PODSTAWY NEGOCJACJI I MEDIACJI W ADMINISTRACJI

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 9590
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PODSTAWY NEGOCJACJI I MEDIACJI W ADMINISTRACJI - strona 1 PODSTAWY NEGOCJACJI I MEDIACJI W ADMINISTRACJI - strona 2 PODSTAWY NEGOCJACJI I MEDIACJI W ADMINISTRACJI - strona 3

Fragment notatki:

i jest opracowaniem 6 tematów wykładów (wydział administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). Definiuje pojęcie negocjacje i wskazuje na różnice między negocjacjami a mediacjami. Opisuje takie zagadnienia jak: eskalacja konfliktu, facylitacja, arbitraż, negocjacje windykacyjne. Podejmuje temat budowania odpowiedniego kontaktu z drugą stroną: komunikacja interpersonalna, proksemika, postawa zamknięta, postawa otwarta. Prezentuje podział spojrzeń na 3 typy, opisuje istotę takich zachowań jak: postawa ciała, pozycja przy stole, znaczenie poszczególnych gestów, synchronizacja gestów. Porusza również temat: cechy i elementy procesu komunikowania. Odpowiada na pytania: jaki jest wpływ pierwszego wrażenia, ile słów na minutę może zrozumieć człowiek, jakie są błędy w zadawaniu pytań, jak uzyskać przewagę strategiczną. Ponadto omawia zagadnienie konfliktu, rodzaje konfliktu, konflikty negocjowane, rozwiązywanie konfliktów, działania ugodowe w warunkach ostrego konfliktu grit, etapy grit, formy zakończenia konfliktu. Dodatkowo wymienia i opisuje tzw. gry dłużników, zasady manipulacji społecznej, techniki perswazji, typy negocjatorów, style negocjacji, etapy negocjacji, sztuczki (triki) negocjacyjne. Notatka zwraca uwagę na istotę autoprezentacji i pierwszego wrażenia, oraz omawia taktyki autoprezentacyjne. Tłumaczy również takie terminy jak: mediacje gospodarcze, mediacje rodzinne, mediacje karne, spory zbiorowe.

PODSTAWY NEGOCJACJI I MEDIACJI W ADMINISTRACJI
Dr K. Bargiel - Matusiewicz - Wykład 1 z 1.10.2006
Egzamin - większość pytań test jednokrotnego wyboru, kilka pytań uzupełnienie- np. jakaś definicja, będzie takie pytanie 3 możliwe formy zachowania się podczas określonej sytuacji w negocjacjach i trzeba wybrać która byłaby lepsza i dlaczego to właśnie byście wybrali. DEFINICJA NEGOCJACJI - to bezpośrednie rozmowy których celem jest osiągnięcie porozumienia , zawarcie transakcji lub rozwiązanie problemu. Porozumienie zostaje zawarte wówczas, gdy zostanie zaakceptowane przez wszystkie strony. Przebieg negocjacji oraz treść zawartego porozumienia zależą wyłącznie od bezpośrednich uczestników toczonych rozmów.
Negocjacje to tylko jedno z możliwych rozwiązań, najbardziej optymalne bo uczestnicy sami decydują o tym jakie będzie rozwiązanie.
W negocjacjach mamy największy poziom kontroli nad tym procesem.
Przy mediacji ten poziom kontroli będzie już mniejszy. JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY NEGOCJACJĄ, A MEDIACJĄ?
Najważniejsza różnica to, że wkracza tutaj osoba mediatora, która ma określone zadanie. MEDIATOR - to osoba bezstronna czyli nie opowiada się za interesami żadnego z uczestników sporu, a jego zadaniem jest pomoc uczestnikom sporu w osiągnięciu porozumienia. Często tak się dzieje, że negocjacja nie wystarcza i musi pojawić się mediator. Przede wszystkim jeśli dochodzi do zaostrzenia konfliktów, czyli strony konfliktów nie potrafią już ze sobą rozmawiać spokojnie. Często możemy obserwować tzw. eskalację konfliktu. ESKALACJA KONFLIKTU - Jest to taki rozwój konfliktu, gdzie emocje negatywne mają dominujący wpływ na zachowania uczestników. Wtedy podczas eskalacji konfliktu przestają zajmować się meritum czyli przestają zajmować się tym głównym problemem, którym mieli się zajmować. Ich największą pasją staje się sprawianie przykrości drugiej stronie. Często mediator jest w tym momencie już niezbędny.
JAKIE ZADANIA PEŁNI MEDIATOR? Jest to dbałość o prawidłowy przebieg toczonych rozmów.
Zgłaszanie własnych pomysłów rozwiązań
Mediator nie może

(…)

… czyli mowa ciała. POSTAWA CIAŁA - Postawa zamknięta i postawa otwarta POSTAWA ZAMKNIĘTA - to kilka elementów, które świadczą o naszej próbie izolacji od otoczenia. Skrzyżowane ręce, Skrzyżowane nogi, wzrok skierowany w bok, położenie teczki na biurku - jest to zła postawa ,wywołuje negatywne oceny, myślimy, że ta osoba nie chce współpracować, nie chce podjąć kontaktu, jest negatywnie nastawiona, że się boi…
…;
zdolność uczenia się między 15-16;
16-18 największa sprawność manualna ( czyli jeśli robimy coś ręcznie)
18-21 następuje kolejny spadek wydajności, 19-21 nasze zmysły są najbardziej wrażliwe
23-1 największa kreatywność Specyficznym wariantem negocjacji są mediacje. Z płaszczyzny prawnej gdzie negocjacje się pojawiają? W XX wieku w latach 70 wprowadzono tzw. ADR - y. I było ich kilka: mediacje, koncyliacja
… ma okazje usłyszeć co czuła ofiara. Nie branie pod uwagę cierpienia jakie spowoduje tej osobie, to jakby osoba nie miała uczuć to jest taka depersonalizacja ofiary łatwiej nam być agresywnym. Jeśli sprawca uświadamia sobie jaki ból psychiczny spowodował ofierze to łatwiej jest mu zrozumieć swoją winą i w przyszłości nie powtórzyć. Czy to jest tez jeden z aspektów mediacji? Również taka mediacja zmniejsza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz