Teleexpress

note /search

Pomiar dydaktyczny-praca samodzielna, zaliczeniowa

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Metodyka edukacji matematycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3171

; ……………………………………………………………… 10. Marysia 2/4 godziny oglądała film przyrodniczy, a ¼ godziny Teleexpress. Ile czasu zajęło Marysi...

Zagadanienia - Polski System Medialny

  • Uniwersytet Warszawski
  • Polski System Medialny
Pobrań: 2128
Wyświetleń: 2639

Zagadnienie 1. Definicje i zakres pojęć prasa, system prasowy i rynek medialny. PRASA Sprawa terminologii, czyli tzw. siatki pojęciowej w przypadku wiedzy o mediach jest bardzo zaniedbana, choć w dobie tak szybkiego ich rozwoju powinna byc nieustannie aktualizowana. Siatkę pojęciową tworzą dwie kat...

Wykłady i skrypt na egzamin

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 1610
Wyświetleń: 5425

...Polityka medialna i informacyjna - bada możliwości interwencji i organizacji procesów komunikacyjnych w społeczeństwie - szuka odpowiedzi na pytanie co i jak czynić w zakresie informacji i komunikacji społecznej aby służyły one społecznemu dobru i człowiekowi jako istocie ludzkiej- obejmuje...