Teoria i praktyka negocjacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2891
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria i praktyka negocjacji  - strona 1 Teoria i praktyka negocjacji  - strona 2 Teoria i praktyka negocjacji  - strona 3

Fragment notatki:

TEORIA I PRAKTYKA NEGOCJACJI Znaczenie negocjacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów w życiu społecznym. Istota, rodzaje konfliktów społecznych i sposoby ich rozwiązywania. Pseudo sposoby rozwiązywania konfliktów i ich rozpoznawanie w życiu społecznym.
Zasady komunika ji interpersonalnej w aspekcie negocjacji - pomosty komunikacyjne. Techniki aktywnego słuchania. Główne podprocesy negocjacji opartych na porozumieniu: skuteczna komunikacja interpersonalna, odpowiedzialne użycie siły, efektywna edukacja. Podstawowe pojęcia negocjacji: autorstwo, słuszność procesu, porozumienie proceduralne. wpływ oporu i trzeciej strony oraz naciski zewnętrzne. Analiza mapy interesów - preferowane rozwiązanie, alternatywne rozwiązanie i ostateczna oferta. Strategie, zasady i etapy procesu negocjacji opartych na porozumieniu. Charakterystyka najbardziej popularnych oraz stosowanych w negocjacjach partnerskich technik negocjacyjnych.
Specyfika negocjacji mediowanych: pożądane i konieczne cechy mediatora. Uwarunkowania społeczne i prawne mediacji
Rodzaje mediacji. Etapy procesu mediacji, techniki pracy mediatora. Porozumienie proceduralne, trzy rodzaje satysfakcji i przyrzeczenie końcowe - warunki trwałości porozumienia. Dylematy etyczne, kodeks etyczny negocjatora i mediatora. Literatura: Fischer R. … W. (1991) „Dochodząc do tak”, Warszawa, PWE
Kennedy G. (1999) „Negocjacje doskonałe:, Poznań, Dom Wydawniczy REBIS. Negocjacje oparte na porozumieniu. Kiedy podejmować negocjacje?
Tak gdy:
obie strony są gotowe do podjęcia ugody
istnieje zarówno konflikt jak i zgodność między stronami
strony dysponują wystarczającymi kompetencjami decyzyjnymi
jest się przygotowanym do prowadzenia negocjacji
Nie gdy:
własne szanse są znikome
występuje nadmierne podniecenie emocjonalne
istnieją inne możliwości zaspokojenia interesów
nie jest się przygotowanym do prowadzenia negocjacji
Powodzenie w negocjacjach ZNAJOMOŚĆ SIEBIE Ile wiem i umiem?
Jakie są moje silne i słabe strony?
Czego chcę?
ZNAJOMOŚĆ STRONY PRZECIWNEJ Kim są?
Jakie są ich słabości i wady?
Czego chcą?
Siła negocjacyjna - to zdolność przekonania kogoś, aby coś zrobił i zdolność wypełniania intencji. Ma wiele źródeł, między innymi: dobre stosunki między negocjatorami
zrozumienie drugiej strony
stosowanie zewnętrznych kryteriów
starannie przemyślane zobowiązanie


(…)

… interesów drugiej strony, w oparciu o kwestie i propozycje. KONFLIKTY
Konflikt - to rozbieżność interesów lub przekonanie stron, że ich aktualne dążenia nie mogą być realizowane równocześnie.
Konflikt powstaje gdy:
istnieją wyodrębnione strony (o sprecyzowanych celach)
istnieje współzależność społeczna tzn. że żadna ze stron nie może osiągać swoich celów bez udziału zgody innych stron
strony nie pomagają…
… z psychologii , pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa. Ponadto musi ukończyć kurs mediacyjny który w Polsce trwa 80 godzin, a zgodnie ze standardami Unii Europejskiej powinien trwać 220.
Mediatorem nie może być:
Sędzia, prokurator, aplikant sądowy lub prokuratorski lub inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze lub innej instytucji uprawnionej do ścigania i karania przestępstw.
Adwokat, aplikant…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz