Teoria polityki wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2114
Wyświetleń: 9009
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria polityki wykłady - strona 1 Teoria polityki wykłady - strona 2 Teoria polityki wykłady - strona 3

Fragment notatki:

24 strony notatek z wykładów dr hab. Sylwestra Wróbla z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na temat teorii polityki. Zagadnienia w nich poruszane to między innymi: demokracja, socjologowie pozytywizmu, system społeczny wg Parsonsa, prawa i generalizacje, klasyfikacja praw naukowych, funkcje teorii, wkład Maxa Webera do historii myśli politycznej, panowanie, teorie partii politycznych, model partii wyborczej, teorie i koncepcje władzy politycznej.

Wykład 6.10.2011
Nauka o polityce jako dyscyplina nomologiczna (formułowanie praw naukowych)
Pojawienie się odrębnego obrazu badawczego (dyscyplina naukowa).
Ponad 1000 lat namysłu nad polityką i jej głównymi tematami: państwo i polityka. Miały charakter normatywny bądź konstrukcji opisowej. Funkcjonaliści mówią o postępie, próba sprostania zjawisk społecznych.
Funkcje: opisowe, wyjaśniające, prognostyczne (budowanie wiedzy jak będzie), utylitarne lub praktyczne (jak trzeba postępować, aby osiągnąć zamierzony efekt).
Nauka o polityce ma charakter nauki historycznej.
Platon i Arystoteles (uczeń Platona) -> pojawienie się wielu prac politycznych, jednolite koncepcje państwa i władzy.
Próba budowania optymalnego ładu społecznego, stabilnego i trwałego życia.
Platon:
Istotna jest odpowiedź na pytanie jak powinno być kierowane państwo idealne, sfera władzy jako kluczowe zagadnienie, osoby utalentowane są zdolne do rządzenia państwem i władzy. Dostrzega również wady w rządzeniu takie jak niedorosłość i politycy działający emocjonalnie. Podstawową wadą jest słabość natury ludzkiej. Demokracja- nie jest dobrym ustrojem, ponieważ lud nie jest samodzielnie myślący. Istnienie demagogów czyli osób, mówców, którzy potrafią przeciągnąć na swoją stronę głosujących, posiadają talent oratorski oraz zręcznie manipulują ludem.
Jaki ustrój powinien powstać?
Platon dostrzega warstwę w grupie filozofów (teoria państwa filozofów). Jest to elita z umiejętnościami by stanąć na czele państwa. Posiadają odpowiednią wiedzę a także zdolność do podejmowania działań wzmacniających stabilność państwa.
Jednolita grupa społeczna jest w stanie stanąć na czele państwa! Są oni uodpornieni na uleganie emocjom (najgorszy wariant postępowania).
Hierarchia w państwie wg Platona
Filozofowie
Klasa wojowników -> realizacja funkcji bezpieczeństwa + porządek (wewnętrzny i zewnętrzny)
Wytwórcy
Platon jako pierwszy skomponował twierdzenie, że kompetentni ludzie mają władać państwem.
Można również spotkać krytykę Platona -> jego twierdzenia prowadzą do pozbawienia społeczeństwa do wpływu na decyzje polityczne.
Arystoteles (Jak państwo jest rządzone?)
Dostrzega słabość ustrojów politycznych, występują tu odmienne konkluzje w stosunku do myśli Platona. Dostrzega, że w większości państw władza powstała w konflikcie ze społeczeństwem.
Antagonizm klasowy- w filozofii marksistowskiej element procesu rozwoju społecznego, sprzeczność interesów pomiędzy dwiema klasami społecznymi i walka między nimi.
Konflikty nie są zdolne do przezwyciężenia. Dla Arystotelesa najlepszą formą ustrojową jest monarchia oparta na rządach klasy średniej - optymalny model państwa.

(…)

… państwowe)
czarna skrzynka- system przeobraża, wejścia w wyjścia
Almond- w każdym systemie relacje międzyelementowe przyjmują proces konwersji wewnątrzsystemowej Wykład 19.01.2012
Ewolucjoniści: -społeczeństwa prymitywne/pierwotne, barbarzyństwo
- człowiek wznieca ogień, narzędzia
-społeczeństwo pośrednie
- społeczeństwo nowoczesne
Marks: faza w której dominuje ekonomia w rozwoju społeczeństwa i faza…
… z Padwy ->koncepcja „suwerenność ludu” wnioski na podstawie obserwacji ziem Płw. Apenińskiego, gdyż był to obszar ciekawy, różnorodny pod względem ustrojów politycznych (republiki- władzę ma całe społeczeństwo). Nie istnieje jeden ustrój ale kilka, które sprzyjają podmiotowości społeczeństwa. Niderlandy były kolebką samorządu
N. Machiavelli -> uważany za ojca nowożytnej nauki o polityce, przedmiotem…
… naukowej (wieloaspektowość zdarzenia -> kulturowy, etniczny, rasowy, historyczny itd.)
Brak zjawisk czysto politycznych
Występowanie różnych dyscyplin np. proces socjalizacji politycznej (zajmują się tym różne dyscypliny: psychologia, pedagogika, nauka o polityce, socjologia, językoznawstwo, filologie itd.
Ten sam fakt społeczny punktem wyjścia dla budowy kilku faktów naukowych
Zbiór kilku zdań…

- socjalizacji politycznej są ze sobą połączone - nie da się zrobić jednego - artykulacji interesów bez drugiego
Almond uznał, że to co można nazwać transformacją systemową jest warte badania.
Drugi sposób pojmowania funkcjonalności pojawia się przy badaniach elity politycznej.
Charles Mills - uważał, że proces nadmiernej koncentracji władzy grozi demokracji
Robert Dall - elity polityczne są zbiorowościami…
nauki społecznej)
Po II wojnie światowej -> pojawiają się partie Catch All (partie wyborcze)
Wykład 5.01.2012
Model partii wyborczej (przywędrował z USA)
- proces ewolucji partii rozpoczął się po II wojnie światowej; przyczyny zmiany charakteru partii:
1) od okresu międzywojennego coraz częstsze i bliższe były kontakty USA - Europa
2) po II WŚ deorientacje ???? (reorientacji na na 100% reorientacji…
… politycznej. Każda kampania zaczyna się w dniu po ogłoszeniu wyniku wyborów.
W USA partie te powstawały z ;przyczyn ekonomicznych w XIX wieku. Partie amerykańskie powstały w oparciu o konkretne czynniki: wojna secesyjna (domowa): północ-południe | - partia demokratyczna- konserwatywne południe, rolnicze, konserwatywne
- partia republikańska - otwarta ekonomicznie południe-biedne, północ- uprzemysłowiona…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz