Składniki wynagrodzenia - odprowadzane

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Składniki wynagrodzenia - odprowadzane - strona 1

Fragment notatki:

JAKIE SKŁADNIKI WYNAGRDZENIA SĄ ODPROWADZANE? JAKIE JEST OBECNIE MINIMALNE WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ I KIEDY SIĘ JE ZMIENIA? Od 1 stycznia 2012 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1 500 zł. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Trójstronnej Komisji propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym. Trójstronna Komisja, po otrzymaniu propozycji i informacji , uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym w terminie do dnia 15 lipca każdego roku. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 15 września każdego roku. Co jednak, jeśli Trójstronna Komisja nie ustali wysokości minimalnych zarobków? W takim przypadku Rada Ministrów ustala wysokość, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku. Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę jest zobowiązany do systematycznego odprowadzania określonych składek do ZUS-u (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Składki te opłacane są w wysokości zależnej od kwoty wynagrodzenia, jakie pobiera osoba zatrudniona, jednak ich wartość procentowa jest stała - określona odpowiednimi przepisami. Składki odprowadzane do ZUS-u przez pracownika: na ubezpieczenie emerytalne, na ubezpieczenie rentowe, na ubezpieczenie chorobowe. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz