Wprowadzenie do psychologii - streszczenie 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2408
Wyświetleń: 8827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do psychologii - streszczenie 1 - strona 1 Wprowadzenie do psychologii - streszczenie 1 - strona 2 Wprowadzenie do psychologii - streszczenie 1 - strona 3

Fragment notatki:

Jest to streszczenie książki: Wiesław Łukaszewski "Wielkie pytania psychologii". Streszczenie składa się z 3 stron zapisanych w formacie docx. Na streszczenie składa się 10 pytań wraz z odpowiedziami na te pytania. Pytania pojawiające się w streszczeniu są następujące: czy psychologia może być zgodna ze zdrowym rozsądkiem (sześcian Harolda Kelleya, główne sposoby zdobywania wiedzy, prawo Yerkesa - Dodsona), czy można poznać człowieka i czy można poznać samego siebie, świadomość czy nieświadomość, ciało czy dusza, doświadczenie gatunku czy doświadczenie indywidualne, czy jesteśmy dziećmi doświadczenia, czy zakładnikami pamięci, czy język jest obrazem duszy, rozum czy emocje, wolność czy konieczność, pan swojego losu czy ofiara losu, czy człowiek ma wiele twarzy

Wiesław Łukaszewski "Wielkie pytania psychologii"
1. Czy psychologia może być zgodna ze zdrowym rozsądkiem?
- sześcian Harolda Kelleya - zrozumienie zachowania wymaga jego analizy z conajmniej 3 perspektyw:
* perspektywa spójności - zmienności zachowania: czy podmiot przejawia to zachowanie zawsze czy raczej rzadko
* perspektywa wybiórczości obiektu zachowania - czy podmiot zachowuje się tak wobec wszystkich obiektów danej klasy czy tylko wobec niektórych
* informacja o podzieleniu lub powszechności społ. danego zachowania - czy wobec danego obiektu wszyscy zachowują się w ten sam sposób
- główne sposoby zdobywania wiedzy: * studium przypadku
* badania korelacyjne - sprawdzają współwystępowanie faktów bez orzekania o związkach przyczynowych
* badania eksperymentalne - orzeka się zw. przyczynowe
- prawo Yerkesa - Dodsona - opisuje nieliniową zależność między intensywnością pobudzenia motywacyjnego i efektywnością działania
2. Czy można poznać człowieka? Czy można poznać samego siebie?
- poziomy analizy poznania człowieka: # spojrzenie tradycyjne:
* fizyczne własności obiektu
* fizyczne właściwości działania i odp. na pyt. "co robi?", "jakie jest to, co robi?"
* oceny, przeżycia, ustosunkowania, emocje <pyt. "co przeżywa?">
* cechy wewnętrzne <pyt. "jakie względnie trwałe właściwości ma obiekt?">
* znaczenie danych stwierdzonych na poziomach niższych; poziom interpretacji w kat. znaczenia, sensu, użyteczności lub funkcji <pyt. "jaką to spełnia funkcję", "jaki to ma sens?">
# spojrzenie alternatywne <A. Frammer>:
* występowanie zdarzeń; zawiera się w dośw., że pewne rzeczy się wydarzają
* przyczynowość
* rozróżnianie między wewn. i zewn. umiejscowieniem źródła kontroli <wiem, że jeśli ja się zachowam w pewien sposób, to wywołało określone skutki>
* zagadnienia na poziomie samoświadomości
* przekonania o kontroli jako pewnej trwałej własności osobowości
- podstawowe techniki autoprezentacji <E. Jones>:
* ingracjacja - podnoszenie wartości innych, schlebienie, podlizywanie się
* zastraszanie * promocja samego siebie - przechwalanie się, itp.
* stawianie siebie za wzór - jako osobę godną, moralną, sprawiedliwą
* demonstracja bezradności - by zachęcić innych do opieki i pomocy
3. Świadomość czy nieświadomość?
- pobudzenie <stany, między którymi istnieje świadomość>:
* niskie - nuda, w skrajnej postaci coma <uniemożliwia rejestrowanie jakichkolwiek bodźców>
* skrajnie silne - zaćmienie umysłu, pomroczność
- rodzaje pobudzenia <wg Thayer'a>:
* aktywacja ogólna - pobudzenie energetyczne <np. rześkość, aktywność versus senność, zmęczenie>


(…)

…, poczucia, przeświadczenia, intuicji, apriorycznych pomysłów, itp.
4. Ciało czy dusza?
- ciało - fizyczny przedmiot dla psychicznego podmiotu
- podział mózgu wg P. MacLean'a:
* cz. najstarsza - ciało prążkowane - reguluje podst. funkcje organizmu <mózg gadzi>
* cz. późniejsza - ciało migdałowe, przegroda - kontrola emocji, czynności zw. z przetrwaniem i zachowaniem gat., regulacja podst. zachowań społ. <mózg paleossaków>
* cz. najmłodsza - kora mózgowa - procesy emocjonalne, przetwarzanie złożonych struktur inf. <mózg neossaków>
- zasada Rumpelstilzchena - stan organizmu może zależeć nie tyle od faktycznego stanu rzeczy, ale od sposobu, w jaki się o tym myśli lub wierzy <E. F. Torrey>
- placebo - środek doustny lub dożylny, zewn. podobny do prawdziwych leków, a w rzeczywistości subst. nieaktywna
5…
… sukces reprodukcyjny
* ewolucyjny i adaptacyjny sens zachowania ustalić można przez długotrwałe obserwacje 6. Czy jesteśmy dziećmi doświadczenia, czy zakładnikami pamięci?
- tradycja psych. odróżnia zdobywanie i przechowywanie inf. <percepcja, procesy pamięciowe - pamięć proceduralna: jak?, pamięć deklaratywna: co?> od opanowania i przechowywania czynności <uczenie się>
- początki umiejętności…
… języka: brak fizycznego podobieństwa między znakami językowymi i przedmiotami <wyjątkiem są onomatopeje>, kreatywność i generatywność, elastyczność <wieloznaczność>
- funkcje języka: reprezentacyjna, komunikatywna
- „dobry” reprezentant danej kategorii: „normalny”, „typowy”, „par exelance”, „zwykły”
- nazwy dla kategorii obiektów powstają najczęściej w wyniku kumulowania się doświadczenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz