pomiar dydaktyczny-praca samodzielna, zaliczeniowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3171
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pomiar dydaktyczny-praca samodzielna, zaliczeniowa - strona 1 pomiar dydaktyczny-praca samodzielna, zaliczeniowa - strona 2 pomiar dydaktyczny-praca samodzielna, zaliczeniowa - strona 3

Fragment notatki:

Sprawdzian zawiera pytania i polecenia dotyczące ułamków - obliczanie ułamków, dodawanie ułamków, zaznaczanie na osi liczbowej, geometryczne przedstawienie ułamków. Notatka zawiera pomocnicze obrazki i grafiki.

POMIAR DYDAKTYCZNY
SPRAWDZIAN DLA KLASY III KSZTAŁCENIA ZINTEGROWNEGO
1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst:
Pół zapisujemy tak: ½. Liczba ½ jest ułamkiem. Ułamek ½ oznacza, że dzielimy na dwie równe części (2) i bierzemy jedną taką część (1). Kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia.
Uzupełnij:
Ćwierć zapisujemy tak: 1/4. Liczba ¼ jest ułamkiem. Ułamek 1/4 oznacza, że dzielimy na …………… równe części (…) i bierzemy ………….. taką część (…). Kreska ułamkowa zastępuje znak …………..
2. Pokoloruj ½ tego liścia:
3. Zapisz cyframi poniższe działania:
………………………………………
……………………………………….
………………………………………………………..
4 a) Otocz pętlą 1/4 cukierków:
b) Otocz pętlą 1/8 motylków:
5. Jaki ułamek danych figur nie został pokolorowany?
…………………… ……………………
……………………………. ………………
6. Droga do babci zajęła Alinie 20 minut. Jaka to część godziny?
Podkreśl właściwy ułamek 1/2 1/4 1/3 1/5 7. Droga ze szkoły zajmuje Alinie ¼ godziny. Ile to minut?
Podkreśl właściwy czas 20 min 30 min 15 min 45 min
8. Zapisz słownie podane ułamki:
2/4 ……………………………………
4/8 ……………………………………
4/4 ……………………........................ 9. Uporządkuj ułamki wzrastająco
10/10 , 4/10 , 1/10 , 6/10 , 8/10; ……………………………………………………….
6/7 , 4/7 , 1/7 , 5/7 , 3/7 ; ……………………………………………………………...
4/5 , 5/5 , 2/5 , 3/5 , 1/5 ; ………………………………………………………………
10. Marysia 2/4 godziny oglądała film przyrodniczy, a ¼ godziny Teleexpress. Ile czasu zajęło Marysi oglądanie telewizji?

(…)

… , 4/8 , 5/8 , 6/8 , 7/8 , 8/8 Punktacja
Numer zadania
Maksymalna ilość punktów
do zdobycia
1
2
2
1
3
3
4
2
5
4
6
2
7
2
8
3
9
3
10
3
11
2
Razem
27
Kryteria oceniania
Bibliografia:
Metodyka nauczania informatyki w klasach niższych. Część 2” Edmund Stucki
„Program nauczania zintegrowanego w klasach 1-3 szkoły podstawowej” Wyd. Juka Niedostateczny
Poniżej 30%
Dopuszczający
30-49%
Dostateczny
50-69…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz