Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 4

Wykład z prawoznastwa - umowa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1456

Umowa Umowa (łac. contractus ): w prawie cywilnym to zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki (opiera się na prawie pozytywnym) umowa publicznoprawna nie opiera się na prawie pozytywnym, ale sama je tworzy (np.

Pytania i odpowiedzi na kolokwium

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr Urszula Adamczyk
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2436

Poruszają one następujące zagadnienia: psychologia społeczna, motywy społeczne, poznanie społeczne, rozumienie zjawisk społecznych, spostrzeganie siebie, efekt nadmiernego uzasadniania. W notatce znaleźć można również informacje taki...

Teoria polityki wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Sylwester Wróbel
 • Teoria polityki
Pobrań: 1568
Wyświetleń: 7714

24 strony notatek z wykładów dr hab. Sylwestra Wróbla z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na temat teorii polityki. Zagadnienia w nich poruszane to między innymi: demokracja, socjologowie pozytywizmu, system społeczny wg Parsonsa, prawa i generalizacje, klasyfikacja praw naukowych, funkcje teori...

Społeczności i polityka miejska - UŚ

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Sylwester Wróbel
 • Socjologia społecznosci lokalnych
Pobrań: 399
Wyświetleń: 4067

15 stron notatek z przedmiotu społeczności i polityka miejska, prowadzonego przez dr hab. Sylwestra Wróbla na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Tematy poruszane w notatkach to: problematyka funkcjonowania miasta i polityka miejska, społeczność lokalna, miasto jako typ skupiska społecznego, his...

Referat - liberalizm

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Tadeusz Kopyś
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3752

Dzięki jej zawartości dowiemy się, czym są: problem ładu społecznego w okresie po rewolucji francuskiej, początki liberalizmu, liberalizm ideologią modernizacji społeczeństw zachodnich, liberalizm ekonomiczny. Ponadto poznamy takie pojęcia, jak: wczesny liberalizm, stary liberalizm, neoliberalizm. ...

Biomedyka - ćwiczenia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Alina Dworak
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 987
Wyświetleń: 8071

metoda tablic Pirgueta, piramida potrzeb Maslowa, procesy metaboliczne, homeostaza energetyczna, glukoza, leptyna, głód to popęd, zasada ujemnego sprzężenia zwrotnego, regulacja homeostazy, funkcje homeostatyczne, choroby metaboliczne, postawa ciała, funkcje kręgosłupa, dojrzałość szkolna, gotowość...

Filozofia - pojęcia - Ontologia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2044

.. Notatka składa się z 18 stron. Filozofia, nazwa filozofia jest greckim wyrazem powstałym ze złożenia fileo + sophia = miłość + mądrość, co dokładnie oznacza: miłość mądrości. W Grecji jednak wyraz ten oznaczał ogólnie: wiedzę, mądrość, wykształcenie. Obowiązujące do dziś znaczenie słowa filoz...

PODSTAWY NEGOCJACJI I MEDIACJI W ADMINISTRACJI

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Bargiel-Matusiewicz Kamila
 • Negocjacje
Pobrań: 945
Wyświetleń: 8771

i jest opracowaniem 6 tematów wykładów (wydział administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). Definiuje pojęcie negocjacje i wskazuje na różnice między negocjacjami a mediacjami. Opisuje takie zagadnienia jak: eskalacja konfliktu, facylitacja, arbitraż, negocjacje windykacyjne. Podejmuje tema...

Czynnościowe nauczanie matematyki - referat

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Barbara Majkut-Czarnota
 • Metodyka edukacji matematycznej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 5474

2-stronicowa praca w formacie do. Referat na przedmiot metodyka nauczania matematyki, który prowadzi dr Barbara Majkut-Czarnota. Tematem pracy jest czynnościowe nauczanie matematyki. W treści notatki można trafić na następujące zagadnienia: koncepcja czynnościowego nauczania matematyki, Zofia Krygow...

Rola ojca w rodzinie - referat

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Bogumiła Kosek-Nita
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 4571

W referacie pojawiają się następujące zagadnienia: znaczenie interakcji między ojcem a niemowlęciem, rola ojca po narodzinach dziecka, związek emocjonalny, pozytywny wpływ na dzieci cech ojcowskich, nastawienie, motywacja, przymus, kary fizyczne, przyswojenie norm moralnych, stosunek ojca do dzieck...