Współczesna i tradycyjna koncepcja nauczania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesna i tradycyjna koncepcja nauczania - strona 1

Fragment notatki:


Tradycyjna koncepcja nauczania i uczenia się matematyki A) NAUCZANIE TO: a. Jasna transmisja gotowej wiedzy, którą uczeń ma sobie przyswoić b. dobrze dobrany zestaw ćwiczeń, które uczniowie wykonuja dla usprawnienia sprawności. c. właściwie skonstruowany układ typowych zadań, które uczniowie rozwiązują dla opanowania pewnych schematów oraz dla zdobycia umiejętności wyboru i stosowania odpowiedniego schematu postępowania lub kombinacji kilku takich schematów w celu rozwiązania zadania. B) UCZENIE SIĘ TO: a. Przejmowanie i asymilowanie informacji otrzymywanych z innych źródeł b. bezpośrednie wykorzystanie tych informacji dla:  rozwiązania standardowych zadan mających charakter ćwiczebny  samodzielnego zdobywania nowych informacji. C) EFEKTEM UCZENIA SIĘ MA BYĆ: a. dobre opanowanie wiadomości w zakresie określonym przez program i zdobycie odpowiednich sprawności algorytmicznych oraz umiejętności stosowania opanowanej teorii i algorytmów do rozwiązywania typowych zadań. . Współczesna koncepcja nauczania i uczenia się matematyki: A) Nauczanie to ze strony nauczyciela organizowanie świadomości i aktywnego udziału ucznia w procesie uczenia się, kierowanie przebiegiem tego procesu oraz kontrolowanie ________ ____________________ _________ ___ __ ______ ___ __ jego wyników B) Uczenie się matematyki obejmuje następujące główne rodzaje aktywności ucznia: a. przejmowanie i asymilowanie informacji matematycznej przekazywanej mu w rozmaitych formach (wykład, książka, dyskusja, film, etc.) b. ćwiczenie podstawowych i elementarnych sprawności matematycznych (algorytmy, operacje logiczne, konstrukcje geometryczne) c. Rozwiązywanie typowych zadań z zastosowaniem podstawowych metod i technik matematycznych d. redagowanie, zapisywanie, ilustrowanie schematami, kodowanie treści matematycznych, ćwiczenie w posługiwaniu się matematycznym językiem w jego różnych formach e. porządkowanie i pamięciowe utrwalanie poprzednio poznanej wiedzy f. aktywność specyficznie twórcza wykraczająca poza w/w czynności (dostrzeganie i formułowanie problemów, konstruowanie i definiowanie nowych dla uczącego się pojęć, odkrywanie, formułowanie i dowodzenie twierdzeń, uogólnianie i specyfikacja, rozwiązywanie problemów w sytuacjach nietypowych, matematyzacja sytuacji poza matematycznych, etc.) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz