Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 138

Dynamiczny charakter prawa pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 448

Dynamiczny charakter prawa pracy/dynamizm rozwojowy prawa pracy: Nie jest to prawo statyczne, które raz ukształtowane stosuje się w ten sam sposób - prawo pracy podlega wielu zmianom i dostosowuje się do potrzeb społeczeństwa i aktualnej sytuacji gospodarczej. Widać to na przykładzie zakresu podmi...

Europejskie i wspólnotowe prawo pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Europejskie i wspólnotowe prawo pracy Rada Europy Zdarza się oczywiście ze część aktów tej organizacji dotyczy prawa pracy, w największym stopniu Karta Społeczna ale także inne akty: Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 1950 (Polska tez ratyfikowała) - przede wszys...

Historia prawa pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 847

Historia prawa pracy Ścieżka umowy o pracę (Aby można było mówić o zupełnie wolnej umowie o pracy obie strony musiały posiadać podmiotowość prawną - jest to najbardziej podstawowy warunek) (łać.) Locatio conductio operarum - umowa o najem pracy ludzi wolnych - miała bardzo niewielkie znaczenia w st...

Składniki wynagrodzenia - odprowadzane

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

JAKIE SKŁADNIKI WYNAGRDZENIA SĄ ODPROWADZANE? JAKIE JEST OBECNIE MINIMALNE WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ I KIEDY SIĘ JE ZMIENIA? Od 1 stycznia 2012 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1 500 zł. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Trójstronnej Komisji propozycję w...

Zastosowanie kodeksu cywilnego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938

KIEDY STOSUJEMY KODEKS CYWILNY? PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA. Art. 300 KP: w sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. Przesłanki stosowania przepisów KC: - w prawie pracy wyst...

Klauzule autonomiczne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2779

Klauzule autonomiczne Klauzule autonomiczne to tzw. umowy dodatkowe - są to porozumienia uzupełniające treść stosunku pracy . Takie postanowienia służą modyfikacji stosunku prawnego pomiędzy stronami w celu dostosowania go do szczególnych właściwości pracy.

Konstytucja RP i kodeks pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

Konstytucja RP i kodeks pracy Prawo krajowe w znaczeniu konstytucyjnym(ustawy i przepisy wykonawcze do ustaw) Z punktu widzenia pracowników Umowa o pracę Głównie reguluje się status prawa pracowników umownych , zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w odniesieniu do innych podstaw zatrudnienia j...

Pracodawca i jego koncepcje w Polsce

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

KTO TO JEST PRACODAWCA I JAKĄ MAMY JEGO KONCEPCJĘ W POLSCE. Wg ustawowej definicji pracodawcą jest jednostka organizacyjna choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeśli zatrudniają one pracowników. Pracodawca staje się stroną stosunku pracy z chwila jego nawiązania na podst...

Metody dyferencjacji - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 987

Metody dyferencjacji 1.Wyodrębnienie jednostki systemowej w danym akcie prawnym (np. wyodrębnienie pewnych regulacji w odrębnym oddziale dotyczących określonych pracowników czy pracy - Rozdział IX Kodeksu Pracy o zatrudnieniu młodocian...

Międzynarodowe prawo pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 931

Międzynarodowe prawo pracy Przesłanki umiędzynarodowienia prawa pracy - przez pierwsze dziesięciolecia prawo pracy miało wymiar wyłącznie krajowy. Genezy międzynarodowego prawa pracy trzeba szukać na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to wystąpiły pewne przesłanki, które umożliwiły jego pojawienie się...