Filozofia - ćwiczenia 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia - ćwiczenia 7 - strona 1 Filozofia - ćwiczenia 7 - strona 2 Filozofia - ćwiczenia 7 - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia dotyczyły pitagorejczyków. Zagadnienia jakie zostały opisane w notatce są następujące: związek pitagorejski, odkrycia pitagorejczyków, poznanie kulistości Ziemi, kim był Pitagoras, matematyka a pitagorejczycy, dusza wg pitagorejczyków, liczba dla pitagorejczyków

PITAGOREJCZYCY
Też w płd. części Półwyspu Apenińskiego - Pitagoras z Samos - Kratona - zakon, szkoła, pewien sposób życia wspólnego.
Pitagorejczycy byli bractwem religijnym - reprezentanci odłamów kultu Dionizosa - stanowił on odniesienie teologiczne dla wielu tych ludzi. Najistotniejsze - religia orficka - koncepcja człowieka złożonego z dwóch natur - nieśmiertelna dusza i śmiertelne ciało. Nieśmiertelna dusza związana z śmiertelnym ciałem. Po śmierci dusza musiała przejść w obszar, który był jej właściwy, w zależności od tego, jaki stopień czystości osiągnęła - teoria metampsychozy - wcielała się w niższe lub wyższe byty. Najwyższy stopień bytu, w który dusza mogła się wcielić - to dusza filozofa. Jeśli ktoś przeskrobał coś, to zostawał kobietą.
Centralnym pojęciem stawało się pojęcie wyzwolenia duszy z tego kręgu wcieleń. Człowiek, który osiągnął stan doskonałości - uzyskuje stan bycia doskonałego. Środkiem do tego wyzwolenia jest opanowanie nauki, zależy to od stopnia uzyskania wglądu w nauki.
Pitagorejczycy uważali, że nauki: medycyna, astronomia, muzyka wprowadzają nas w obszar tego, co ostateczne i prawdziwe - a zatem boskie. Przez kontakt z prawdą zostaniemy wyzwoleni. Nauki są próbą dotarcia do rzeczywistości ostatecznej - wchodzimy w kontakt z absolutem. Stopień wglądu - to stopień czystości duszy. Bardzo wysoki jest tu status matematyki - pojmowali bowiem matematykę jako najbliższą temu, co ostateczne i wieczne. Obiekty matematyczne są śladem tej ostatecznej i wiecznej rzeczywistości. Przez odkrywanie związków zachodzących w relacjach matematycznych można odkryć strukturę świata.
Pitagorejczyków interesuje koncepcja samej duszy, która nie umiera wraz ze śmiercią ciała, ale musi wrócić w obszar wieczności. Dusza może się wcielać w różne obiekty. Wyzwolenie duszy z kręgu wcieleń - to moment doskonałości, że już nie podlega temu procesowi wcieleń. Konsekwencje:
Są różne drogi wyzwolenia
Opanowanie cielesności - ciało jest wrogiem duszy
koncepcja praktyk ascetycznych - trzeba i należy zwracać uwagę na to, by harmonia duszy z ciałem była pełna
jednym ze środków do dążenia do doskonałości duszy jest zajmowanie się filozofią
uchwycenie jakiejś ostatecznej prawdy o rzeczywistości ma ten kontekst wyzwalający
astronomia, matematyka i teoria muzyki
Pitagorejczycy byli skłonni twierdzić, że zajmują się obiektami inaczej istniejącymi - które stanowiły ślad tej wiecznej rzeczywistości
Pitagorejczycy uważali, ze świat jest matematyczny i że trzeba go badać. Świat jest matematyczny, bo świat jest porządkiem. Nasza cywilizacja jest cywilizacją techniczną, trzeba badać, dzięki czemu coś jest takie, jakie jest.


(…)

… za pomocą związków liczb.
Ustalono oktawę, kwartę itp. ½, 2/3, ¾, - interwały muzyczne są arytmetyczne.
PITAGOREJCZYCY:
odkryli model Ziemi i kąt jej nachylenia
mówili, że Słońce jest w centrum - a zatem stworzyli system heliocentryczny
przewidywali zaćmienia Słońca
strona 1
nieśmiertelna dusza
śmiertelne ciało
Pitagorejczycy
PITAGORAS - VI w.p.n.e. Urodził się w VI w., we wschodnich jońskich koloniach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz