Cele nauczania matematyki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele nauczania matematyki - strona 1 Cele nauczania matematyki - strona 2 Cele nauczania matematyki - strona 3

Fragment notatki:


Cele nauczania matematyki Definicja: Cele nauczania matematyki to przewidywanie lub pożądane zmiany w sposobie myślenia lub działania uczniów, do których zmierzają decyzje i czynności nauczyciela. 10. Taksonomia celów Wintera - Wittermana ∗ Strategie kognitywne (poznawcze)  argumentowanie  twórcza postawa  matematyzowanie ∗ _T_h____________ ___  klasyfikowanie  porządkowanie  specyfikowanie  posługiwanie się analogiami  formalizowanie 11. Cele nauczania wyrażone przy użyciu czasowników operacyjnych Taksonomia celów nauczania Określenie wieloznaczne Określenie konkretne Poziom wiadomości A. Zapamiętanie wiadomości Wiedzieć nazywać zdefiniować wymienić wyliczyć B. Zrozumienie wiadomości Rozumieć streścić wyjaśnić zilustrować rozróżnić Poziom umiejętności C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych Kształtować rozwiązać skonstruować porównać sklasyfikować narysować charakteryzować zmienić określić zaprojektować D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Kształtować dowieść przewidzieć zanalizować ocenić zaproponować zaplanować 12. Nauczanie problemowe Definicja (PROBLEM): Problem jest to zadanie, którego w danej chwili rozwiązujący nie potrafi rozwiązać za pomocą posiadanego zasobu wiedzy, ale którego rozwiązanie jest możliwe za pomocą czynności myślenia produktywnego, która prowadzi do wzbogacenia wiedzy. Nauczanie problemowe to nauczanie polegające na kierowaniu przez nauczyciela procesem rozwiązywania problemów przez uczących się. Na problemowe nauczanie - uczenie się składają się:  tworzenie sytuacji problemowej, formułowanie problemów, gromadzenie pomysłów, ich przeszukiwanie, systematyzowanie poznanej wiedzy, stosowanie zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach praktycznych i teoretycznych. Definicja (NAUCZANIE PROBLEMOWE) Problemowym nauczaniem matematyki nazywamy takie nauczanie w którym wszelkie wiadomości wprowadzane są problemowo, tz. że twierdzenia, dowody, definicje ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz