Podstawy Psychologii i Socjologii - emocje - omówienie (sem 1)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy Psychologii i Socjologii - emocje - omówienie (sem 1) - strona 1 Podstawy Psychologii i Socjologii - emocje - omówienie (sem 1) - strona 2 Podstawy Psychologii i Socjologii - emocje - omówienie (sem 1) - strona 3

Fragment notatki:

Emocje i nastroje
Emocje
Emocje – silne uczucia ukierunkowane na kogoś lub na
coś (specyficzne reakcje na specyficzne wydarzenia)
są okazywane gdy jesteśmy:
• zadowoleni z czegoś
• źli na coś
• niespokojni o coś
Nastroje – uczucia zazwyczaj słabsze od emocji,
pozbawione bodźca kontekstowego (mogą trwać kilka
dni)
Emocje
Procesy emocjonalne
polegają na przeŜywaniu stosunku do
otoczenia
regulują relacje między człowiekiem a
otoczeniem
Rozum bez afektu – byłby bezsilny
afekt bez rozumu – byłby ślepy
Procesy orientacyjne
pozwalają na odzwierciedlenie i zrozumienie świata
Procesy emocjonalne
nadają światu zabarwienie emocjonalne
Cechy procesu emocjonalnego
Znak emocji pozytywny/negatywny
Intensywność emocji
Treść emocji
Emocje pozytywne występują:
gdy człowiek osiągnie zamierzony cel
gdy osiągnie stan równowagi z otoczeniem
Człowiek:
dąŜy do przeŜywania emocji pozytywnych
zbliŜa się do bodźców, które je wywołują
1
Emocje negatywne występują:
gdy procesy regulujące równowagę z
otoczeniem ulegną zakłóceniu
gdy zaspokajanie potrzeb jest utrudnione
w sytuacjach zagroŜenia (bezpieczeństwa,
zdrowia, Ŝycia)
Formy pobudzenia emocjonalnego:
wzrost napięcia mięśni
wzrost aktywności motorycznej (czasem)
wzrost intensywności procesów umysłowych
pobudzenie wegetatywnego układu nerwowego
Smutek
Apatia
Ekstaza
Szał
Stan obojętności
Relaksacja
Siła emocji
WyraŜanie (ekspresja) emocji
nasilenie tendencji do przejawienia reakcji
odpowiadającej
danej emocji
Siła emocji tym większa,
im większe muszą być przeszkody,
by powstrzymać wystąpienie reakcji
przeszkody wewnętrzne
zasady, normy, wartości
uznawane przez jednostkę
Panika
przeszkody zewnętrzne
kary za wykazanie reakcji
zagroŜenia karami
Umiejętność panowania nad emocjami
świadczy o dojrzałości jednostki
moŜna oceniać obiektywnie pracę danej osoby –
mimo, Ŝe nie nie jest ona dla nas miła i
sympatyczna
moŜna zachować zimną krew i racjonalność w
sytuacjach trudnych
Mimika twarzy
Ruchy całego ciała
Zmiany sposobu zachowania
Formy ekspresji emocji:
- zaleŜą norm zachowań obowiązujących w kulturze
- są nabywane w procesie socjalizacji
kulturowe
kody ekspresji
emocji
Zniekształcenia orientacji w zjawiskach
emocjonalnych
nie zdajemy sobie sprawy z wystąpienia emocji
dokonujemy fałszywej kategoryzacji emocji
nieprawidłowo określamy źródła emocji
nieprawidłowo określamy związek między
emocją a postępowaniem
2
Emocje w zachowaniach
organizacyjnych
Praca emocjonalna
gdy pracownik okazuje w kontaktach interpersonalnych
emocje poŜądane dla organizacji
Dawniej - traktowane marginesowo
mit racjonalności
stewardessy, hostessy – pogodne
Ŝałobnicy – smutni
lekarze, straŜacy, policjanci – emocjonalnie neutralni
emocje w pracy są niepoŜądane
organizacje powinny je eliminować
próby stworzenia organizacji pozbawionych emocji
coraz więcej prac wymagających „ładunku
emocjonalnego”
emocje odczuwane i okazywane (odgrywane)
mit szkodliwości
emocje negatywne jako czynnik ograniczający
efektywność
Okazywanie emocji przez wyraz
twarzy
Typy emocji uniwersalnych
wyjątkowa komunikatywność twarzy człowieka
długa historia badań
szczęście
zdziwienie
lęk
smutek
gniew
wstręt
Im bliŜej siebie na skali znajdują się emocje –
tym łatwiej je pomylić !
podstawowe emocje przekazywane za pomocą
wyrazu twarzy są uniwersalne
wszyscy ludzie wyraŜają (kodują) emocje podobnie
wszyscy ludzie interpretują (dekodują) je podobnie
umiejęt

(…)

…:
zniechęcają męŜczyzn do okazywania Ŝalu i
rozpaczy (mogą je okazywać kobiety)
w Japonii tradycyjne normy:
zakazują kobietom uśmiechu szerokiego
kaŜą ukrywać na twarzy emocje negatywne (w
zamian - uśmiech)
okazywać na twarzy mniej emocji (niŜ w Europie)
PrzeŜywanie emocji
Zabarwia procesy poznawcze – wszystko wydaje nam
się piękne i dobre
Zwiększa efekty uczenia się
ZawęŜa pole spostrzegania (silne emocje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz