Europejskie i wspólnotowe prawo pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejskie i wspólnotowe prawo pracy - strona 1 Europejskie i wspólnotowe prawo pracy - strona 2 Europejskie i wspólnotowe prawo pracy - strona 3

Fragment notatki:

Europejskie i wspólnotowe prawo pracy Rada Europy Zdarza się oczywiście ze część aktów tej organizacji dotyczy prawa pracy, w największym stopniu Karta Społeczna ale także inne akty: Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 1950 (Polska tez ratyfikowała) - przede wszystkim prawa o naturze politycznej, nie ma tak pierwszorzędnego znaczenia dla prawa pracy, ale niektóre postanowienia z pewnością dla prawa pracy obojętne nie są np. wolność do zgromadzeń i zrzeszania się - prawo koalicji, zakaz dyskryminacji tez dotyczący zatrudnienia, zakaz pracy przymusowej lub obowiązkowej, prawo do sadu. Konwencja z 1977 o Statusie Pracowników Migrujących - chodzi o warunki obcokrajowców wykonujących pracę w danym kraju (Polska się wstrzymała od ratyfikacji żeby chronić wewnętrzny rynek pracy) Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego 1964 Europejska Karta Społeczna/Socjalna Zdecydowanie najważniejszy dokument Rady Europejskiej dotyczący prawa pracy.
Funkcjonują dwa dokumenty pod ta nazwą: Pierwotna Europejska Karta Społeczna 1961 Zrewidowana Europejska Karta Społeczna 1996 Obie karty ciągle obowiązują, zarazem jedna jak i druga(Polska ratyfikowała tylko pierwotną) Wersja pierwotna Europejskiej Kart Społecznej - ratyfikowana przez Polskę
Struktura karty: Preambuła Zasady praw o charakterze socjalnym (prawa człowieka uregulowane w karcie)(np. każdy ma prawo do pracy) Rozwinięcie tych zasad Postanowienia dotyczące ratyfikowania i mechanizmu tej ratyfikacji (jest o tyle interesujące, że ratyfikacja nie musi wiązać się z przyjęciem całego dokumentu, ale kraje członkowskie mogą selekcjonować te przepisy jakimi będą związane, przy zachowaniu pewnego minimum ratyfikacyjnym). System kontroli przestrzegania karty (bierze udział w tym kilka organów) Techniczne kwestie (wejście w życie, uchylenie itp.)
Prawa człowieka zawarte w karcie dzielą się: Na rdzeń normatywny ( w pewnym sensie najważniejsze prawa):
prawo do pracy
prawo do organizowania się
prawo do rokowań zbiorowych
prawo do zabezpieczenia społecznego prawo do pomocy społecznej i medycznej prawo rodziny do ochrony społecznej, prawnej i ekonomicznej
prawo pracowników migrujących i ich rodzin do ochrony i pomocy. Inne prawa poza rdzeniem normatywny Taki podział ma dwa cele/skutki Inny tryb składania raportów z przestrzegania tych praw - raporty powinny być przedstawiane co dwa lata, reszta co 4 lata;

(…)

…, natomiast zawartość jest bardzo ogólnikowa, bez konkretów w postaci instrumentów prawnych. 2000 - Nicea Karta Praw Podstawowych UE - następnie została włączona do konstytucji europejskiej i obecnie weszła razem z Traktatem Lizbońskim. Prawa podzielone były na kilka typów - wolność, solidarność, godność(kwestie prawa pracy są głownie regulowane w przepisach o solidarności
prawo do swobodnego wyboru zatrudnienia…
… wewnątrz wspólnoty. Zasada swobodnego przepływu osób, która była fundamentem wspólnoty gospodarczej(jedną z postaci tej swobody była swoboda przepływu pracowników) ta zasada realizowana była stopniowo(od 58 do 74 trwało wdrażanie). Ta zasada została przełożona na prawo wtórne, a więc istniały prawne instytucje mające wdrożyć to w życie i porządki prawne krajów członkowskich. Zasada równości wynagrodzeń…
… pracowników i pracodawców jako jednego z celów wspólnoty, uznano wtedy układy zbiorowe pracy jako jedną z instytucji wspólnotowych. 1997 - Traktat w Amsterdamie To już 15 państw. Zniesiono wtedy tzw. dwie prędkości w rozwoju prawa socjalnego w europie(dwie prędkości związane były z opozycją Wlk. Brytanii) po przejęciu władzy przez Tony Blaira z partii pracy Wlk. Bryt. Przystąpiła do poszerzenia socjalnych…
… i przedmiotowy - nie tylko więcej osób ze względu na inne cechy niż płeć, ale także poza wynagrodzeniem ochrona pewności pracy i innych warunków)
Dyrektywa o zwolnieniach grupowych 75
Dyrektywa o transferze przedsiębiorstwa 77
Dyrektywa z 80 niewypłacalność pracodawcy i ochrona pracownika wpływ teorii thatcheryzmu(Margaret Thatcher - im więcej regulacji tym więcej ograniczenia rynku, tym więcej bezrobocia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz