego celu lub zna cel zafałszowany
Formalny
Respondent wie, że jest poddany badaniu i zna jego cel
Swobodny
Rozmowa, w której sekwencja pytań jest zmienna; dominują pytania otwarte; zbiera głównie dane jakościowe
Skategoryzowany
Ułożona, stała sekwencja pytań; dominują pytania zamknięte; zbiera głównie dane ilościowe
Indywidualny
Przeprowadzony z jedną osobą
Zbiorowy
Przeprowadzony w jakiejś grupie
Zwykły
Jednorazowy, przeprowadzony dla opisu badanego stanu rzeczy
Panelowy
Przeprowadzony co najmniej dwukrotnie, aby wychwycić różnice
Psychologiczny
Badanie cech jednostkowych, zachowania; bywa podstawą interwencji
Środowiskowy
Bada zależności między jednostką a jej środowiskiem naturalnym
Ustny
Informacje zdobywa się poprzez komunikację werbalną, rejestrowany
Pisemny
Rejestruje go osoba badana
DOKUMENTY
Zastane
Stara dokumentacja (np. wypracowania szkolne); coś, co już istnieje
Intencjonalne
Powstałe z intencji badacza, robione aktualnie
Kronikarskie
Dokumentacja instytucji, akta sądowe
Opiniodawcze
Dostarczające…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz