dyslalia, jąkanie - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 714
Wyświetleń: 7511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
dyslalia, jąkanie - wykłady - strona 1 dyslalia, jąkanie - wykłady - strona 2 dyslalia, jąkanie - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

W pliku: przygotowanie do egzaminu, notatki z wykładów. Wykłady z logopedii prowadzi dr Irena Polewczyk. Notatka zawiera opracowanie tematu dyslalii i jąkania. Wykłady z logopedii na 17 stron tesktu w formacie doc. W treści notatki można natrafić na następujące zagadnienia: co to jest dyslalia, definicje, objawy, rodzaje i przyczyny, podział dyslalii w oparciu o kryterium przyczynowe i objawowe, formy realizacji dźwięków w dyslalii wg Kanii, geneza nazwy, dyslalia wg Ireny Styczek, Genowefa Demelowa o dyslalii, sygmatyzm, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, betacyzm, mowa bezdźwięczna, odchylenia od normalnej artykulacji, rynolalia, dysartria, przyczyny dyslalii, zmiany anatomiczne aparatu artykulacyjnego, nieprawidłowe funkcjonowanie narządów mowy, nieprawidłowa budowa i funkcjonowanie narządu słuchu, warunki niesprzyjające uczeniu się mowy, nieprawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, psychiczne podłoże dyslalii, opóźniony rozwój psychomotoryczny, przyczyny i objawy wad wymowy, charakterystyka głosek dentalizowanych. W notatce można znaleźć również takie pojęcia i problemy jak: deformacje, parasygmatyzm, elizje, mogisygmatyzm, seplenienie, przyczyny sygmatyzmu, reranie, pararotacyzm, rotacyzm rozwojowy, reranie wargowe, boczne, podniebieniowe, gardłwoe, świszczące i inne, przyczyny rotacyzmu, podział dyslalii w oparciu o kryterium objawowe, dyslalia jednoraka, dyslalia wieloraka, zaburzenia obwodowe, językoznawcza klasyfikacja zaburzeń mowy według Józefa Tadeusza Kani, zaburzenia syntagmatyczne. W notatce także: jąkanie ? objawy, przyczyny, terapia, postępowanie nauczyciela z dzieckiem jąkającym, przyczyny jąkania, rodzaje i objawy jąkania, terapia metody pracy, terapia bezpośrednia, postępowanie terapeutyczne, Metoda van Rippera, Karol van Ripper,desensybilizacja, psychoanaliza, psychodrama, socjoterapia, praca nauczyciela, dziecko młodsze, nauka czytania, dziecko starsze, odpowiadanie na pytania, dokuczanie.

Dyslalia - definicje, objawy, rodzaje i przyczyny. Podział dyslalii w oparciu o kryterium przyczynowe i objawowe. Formy realizacji dźwięków w dyslalii wg Kanii.
DEFINICJA:
Termin dyslalia ( z greckiego dys -zaburzenie;  lalia - mowa)  to ogólne pojęcie stosowane przy określeniu różnych postaci wad wymowy. Według Ireny Styczek dyslalia ( alalia ) to opóźnienie w przyswajaniu sobie języka, na skutek opóźnionego wykształcenia się funkcji pewnych struktur mózgowych. Inną definicje przedstawia Genowefa Demelowa: dyslalia to nieprawidłowość w realizacji jednej głoski, kilku głosek, a nawet wszystkich lub niemal wszystkich od razu, tzw. bełkot. Zachowane są rytm, melodia, akcent, ale mowa jest zatarta, mało zrozumiała lub zupełnie niezrozumiała.Termin dyslalia wywodzi się z foniatrii i najczęściej stosowany jest  w klasyfikacjach zaburzeń mowy. RODZAJE:
W obrębie dyslalii  G. Jastrzębowska wyodrębniła następujące wady wymowy:§ sygmatyzm - nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych (ś,ź,ć,dź ; s,z,c,dz ; sz,ż,cz,dż );§ rotacyzm -  nieprawidłowa realizacja głoski r ;§ kappacyzm -  nieprawidłowa realizacja głoski k ;§ gammacyzm -  nieprawidłowa realizacja głoski g ;§ lambdacyzm -  nieprawidłowa realizacja głoski l ;§ betacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski b ;§ mowa bezdźwięczna -  wymawianie głosek dźwięcznych jak ich bezdźwięczne odpowiedniki (np. - g,  jak - k)§ inne odchylenia od normalnej artykulacji.Z dyslalii wyodrębniły się oddzielne jednostki:§ rynolalia - nosowanie
§ dysartria -  zaburzenie mowy sp

(…)

…, zbyt gruby, krótkie wędzidełko podjęzykowe); - nieprawidłowa budowa podniebienia ( zbyt mocno wysklepione, wąskie podniebienie twarde, tzw. gotyckie podniebienie: rozszczep podniebienia); - zniekształcenie zgryzu ( zgryz otwarty, gdy zęby dolnej szczęki nie schodzą się z zębami szczęki górnej w odcinku środkowym lub bocznym: przodozgryz { syn.progenia, prognacja} wysunięcie dolnej szczęki do przodu w stosunku do górnej; tyłozgryz cofnięcie dolnej szczęki, w stosunku do szczęki górnej); - anomalie zębowe ( trwałe: diastema szpara między pierwszymi siekaczami, protruzja - czyli wychylenie korony górnych zębów przednich na zewnątrz jamy ustnej, retruzja, czyli wychylenie górnych zębów przednich do wewnątrz jamy ustnej; oraz anomalie zębowe przejściowe, jak w czasie wymiany uzębienia); - przerost trzeciego migdałka; - polipy; - skrzywienie przegrody nosowej; - przerost śluzówki nosa. 2. Nieprawidłowe funkcjonowanie narządów mowy, czyli: - Niska sprawność języka, warg; - Trudności koordynacji pracy wiązadeł głosowych z artykulacją nasady; - Zakłócona praca mięśni napinających i przywodzących wiązadła głosowe; - Nieprawidłowa praca zwierającego pierścienia gardłowego; - Brak pionizacji języka, tzw…
…; nieprawidłowa atmosfera, styl wychowania i postawy rodziców; - Brak stymulacji rozwoju mowy. 5. Nieprawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego dyslalia ośrodkowa; dyslalia centralna, występujące w przypadku afazji i dyzartrii. 6. Psychiczne podłoże dyslalii ( brak zainteresowania mową innych; odczuwanie własnych wypowiedzi jako czegoś trudnego, męczącego  i w związku z tym ograniczanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz