Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 137

Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym-o...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym powołana została w 1945 r. z inicjatywy Komisji Centralnej Związków Zawodowych. Komisja funkcjonowała jako jeden organ centralny z delegaturami terenowymi. Człon...

Komisje sądzące w PPP-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

Komisje sądzące w PPP W warunkach wojennych pojawił się problem czynów, które nie należały do przestępstw, miały często charakter prywatny, jak np. utrzymywanie stosunków towarzyskich, kontaktów intymnych, albo np. chodzenie do kina. W warunkach okupacji zachowania takie przestały być obojętne, jed...

Kontrwywiad wojskowy w PRL-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

Kontrwywiad wojskowy w PRL We wrześniu 1944 r. utworzono Zarząd Informacji Naczelnego Dowództwa WP, który kilka miesięcy przekształcono w Główny Zarząd Informacji WP. Wśród ...

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w PRL-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1288

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w PRL Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego ( MBP ) - organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany na polecenie i pod dyktando władz radzieckich w powojennej Polsce. Odpowied...

Najwyższe władze II RP w czasie II Wojny Światowej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Najwyższe władze II RP w czasie II Wojny Światowej Agresja obu okupantów był sprzeczna z prawem międzynarodowym. Z punktu widzenia prawa polskiego oraz międzynarodowego państwo polskie istniało nadal, a władze na uchodźctwie znajdowały ...

Narodziny uniwersytetów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Narodziny uniwersytetów. Nauczanie prawa. Rodzaje dyplomów. Narodziny uniwersytetów W wyniku najazdów barbarzyńskich dorobek państwa rzymskiego w zakresie nauki prawa popadł w zapomnienie. System kształcenia we wczesnym średniowieczu był bardzo słabo rozwinięty. Najczęściej przy kościołach tworzone...

Nauka prawa w dobie Oświecenia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

Nauka prawa w dobie Oświecenia W dobie Oświecenia zmienił się zasadniczo charakter i kierunek studiów uniwersyteckich. Filozofowie Oświecenia podjęli krytykę dotychczasowego systemu szkolnictwa uniwersyteckiego, metod nauczania i konserwa...

Nauka prawa-glosatorzy, postglosatorzy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

Nauka prawa - glosatorzy, postglosatorzy. Wczesna recepcja prawa rzymskiego Glosatorzy Pierwszymi uczonymi, dzięki którym nastąpiło odrodzenie zainteresowania prawem rzymskim byli tzw. glosatorowie - prawnicy szkoły w Bolonii, którzy zaczęli badać prawo rzymskie na podstawie odkrytych wówczas Diges...

Sądy szczególne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Inne sądy szczególne (specjalne sądy karne, Najwyższy Trybunał Narodowy, sądy pracy i ubezpieczeń społecznych,

Organy bezpieczeństwa w ZSRR-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Organy bezpieczeństwa w ZSRR W systemach totalitarnych organy bezpieczeństwa są niezbędnym elementem kontroli i władzy. W grudniu 1917 r. powołana została Wszechrosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (Czeka, Czerezwyczajka) . Na czele Czeki stanął