Czynnościowe nauczanie matematyki - referat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 707
Wyświetleń: 6272
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynnościowe nauczanie matematyki - referat - strona 1 Czynnościowe nauczanie matematyki - referat - strona 2 Czynnościowe nauczanie matematyki - referat - strona 3

Fragment notatki:

2-stronicowa praca w formacie do. Referat na przedmiot metodyka nauczania matematyki, który prowadzi dr Barbara Majkut-Czarnota. Tematem pracy jest czynnościowe nauczanie matematyki. W treści notatki można trafić na następujące zagadnienia: koncepcja czynnościowego nauczania matematyki, Zofia Krygowska, Jean Piaget, Międzynarodowe Biuro Wychowania, metoda czynnościowa, zalecenia odnośnie postawy ucznia, metody dydaktyki ogólnej a nauczanie czynnościowe, aktywność intelektualna, aktywność emocjonalna, aktywność praktyczna, wydobywanie informacji, teoretyczna analiza, organizowanie sytuacji problemowych, wiązanie treści matematycznych z formułowanymi schematami postępowania, wiązanie operacji z operacjami do nich odwrotnymi. Ponadto w pracy: wiązanie operacji z różnych dziedzin matematyki w bardziej złożone schematy uwzględnianie różnorodnych ciągów operacji prowadzących do jednego rezultatu, stawianie ucznia w sytuacjach konfliktowych (uczeń musi dokonać adaptacji nowego schematu postępowania/wprowadzić nowy schemat), opis słowny operacji, którymi uczeń myśli, celowe wiązanie czynności konkretnych z operacjami myślowymi, uczenie swobodnego posługiwania się poznanymi operacjami, nauczenie dziecka, że tylko planowe określone działania prowadzą do rozwiązania zagadnienia.

Czynnościowe nauczanie matematyki
Koncepcję czynnościowego nauczania matematyki opracowała Zofia Krygowska.Idee i koncepcję oraz pomysły dydaktyczne przedstawiła autorka w Genewie na konferencji ministrów oświecenia publicznego krajów członków UNESCO. Spotkały się one z entuzjastycznym przyjęciem przez dyrektora Międzynarodowego Biura Wychowania- Jeana Piageta, którego badania nad teorią rozwoju intelektualnego dziecka były zbieżne z koncepcjami Z.Krygowskiej. W miarę upływu lat koncepcja czynnościowego nauczania matematyki zyskała coraz pewniejsze i szersze podstawy i coraz większą popularność zarówno wśród dydaktyków jak i nauczycieli matematyki.
Metoda czynnościowa A. Z. Krygowskiej uwzględnia ścisłość oraz precyzję abstrakcyjnych pojęć matematycznych. Wiąże się z podstawami psychologicznymi rozwoju intelektualnego dziecka. Metoda ta uwzględnia konieczność zintegrowania treści w nauczaniu ujęcia algorytmicznego i pojęciowego. Nauczanie czynnościowe cechuje dbałość o jasność, precyzję, zrozumienie pojęć matematycznych. Pojęcia szkolne powinny być zgodne z pojęciami naukowymi.
Uczeń powinien rozumieć pojęcia i twierdzenia, wiedzieć, w którym momencie nauczania aktualnie się znajduje
rozwiązywać zadania odpowiadające wymaganiom matematycznym, dydaktycznym, psychologicznym oraz pedagogicznym
Nadrzędnym celem metody czynnościowej jest to, aby uczeń zdobywał wiedzę operatywną, poprzez uporządkowane konstruowanie w umyśle ucznia kolejnych elementów wiedzy. Akcentowana jest tutaj aktywność matematyczna i doświadczanie twórcze.
Czynnościowe nauczanie matematyki realizuje podejście konstruktywistyczne. Uczeń buduje swoją wiedzę w interakcji z zadaniami oraz doświadczeniami pod kierunkiem nauczyciela a także we współpracy z innymi uczniami.
W metodzie tej niezwykle ważne są nie tylko wiadomości, ale także umiejętności. Umiejętności uczniów mają zastosowanie przy czynnościach, z kolei uczniowie, wykonując czynności, gromadzą doświadczenia. Dobre efekty może dać połączenie nauczania czynnościowego z realistycznym.
Współczesne metody nauczania są ściśle związane z metodami dydaktyki ogólnej. Bardzo widoczna jest zbieżność z zasadami kształcenia wielostronnego, na które składa się:
a ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz