Teleexpress

Pomiar dydaktyczny-praca samodzielna, zaliczeniowa

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • dr Barbara Majkut-Czarnota
  • Metodyka edukacji matematycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 3157

; ……………………………………………………………… 10. Marysia 2/4 godziny oglądała film przyrodniczy, a ¼ godziny Teleexpress. Ile czasu zajęło Marysi...

Zagadanienia - Polski System Medialny

  • Uniwersytet Warszawski
  • Dr Wiesław Sonczyk
  • Polski System Medialny
Pobrań: 1820
Wyświetleń: 2023

Zagadnienie 1. Definicje i zakres pojęć prasa, system prasowy i rynek medialny. PRASA Sprawa terminologii, czyli tzw. siatki pojęciowej w przypadku wiedzy o mediach jest bardzo zaniedbana, choć w dobie tak szybkiego ich rozwoju powinna byc nieustannie aktualizowana. Siatkę pojęciową tworzą dwie kat...

Wykłady i skrypt na egzamin

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • dr hab. Marek Jachimowski
  • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 1505
Wyświetleń: 5033

...Polityka medialna i informacyjna - bada możliwości interwencji i organizacji procesów komunikacyjnych w społeczeństwie - szuka odpowiedzi na pytanie co i jak czynić w zakresie informacji i komunikacji społecznej aby służyły one społecznemu dobru i człowiekowi jako istocie ludzkiej- obejmuje...