Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 136

Kodeks karny z 1969-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2142

Kodeks karny z 1969 r. Kodeks karny z 1969 r. był kodyfikacją zakrojoną za dużą skalę. Twórcy kodeksu uwzględnili w nim realia polityczne i gospodarcze, bogate orzecznictwo sądowe oraz doświadczenia w walce z przestępczością. W kodeksie znalazły się nowe instytucje: kara ograniczenia wolności,

Kodeks postępowania karnego z 1969-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 959

Kodeks postępowania karnego z 1969 r. W kpk z 1969 r. nastąpiło ujednolicenie procedury karnej powszechnej i wojskowej. Kpk wyraźnie formułował zasady nie karania dwa razy za to samo przestępstwo - prawda niby oczywista, ale c...

Kodeks Szwajcarski-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1022

Kodeks Szwajcarski Kodeks Szwajcarski z 1912 r. poziomem zbliżony do BGB. ZGB uchodzi za modelową kodyfikację prawa cywilnego, był wielokrotnie recypowany w krajach kodyfikujących prawo cywilne. ZGB zamyka epokę tzw. wielkich kodyfikacji. ZGB przyjął systematykę będącą połączeniem schematu persona...

Kodeksy karne rosyjskie-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

Kodeksy karne rosyjskie Ruch kodyfikacyjny reprezentowany przez Sperczyńskiego obejmował również prawo karne. Po raz pierwszy zostało ono zebrane w całość w Zwodzie Praw z 1832 r. Treść przepisów prawa karnego była jednak przestarzała, konieczne więc było zreformowanie tych praw. Wynikiem prac kod...

Kodyfikacje Oświecenia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2030

Kodyfikacje Oświecenia - KODYFIKACJE NAPOLEOŃSKIE Czasy Napoleońskie (1799-1814) Czasy Napoleońskie to okres od 1799 do 1814 r. Zamiarem Napoleona było siłowe scalenie Europy (koncepcja integracji europejskiej). W 1815 r. system napoleoński został zniesiony na Kongresie Wiedeńskim (1814-1815), któr...

Kodyfikacje Oświecenia-Austria-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1106

Kodyfikacje Oświecenia -- AUSTRIA Kodeksy karne Owocem prac kodyfikacyjnych w Austrii było kilka kodeksów: Theresiana - kodeks karny Marii Teresy z 1768 r., oparty w znacznej części na Carolinie. Theresiana obejmowała przepisy prawa kar...

Kodyfikacje Oświecenia-Francja-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Kodyfikacje Oświecenia (kodeks karny i cywilny) -- FRANCJA We Francji przyjęte zostały kodeksy: karny materialny i karny procesowy . Kodeks karny materialny wpisywał się w umiarkowane reformy oświecenia. Akcentował odpowiedzialność na zasadzie stopnia proporcjonalności winy i szkody - różnicował st...

Kodyfikacje Oświecenia-Niemcy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

Kodyfikacje Oświecenia - NIEMCY kodeks cywilny BGB - ogólnoniemiecki kodeks cywilny uchwalony w 1896 r., , obowiązujący od 1 stycznia 1900 do dziś . Zawiera zasadniczy zrąb przepisów niemieckiego prawa cywilnego. Uważa się go za „dziecko”

Kodyfikacje-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064

Kodyfikacje - PRUSY Landrecht Pruski - ogólnoprawny kodeks obowiązujący w Prusach od 1 czerwca 1794 do 1900. Prace nad Landrechtem trwały od 1780 r. Celem było stworzenie uniwersalnego zbioru całego prawa materialnego obowiązującego w Pr...

Komisja Kodyfikacyjna II RP-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 693

Komisja Kodyfikacyjna II RP Ustawą z 3 czerwca 1919 r. powołano Komisję Kodyfikacyjną, której celem było przygotowanie projektów jednolitego ustawodawstwa dla wszystkich ziem państwa polskiego. Członkowie Komisji byli powoływani prze...